utgave nr 16 2008

Kart og godt

Publisert Sist oppdatert

Kart og godt

GPS-en erstatter ikke sjøkartet. Vi vurderer alle de aktuelle trykte sjøkartene. Hva passer best til ditt bruk?

TEKST OG FOTO: TROND J. HANSEN

Det gir en god følelse å jobbe på ”gamlemåten” med papirkart. Det er som å lese avis i papirutgave i stedet for på nettet. Gjør du det til en vane å bruke papirkart i tillegg til plotter, vil du også være fortrolig med å navigere etter sjøkart om elektronikken svikter.
- Vi har ikke merket nedgang i salg av sjøkart. Inntrykket er at båtfolk har fokus på sikkerhet og kjøper papirkart selv om de har kartplotter om bord, sier Steinar Hansen i Engen Bok og Papir i Bergen, en spesialbutikk for sjøkart og maritim litteratur. En undersøkelse fra i sommer viser likevel at bare halvparten av båteierne har sjøkart om bord.

Ferskvare
Selv om det er Sjøkartverket som foretar oppmåling av kysten, finnes det i dag en rekke forskjellige sjøkart å velge mellom – i alle fall om du seiler i Sør-Norge. Sjøkart er ferskvare. Sjøkartverket jobber kontinuerlig med å forbedre og rette opp feil på kartene. Ved å gå inn på www.sjokart.no kan du kontrollere om du har siste utgave, dersom du bruker sjøkarkartene fra Statens Kartverk. Med tanke på vår langstrakte kyst, er det ikke unaturlig at målingene for en del av kartene er ganske gamle.
Gjennom tidene har norske sjøkart vært utstyrt med ulike gradenett. I tiden før 1957 ble stort sett Norsk Gradenett (NGO-48) benyttet, mens sjøkart produsert i årene 1957-1992 har gradenett henført til Europeisk Datum, ED-50. Sjøkart produsert etter 1992 har gradenett referert til WGS-84. De gamle referansesystemene er av blandet kvalitet, og har en del uregelmessigheter. Enkelt sagt vil det si at kartet ikke stemmer helt med terrenget. Tar du ut en posisjon på GPS vil ikke den stemme med hvor du er på karten. World Geodetic System (WGS-84), som avløste ED-50, er et verdensomspennende internasjonalt geodetisk referansesystem som er svært presist. Posisjoner fra GPS-baserte systemer kan plottes ut direkte i kartene med gradenett i WGS-84. I dag er de fleste sjøkart i WGS-84, men det er fortsatt mange sjøkart i de gamle systemer. Ser vi på oversikten fra Sjøkartverket viser den at alle kart opp til Sognesjøen er i WGS-84. Herfra og nordover er det en lett blanding. Alle sjøkart er merket med rødt oppe, med informasjon om du kan sette av GPS posisjon direkte eller ikke.
Problemene med unøyaktige kart vil i nær fremtid være borte. Kystkartverket har nylig avslutten en grundig oppmåling langs norskekysten, med 11 633 nymålte kvadratkilometer.

Best for meg?
Den norske lystbåtflåten er stor og variert, og det er ikke sikkert den typen kart som passer for noen er det riktige for andre. I en småbåt kan det være upraktisk å ha store kart. I åpne båter og seilbåter er det greit med kart som tåler vann. På langtur trenger du andre kart enn om du holder deg rundt hytta. De ulike kartene er alle baserte på Statens Kartverk Sjø sine oppmålinger, men det er bare deres egne kart som er autoriserte. De andre er merket ”Ikke autoriserte sjøkart”. Dette har ingen praktisk betydning. Vi skal her se litt på hva du har å velge mellom:

Hovedkartserien
Hovedkartserien til Statens Kartverk Sjø dekker norskekysten fra svenskegrensen til Grense-Jakobselv, samt deler av Svalbard. Målestokken er vanligvis i 1:50 000 på norskekysten og 1:100 00 på Svalbard. De fleste har en fysisk størrelse på 100 x 70 centimeter. Hovedkartserien er i første rekke navigasjonskart for indre kyststrøk. De er ofte utstyrt med spesialer i større målestokker over trange farvann og det er henvisninger til ”Den norske los”. Dette er de absolutt mest solgte sjøkartene, både for yrkestrafikk og lystbåtflåten. Noe som bekreftes av Steinar Hansen. De oppdateres jevnlig.

Fordel: Oversiktlige. Oppdateres jevnlig. Rimelige. Dekker hele landet.
Ulemper:Litt uhåndterlige på grunn av størrelse. Mangler tilleggsinformasjon for lystbåter; gjestehavner, dieselfylling, badeplasser osv. Ikke alle er per i dag i WGS-84. De er ikke vannfaste.
Utgiver:Statens Kartverk Sjø, www.sjokart.no
Pris:Kr. 205,-
Vurdering:Vi foretrekker disse kartene. De gir god oversikt. Siden vi også bruker kartplotter trenger vi ikke informasjon om gjestehavner. Sammen med kartplotter og ”Den norske los” er man dekket for alle situasjoner.

Kystkartserien
Denne serien fra Statens Kartverk Sjø dekker også hele norskekysten, samt vestkysten av Svalbard. Målestokken langs norskekysten varierer fra 1:100 000 til 1:350 000. Kartene gir en god oversikt, men er ikke ment på ”fin-navigering”. Også ypperlig som planleggingskart. For eksempel dekker kart 307 Stavanger – Florø i målestokk 1.350 000. Kystkartene brukes til navigering i kyststrøk som ikke dekkes av hovedserien, i utenskjærs seilas langs kysten. Samme fysiske mål som hovedkartserien.

Fordel: Gir god oversikt. Fin til planlegging av turer. Oppdateres jevnlig. Dekker hele landet. Dekker farvann for utenskjærs seiling.
Ulemper:Litt uhåndterlige på grunn av størrelse. Mangler informasjon for lystbåter; gjestehavner, dieselfylling, badeplasser osv. De fleste i ED-50, bare noen få i WGS-84. De er ikke vannfaste.
Utgiver:Statens Kartverk Sjø, www.sjokart.no
Pris:Kr. 205,-
Vurdering:Ypperlige å ha med for å få oversikt over større områder. Fin å ha til planlegging av lengre turer. Vi liker å ha dem hjemme for å drømme oss bort.

Overseilingskart
Skal du for eksempel til Shetland bruker man naturlig nok ikke kart i målestokk 1.50 000. Overseilingskartene fra Statens Kartverk Sjø består av kart over Nordsjøen, Svalbard, Barentshavet, Grønlandshavet, Island, Øst-Grønland og det nordlige Atlanterhav. Målestokk varierer fra 1.600 000 til 1:10 000 000. Samme fysiske mål som hovedkartserien. Brukes om du skal krysse havstrekninger.

Fordel: Nødvendig om du skal krysse havstrekninger.
Ulemper:Foreløpig gamle oppmålinger. De er ikke vannfaste.
Utgiver:Statens Kartverk Sjø, www.sjokart.no
Pris:Kr. 205,-
Vurdering:Brukes ved kryssing av åpne hav, også som supplement dersom man bruker kartplotter. Nødvendig å ha om man for eksempel skal til Shetland.

Båtsportkart
Etter hovedkartserien til Statens Kartverk Sjø er dette de mest populære sjøkartene. Disse kartene gis ut av Ugland IT, men er basert på Statens Kartverk sine oppmålinger. Hvert kart består av 7-8 enkle kartblad i størrelse 47 x 36 centimeter. De kommer i en praktisk plastlomme, som igjen kan settes inn i en spesialdesignet ringperm. Kartene er i målestokk 1:50 000. Oppdatert utgave kommer hvert annet år. I tillegg til å ha samme informasjon som Hovedserien til Statens Kartverk, er de påført tilleggsinformasjon spesielt myntet på fritidsflåten, som gjestehavner, dieselfylling osv. Serien er ”nummerert” med bokstaver, fra A i Oslofjorden til W i nord. Det finnes tilsvarende svenske båtsportkart om du skal seile på svenskekysten. Skal du derimot til Nord-Norge kan du ikke bruke disse sjøkartene. De går ikke lenger nord enn til Steinkjer. Båtsportkartene er relativt dyre.

Fordel: Lett å håndtere. Kommer i plastmappe, slik at de tåler vann. Masse nyttig tilleggsinformasjon.
Ulemper:Gir dårlig oversikt over større strekninger. Mange ark å holde styr på. Mer enn dobbelt så dyr som Hovedserien til Statens Kartverk. Dekker ikke hele landet.
Utgiver:Ugland IT, www.uglandit.com
Pris:Kr. 489,-*
Vurdering:Nyttig med tileggsinformasjon; opplysninger om gjestehavner, dieselfylling, badeplasser, friluftsområder osv. Vi synes de gir dårlig oversikt og at det er for mange ark å holde styr på. Derimot er de ypperlige å håndtere i mindre, åpne båter. Vi liker å supplere Hovedserien med Båtsportkart over ”heimesjøen”, altså det området vi ferdes mest i. Beklagelig at de ikke dekker Nord-Norge.
* NA+ Oslofjorden dekker serie A, pluss deler av serie B. Pris cirka kr. 600,-.

C-MAP KystKart
KystKart fra C-Map/Jeppesen Marine er relativt nytt på markedet. Kartene er i A3 format og trykket på plast, de er fullstendig vannfaste. Arkene er tilstrekkelig matte til at man kan bruke blyant på dem. De kommer innbunnet med spiralrygg – som en bok. Kartene er i målestokk 1:40 000, men har også oversiktskart i målestokk 1:100 000. Disse viser oversiktlig ved siden av hverandre, på hver sin side. KystKart inneholder detaljert informasjon både i sjø og på land. All vanlig sjøkart-informasjon finnes på kartene, men i tillegg er det lagt til informasjon som bebyggelse, veier og høydekurver. Dessuten er det informasjon om nødprosedyrer, for Maritim VHF, nødnumre og så videre. Lesbarheten på kartene er svært gode. KystKart dekker begrensede områder fra Oslo til Bergen, samt to kart fra Møre og Romsdal. Hvert bind består av cirka 16 kartoppslag.

Fordel: Lett å håndtere. Siden det er kart i to målestokker gir de god oversikt. Tåler vann. Masse nyttig informasjon. God lesbarhet. Kart i WGS-84.
Ulemper:Dekker begrensede områder. Dyre. Noen kart mangler kompassrose (feil, informasjon på produsentens hjemmeside)
Utgiver:C-MAP/Jeppesen Marine, www.kystatlas.no
Pris:Kr. 690,-
Vurdering:Mye tileggsinformasjon; opplysninger om gjestehavner, dieselfylling, badeplasser, friluftsområder, severdigheter osv. Ypperlige å håndtere i mindre, åpne båter og i seilbåter. Perfekt for deg som ikke ferdes over store strekninger, drar du på lengre turer velger du KystAtlas. Fint at man kan bruke blyant på plasten.

C-MAP KystAtlas
Kyst Atlas fra C-MAP/Jeppesen Marine inneholder fantastisk mye informasjon. Dette er nærmest båtfolkets nye bibel. De er laget over samme lest som KystKart, men dekker et mye større område, som for eksempel Strømstad-Lista og Stord-Sula. Hvert bind består rundt 80 oppslag. Kartene er i A3 og bunnet inn med spiral-rygg. Arkene er ikke som på KystKart i plast, men på blankt, kraftig papir. Lesbarheten er meget god. Kartene er i målestokk 1:40 000, men har også oversiktskart i målestokk 1:100 000 – side om side. I tillegg er det gode oversiktskart over hele norskekysten i målestokk 1:1 000 000. Foruten vanlig sjøkart-informasjon og lystbåt-informasjoner er det ekstra informasjon om sjøveisregler, sjømerker, førstehjelp, nødprosedyrer, distansetabeller, alfabetisk navneindeks (med posisjoner) og mye mer – til og med hvor det er vinmonopol. At informasjon også er på engelsk er bra. KystAtlas er store og tunge og kan være litt vanskelig å håndtere i åpne båter. Denne løsningen er først og fremst for deg som ferdes over større områder. Prisen er ganske høy, men siden hvert KystAtlas dekker store områder blir prisen lavere enn ved for eksempel Båtsportkart. Beklagelig at de ikke går lengre nord enn til Kristiansund.

Fordel: Mye informasjon, også på engelsk. God lesbarhet. Siden det er kart i to målestokker gir de god oversikt. Dekker store områder. På hvert kartoppslag er det informasjon om nærmest VHF-stasjon. Navneregister. Kart i WGS-84.
Ulemper:Store, litt vanskelig å håndtere. Tåler ikke mye vann. Relativt dyre. Bare kompassrose på 1.100 100 kartene.
Utgiver:C-MAP/Jeppesen Marine, www.kystatlas.no
Pris:Kr. 1290,-
Vurdering:Mye informasjon. Vi liker godt at det er navneregister med posisjoner. Det gjør at det er lett å finne steder du ønsker å dra til. Det er bra at tilleggsinformasjon også er på engelsk. KystAtlas dekker områder helt inn i fjordene (som Sognefjorden og Hardangerfjorden).

Den Norske Los
Dette er en bok som gis ut av Statens Kartverk Sjø, og bør være obligatorisk i alle båter som ferdes utenfor ”heimesjøen”. Den norske los er en farvannsbeskrivelse av kysten fra svenskegrensen til Grense Jakobselv, samt Svalbard og Jan Mayen. Den inneholder seilingsanvisninger for de forskjellige skipsleier og gir opplysninger om havner, anløpssteder og ankringsplasser. Den har distansetabeller. Boken inneholder kart i stor målestokk over en mengde havner, og det finnes flyfoto, skisser og landtegninger. Sjøkartene fra Statens Kartverk Sjø har henvisninger til Den norske los. Seks bind dekker norskekysten.

Pris: Kr. 504,-. Kr. 560,- for bind 3.

Andre kart og havneguider
Statens Kartverk Sjø gir også ut spesialkart, som havnekart og fiskerikart. Disse er først og fremst myntet på handelsflåten og fiskeflåten. I tillegg gir de ut skolekart og opplevelseskart. Statens Kartverk Sjø gir også ut tidevannstabeller. I tillegg finnes det mange gode bøker som omtaler farvann og havner. Vi vil spesielt fremheve ”Havneguiden” til Skagerrak Forlag, som i dag dekker norskekysten til Bergen i 3 bind samt ett bind for svenskekysten. Mer informasjon på www.havneguiden.no. Båtmagasinet gir hvert år ut oppdatert nummer av ”Norske Gjestehavner”, samt ”Norske Uthavner”. Selv om man ikke skal navigere etter det, er det kjekt å ha et god Norgesatlas i skipsbiblioteket. Seiler du over lange distanser gir det en god oversikt, og har masse informasjon sjøkart ikke gir deg.

Nyttige linker:

På www.sjokart.no finner du informasjon fra Statens Kartverk Sjø.På www.statkart.no/efs finner du informasjon, rettelser og liste over utgivelsesdatoer av norske sjøkart fra Sjøkartverket (Etterretninger for sjøfarende).Nautisk Forlag a/s er Norges største butikk på sjøkart og navigasjonsutstyr.