utgave nr 11 1993

Semirigiden - vask og lim

Publisert Sist oppdatert
Vedlikehold av semirigiden:

Vask og lim

Alle båter trenger stell og vedlikehold, ikke minst gummibåter og semirigider. Disse båtene støter stadig mot brygger og flytende gjenstander og vi drar dem opp på strender med sand og grus. Alt dette sliter på skrog og pongtonger.

Av Dag Pike. Til norsk ved Hans Due

Vedlikehold av en gummibåt eller semirigid (glassfiberskrog med pongtonger rundt) begrenser seg ikke til bare vår og høst, men til hver gang du har vært en tur på sjøen. Det første du skal gjøre er å vaske båten skikkelig, ikke bare for å bli kvitt sand og skitt, men også for å fjerne salt, fett og eventuelt bensinsøl.
For å få gjort dette skikkelig, er det viktig at du plasserer båten slik at vannet kan renne ut, enten gjennom ventiler i akterspeilet - i så fall holder det at du hever baugen litt - eller hvis det ikke finnes ventiler, må du sette båten på høykant, slik at vann og skitt kan renne ut. Sandkorn er meget klebrig og har en egen evne til å snike seg inn i de minste kriker og kroker og spesielt i overgangen mellom pongtonger og glassfiberskrog. Her blir sanden liggende som slipepasta hvis den ikke fjernes, med det resultat at neopren-huden slites av og det kan oppstå luftlekkasjer. Derfor er det viktig at den blir skylt ut skikkelig. Sjekk samtidig om det skulle ha satt seg fast småstein.

Vask med såpe

Du kan spyle ut det meste av sand og skitt, men før du gjør det, bør du gå over med vann og såpefor å løse opp fastsmurt skitt og fett. Såpe kan også avsløre lekkasjer i pongtongene ved at det dannes grupper av små bobler i såpevannet på lekkasjestedet. Vask av båten er faktisk alt rutinemessig vedlikehold som kreves, men mens du holder på med dette, bør du også benytte sjansen til å inspisere båten nøyere. Du kan dele opp inspeksjonen i to, en for glassfiberdelen (skrog, styrekonsoll og seter) og en for pongtongene.

Finn småskader

Inspeksjonen av skroget starter med at du saumfarer overflaten for å avdekke avskallinger og skraper. Dette gjøres best ved å stryke fingrene over overflaten. Som regel kjenner du ujevnhetene fra avskallinger og skraper lenge før du kan se dem, spesielt hvis de ikke går helt gjennom gelcoaten. Merk av disse skadene med en vannfast tusj. Når du har inspisert hele skroget, kan du gå nøyere til verks. Der hvor skaden ikke har gått helt gjennom gelcoaten, holder det å slipe stedet med en drill og smergelskive, eller du kan gå over med meget fint vannslipepapir for hånd og "lakke" over med en gelcoat i samme farge. Slik gelcoat kan du vanligvis få kjøpt hos importøren eller i fargehandelen. Når gelcoaten har herdet, kan du slipe ned igjen med et fint vannslipepapir til overflaten i den nye gelcoaten går i ett med den gamle. Til slutt vasker du av med aceton og polerer stedet.
Småskader som repareres på denne måten heler såret fullstendig, og du behøver ikke å frykte noen skader på laminatet under fordi gelcoaten forsegler skroget. Slike skadeutbedringer er egentlig ikke nødvendige annet enn for å vedlikeholde den kosmetiske siden av båten.
Pongtongene skal også saumfares. Se etter områder hvor ytterlaget er slitt av, hvor tape og limkanter kan ha løsnet og hvor det er andre synlige skader. Spesielt viktig er det at du sjekker de områdene som er vanskeligst å komme til, for det er gjerne her sliteskadene oppstår først. Gå også over håndtak, fenderlister, baugringer og fester i hekken. Du skal ikke kunne løfte på noen av sammenføyningene, limkantene eller lappene som er limt på, når du plukker i kantene med en negl. Der hvor du avdekker slike løse kanter eller slitasjer, merker du med en kulepenn.

Lekkasjer?

Du har sikkert lagt merke til om båten mister luft i løpet av sesongen. Nå er det en fin anledning til å sjekke om pongtongene er tette. Pump båten opp så mye du klarer. Så sauser du inn hele pongtongen med en pensel dyppet i en vaskemiddel-oppløsning som er pisket opp til den skummer. Er det lekkasjer, vil disse synes ved at vaskemiddeloppløsningen bobler på lekkasjestedet. Altså samme metode som vi bruker når vi skal finne lekkasje i en sykkelslange.
Nyere konstruksjoner er vanligvis meget tette, og det oppstår sjelden lekkasjer. Men en del eldre fabrikater ble ikke laget etter moderne standard, og kan være mer porøse i materialet. Dette vil du kunne se som en serie små bobler over et større område.
Andre lekkasjer vil være godt synlige ved at det dannes en rekke bobler rundt et lite område i pongtongen, i eller rundt ventiler, eller i sammenføyningene. Disse merker du av med en kulepenn. Når du har avdekket alle lekkasjesteder, tørker du pongtongen omhyggelig, gjerne med en hårtørrer.

Reparasjon

Er det kun små lekkasjer i sømmene, eller at de rett og slett bare har løsnet litt, kan du enkelt lime dem sammen igjen. Men før du gjør det, må det være ordentlig tørt på skadestedet, og en hårtørrer er det mest effektive hjelpemidlet. Løft opp den løsnede fliken så mye som mulig helt til du kommer til "hel ved". Hårtørreren vil hjelpe deg hvis materialet er stivt, fordi varmen fra tørkeren gjør materialet og limet mykt.
Før du påfører lim, skal du rubbe materialet med et sandpapir for at limet skal hefte skikkelig. Rens etterpå med aceton eller annet rensemiddel som er laget spesielt for materialet du arbeider med. Påfør så limet tynt over begge flatene som skal limes sammen, og la det tørke ca. 15 minutter. Påfør nok et tynt lag med lim på begge flater og la det tørke litt til det fortsatt er klebrig. Nå kan du presse sammen de to flatene. Begynn innerst og arbeid deg utover for å fjerne alle luftlommer. Bruk så stort trykk som mulig. Har du en liten rulle for hånden, er den ideell til å fjerne luftbobler. Når du limer sammen flatene, er det en fordel at pongtongen er tømt for luft. Etter noen minutter kan du vaske av overflødig lim med aceton eller annet passende rensemiddel. Limet behøver opp til 48 timer før det er ferdig herdet. Nå har du en pongtong som helt restituert og klar for en ny sesong.
Men skadene kan være mer omfattende, og det krever en noe anderledes fremgangsmåte. Er skaden et lite kutt under 5 cm, kan en enkel lapp på utsiden av pongtongen være tilstrekkelig. Skjær til en lapp med runde hjørner, med minst 5 cm. overlapp på skadestedet, legg lappen over skadestedet og merk av med kulepenn rundt lappen. Bruk samme fremgangsmåte for å lime på lappen som forklart i avsnittet ovenfor ved liming av løsnede sømmer.

Større flenger

Større flenger i pongtongen krever lapping både fra innsiden og utsiden. Lapping på innsiden kan være ganske plundrete. Vid ut flengen så mye at du kan stikke hånden inn. Ved lapping på innsiden går du fram nøyaktig som beskrevet tidligere, skjær til en lapp med minst 5 cm overlapp, bruk sandpapir, rensemiddel og lim som beskrevet. Den verste delen er når lappen med lim skal træs inn i hullet og tilpasses duken på innsiden. Her må du gå varsomt og nøyaktig til verks.
Når lappen på innsiden er limt fast, må du vente minst 12 timer før du lapper utsiden. Pump først opp pongtongen, men ikke mer enn til 2 psi, og sjekk om lappen på innsiden er tett og sitter skikkelig Det gjør du ved å sause inn skadestedet med vaskemiddeloppløsning, og ser etter bobler. Er det lufttett, kan du lime på en tilsvarende lapp på utsiden.
Noen hevder at det beste er å sy sammen flengen med nål og tråd for å bevare styrken i materialet og holde leppene i flengen sammen når man limer. Til dette er å si at denne metoden ekskluderer lappen på innsiden av pongtongen, og det er umulig å lime fast lappen på utsiden uten at den sydde sømmen synes igjennom. Moderne limteknologi utført under gode forhold er sterkt nok i massevis. Dessuten gir en innvendig lapp en ekstra styrke.
Med mer alvorlige skader som store flenger, flenger som går over en søm eller over skillet til to luftkamre kan repareres, men er så komplisert at de bør overlates til et spesialverksted. I de fleste av disse tilfellene må sømmene åpnes helt, og en lapp over en søm er sjelden vellykket fordi det som regel vil oppstå luftlekkasjer her.

Bunnskader

Den enkleste reparasjonen er når duken i skrogbunnen er skadet, for her er begge sider av duken lett tilgjengelig. Du bruker samme fremgangsmåte som før med lapp på begge sider av skadestedet. I tillegg bør du tape over kanten på lappen med en tynn neopren eller hypalon-impregnert tape etter at den er limt på. Dette for at kanten på lappen skal bremse minst mulig, og ikke minst for å forhindre at kanten rives opp av vanntrykket under fart.
Det er to typer lim, enkomponent og tokomponent. Enkomponent lim følger med i lappesakene til de fleste gummibåter. Dette limet er det enkleste å bruke, spesielt for nødreparasjoner. Men skal du gjøre en reparasjon som virkelig holder, er tokomponent lim det beste. De fleste fabrikanter bruker et lim som heter Boscoprene 2404. Problemet med dette limet er at så snart du har blandet de to komponentene, har du ikke mer enn maksimalt en time deg før limet er herdet så mye at det er ubrukelig. Husk også at de gunstigste forholdene å lime i er når det er varmt og tørt. Dersom du står ute og det er en fuktig dag, er det sjelden at reparasjonen vil holde over noe tid.
I semirigider er det ikke bare pongtongene som kan skades, men også glassfiberskroget. Reparasjoner av glassfiberskader har vi omtalt i tidligere nummer av Båtmagasinet (Nr. 6/1990, 6/1987 og 4/1987).