utgave nr 7 1993

Bryggelangs

Publisert Sist oppdatert

BRYGGELANGS - OG TVERS

Av Ingvar Johnsen

Til og fra brygge er vanskelig, hvis man ikke kan metodene eller kjenner båt og mannskap ut og inn. I tett sommertrafikk er det ekstra viktig å holde tunga rett i munnen. Første bud for å lykkes er at du ikke lar deg stresse og gjør alt "dead slow". Her får du noen tips.

Er det mulig, gå alltid til kai mot vinden. Du bør vite hvordan båttypen din oppfører seg i vind. Med styringsfart (båter med ror) eller propellene i inngrep forover eller akterover (båter med hekkaggregater og påhengere), kan alt være såre vel sålenge du er sjefen. Men med en gang du frikopler, er det siget eller vinden og strømmen som overtar. Disse faktorene må du regne med.
I noen situasjoner kan også vind og strøm brukes positivt. Men hvis du slår fri en meter eller to fra brygga og båtene som ligger der uten å ha tatt hensyn til disse faktorene, er det bare å håpe at sammenstøtet blir så lett som mulig.
Om det går galt, bruk aldri armer eller ben til å avverge sammenstøt. Båten holder, brygga holder, en ripe lar seg reparere, men et slikt sammenstøt kan knuse en legemsdel. Innfør følgende påbud: Mellom egen båt og andre båter, brygger eller andre faste gjenstander, skal det kun brukes båtshake eller fendre.

Når bryggene er fulle

I hektiske sommermåneder er bryggene ofte fulle, havnene er trange og trafikken stor. På avstand ser det alltid håpløst ut, og mange gir opp uten engang å forsøke. Hvis det dreier seg om en handlerunde, kan alt løses ved at deler av mannskapet kan slippes i land mens en ligger utpå og venter, men noen ganger du inntil. Dårlig vær, barn som vil ha variasjon, nødvendige ærend og besøk, tvinger deg inn i tettsteder for et par døgn.
Gjestebrygger fremstår i alle varianter fra de velregulerte med avgift og "parkeringsvakter" til brygger som kun reguleres av jungelens lov. Bruk plasser avsatt til gjester, og okkuper ikke plasser som bærer preg av å tilhøre noen. "Noen" har en lei tendens til å ankomme mens du er på land.
Bryggetypen eller tilleggingsmetoden de allerede ankomne har valgt, er avgjørende for hvordan du kan ligge. Enkelte steder er det bestemmelser for dette. I andre land er det vanlig å ligge langsetter utenpå hverandre eller med akterenden inn. Den siste måten er vanlig der man ikke har skjærgård. (Danmark) I Norge er det mest vanlig å gå med baugen inn og legge ut dregg når du skal ligge på "tvers" ved en brygge.

På tvers

Først må du finne en åpning. Gå inn og sjekk om den er, eller kan bli, stor nok. Sjekk samtidig hvordan dreggtauene ligger. Du må så:
* Fendre ordentlig på begge sider.
* Gjøre fast en tamp forut.
* Gjøre klar dregg.
* Finne fram båtshake.
* Gå gjennom rutinene med mannskapet på forhånd.
Vær sikker på at ingen andre er midt i denne prosedyren. Plassen tilhører i så fall han som var der først. Er alt klart, nærmer du deg sakte åpningen. Med sidevind, er det ekstra viktig at du har tatt høyde for dette. Skulle du bomme på den ledige plassen, vil du drive forbi og ned langs rekken av fortøyde båter. Hvis du nå revurderer og gir impulsive kontraordrer, er du på tynn is. Løping langs dollbord over fendertau uten helt å vite hva skipperen tenker, er et mareritt for mannskapet. Hvis du skjønner at alt ikke vil gå som planlagt, er det bedre å gi seg i tide og prøve på nytt. Er forholdene riktig vanskelige, er det ikke flaut å be om hjelp.
Går alt bra, er det bare å gå helt inn til brygga og sette en i land med en tamp. Det beste er en rask midlertidig fortøyning. Fordekksgasten har bare denne oppgaven: I land med trossa (som er gjort fast i båten på forhånd) og sette fast straks. Da kan styrmannen gjøre fast dreggen. Nå er båten fast i begge ender, og du kan sette og justere inn de endelige fortøyningene.

På langs

Noen båttyper må ligge langsetter og ved noen brygger er du tvunget til å ligge langsetter. Ofte skyldes dette kabler o.l., som forhindrer dreggbruk. Finner du en ledig plass, er oppskriften:
* Fendre opp (gjerne med alt du har) inn mot brygga.
* Fest hovedfortøyninger for- og akterut.
* Sjekk vindretningen.
Det siste er kanskje viktigst. Alle båter har vindfang. Den mest komfortable forutsetningen for å ligge langsetter, er når det blåser fra brygga. Når du legger til, betyr det at somling med fortøyningene fører til at båten driver av. Rekker du bare å sette fortøyning et sted, driver den andre enden fra.
I slike situasjoner er det ikke rom for demokrati ombord. Suksess er basert på jerndisiplin ved at alle gjør nøyaktig som avtalt og at skipperen tar alle avgjørelser. Den usynlige bommert er den man avbryter i tide. Førstereisbommerten er at man fortsetter å gå inn fordi man synes det er flaut å avbryte.
Vel inne må man justere fortøyningene og sette spring. Det kan være en liten nøtt, men på skissene vil du se prinsippene.

Side ved side

I utlandet (Sverige) er det vanlig å ligge utenpå hverandre. Uansett kort eller lang liggetid: Ta hensyn. Du legger ikke en stor og tung bobåt utenfor en smekker liten trebåt. Du skal fendre ordentlig, og med mindre du har snakket med folk i nabobåten, må du legge fortøyninger i land og ikke i den andre båten.
Tenk sosialt. Det er kjedelig å trampe over dekket på en båt når noen sover under dekk. Gå så stille du kan langs rekka. Har du forresten hørt om han som mistet en Forsteh-hund gjennom forluka og ned i piggen på en fremmed seilbåt? Der våknet to innelåste Dachser. Betegnelsen hundeslagsmål ble anskueliggjort for hele båthavnen.

"Kortidsparkering"

Moderne fritidsbåter er dessverre alt for skjøre i finishen til at man ved et kjapt besøk kan gå inn med baugen, slippe folk i land for så å hente folk når de nødvendige ærend er utført. Har du en skinne forut, kan du la båten stå i "dead slow" forover med baugen mot brygga og vente til folk kommer tilbake uten å måtte legge en fortøyning. Du kan også legge deg langsetter med en fortøyning og motoren i gang. Men dette krever korrekt fendring, et spring samt at du styrer båten riktig. (se ill.)

Ut fra kai

Har du ligget med baugen inn og dregg akterut, er det enkelt å gå. Pass på utenpåstikkende rekker, daviter o.s.v. som fort hekter seg opp i dine rekker o.s.v. Som regel lønner det seg å ha en fordekksgast med en tilgjengelig fender i nærheten. Hvis baugen skulle falle av med vinden, kan den fort drive ned på nabobåtene. En kjapp fender eller båtshake kan forhindre ulykker. Husk at for noen er en ubetydelig ripe en katastrofe.
Sitter du fast i andres dregger, husk at du aldri driver langt. Det er mye bedre å ta det med ro og henge fast, eller slippe ut og drive pent inntil et sted mens floken løsnes enn å ende opp i et panisk "dregg-show". Det må ofte mer enn en person til for å klare å løsne deg fra andre dregger. Har du en jolle og ser at en slik situasjon kan oppstå i havna, er det godt sjømannskap å gå til assistanse.
Ved avgang er det mange som glemmer at det er akterenden på båten som svinger. Bruker du "bilmetoden" og styrer utover mens du går forover fra en brygge, dundrer akterenden i. Fendre heller ordentlig forut, gjør en liten skyv med fullt ror mot land. Da går akterenden ut, og du bare bakker ut. Er det ekstra trangt eller pålandsvind, bruk spring. (se ill.)
Alle havnemanøvre går bedre med trening. Finn en treningsbrygge og gi deg ikke før du er helt sikker. Helt til slutt: Ikke ta tak i en båt som skal til eller fra for å lede båten på plass eller skyve den ut, uten at du har klarert det med styrmannen. Påvirker du en båts manøvrering, blander du deg bort i skipperens eneansvar. Yt gjerne "passiv" hjelp, men aldri aktiv hjelp hvis du ikke blir bedt om det.

Powered by Labrador CMS