utgave nr 3 2003

Nyheter

Publisert Sist oppdatert

GJØR DET SELV TIPS:
Bruk maske
Giftig malingstøv, glassfiberstøv og slipestøv kan gi lungeskader. Det unngår
du ved å bruke en støvmaske. Giftig damp fra våt maling, epoxy og polyester
unngår du ved å bruke en gassmaske.
1. Vårklargjøring og reparasjoner på båten utvikler støv som i mange tilfeller
er skadelig for lungene dine. Verst er det giftige støvet fra bunnstoff og fint
glasspartikkelstøv fra glassfiber. Bruk derfor maske.

2. Engangs støvmasker gir brukbar beskyttelse mot slipestøv fra tre, glassfiber
og gammelt bunnstoff. Pass på at du klemmer maskens metallbøyle godt sammen
over neseryggen, slik at masken blir tett.

3. Pass på at du velger en engangsmaske som har to strikker. Billigere utgaver
som bare har en strikk slutter ikke tett mot ansiktet, samtidig som det er en
stor fare for at strikken ryker eller løsner.

4. Glassfiberstøv er svært fint og kommer inn nærmest over alt. Beskytt deg
derfor med støvmaske og bruk vernebriller. Tøyet, og kroppen din, beskytter du
best med en arbeidsdrakt som har hette og gummistøvler.

5. Best beskyttelse mot slipestøv gir en gummimaske (C) med løst filter.
Filteret (P2) skrues på masken. Pass på at du kjøper rett filter, det skal være
et partikkelfilter. Spør i butikken dersom du er usikker.

6. Dersom du skal beskytte deg mot giftig damp fra våt maling, aceton eller
polyester, må du bruke en gassmaske. Du kan bruke samme maske som for støv (C),
men må bytte til et kullfilter (A2).

7. Du kan få kombinerte filtre som beskytter både mot støv og damp. Det gjør
masken tyngre og dyrere. Masker med to separate filtre fåes også. Fordelen ved
tungt arbeid er større luftgjennomstrømning.

8. Når du kjøper et gassfilter er det viktig å undersøke hvilke stoffer det
beskytter mot. Noen beskytter mot løsemidler, andre mot giftgass. Kan du lukte
gassen eller dampen med masken på har du feil filter.

9. Hold hånden foran filteret før du begynner å jobbe. Hvis du ikke klarer å
trekke pusten, er masken tett. Dersom arbeidsbrillene dugger, eller du får
trukket pusten, må du tilpasse masken bedre.