utgave nr 5 2003

Septiksurr i indre Oslofjord

Publisert Sist oppdatert

Septiksurr i indre Oslofjord

Myndighetene hadde et håp om å få innført totalforbud mot utslipp av kloakk innenfor Drøbak i sommer. Men i Oslo kommune har byrådet lagt denne delikate saken på is mens man på Nesodden innførte forbud fra 1. mai. Her er det lagt til rette med tømmestasjoner på brygga. Nå må altså båtfolket sjekke geografien før de gjør sitt fornødne!

Tekst: Anne Marit Klokk

I Nesodden og Vestby kommune er det blitt totalforbud mot utslipp av toalettavfall fra fritidsbåter etter 1. mai i år. I disse to kommunene finnes mottak som skal benyttes. Men i nabokommunene kan man slippe septiken, men bare når man er 300 meter unna land.
– Dette forholdet er ganske dumt. Vi hadde håpet at alle kommunene innenfor Drøbak hadde innført forbud denne sommeren. Det hadde vært mye enklere om alle hadde gått sammen i denne saken, men for noen kommuner er det for tidlig. De mangler mottaksutstyret som skal til, sier Arne Rosendal, sekretær i Fagrådet for indre Oslofjord.

Pumpeanlegg

– Det arbeides imidlertid for å etablere mottakssteder i de kommunene hvor totalforbudet ikke er vedtatt, og her gjelder 300 meters grensen fra land, inntil det kommer et totalforbud også i disse kommunene, sier han til Båtmagasinet. Asker og Bærum kommune har ikke innført forbud, selv om de har noen tømmestasjoner i drift. I Asker finnes mottak i Vollen, det kommer snart et i Leangbukta og på Linnøya er et anlegg i drift. Andre plasser hvor det arbeides for å etablere tømmestasjoner er Frognerkilen, Bestumkilen, Aker brygge og Padda.
På Nesodden har kommunen hatt en tømmestasjon i bruk i to år. Den er plassert lett tilgjengelig rett ved den store båthavna på Fagerstrand og skal ha vært flittig benyttet. På Steilene legger man siste hånd på verket ved et tilsvarende anlegg og et par andre steder i kommunen, blant annet på Oksvald, er man i ferd med å sette opp et mottak når bare brygga er blitt reparert.
I Vestby kommune er det også innført forbud mot septikutslipp fra 1. mai. Der har man et helt nytt tømmeanlegg i havna i Son. Alle som har båtplass der og alle gjestebåter får en kortkode som gir adgang til servicehuset med dusjanlegg og til tømmeanlegget. For å beskytte anlegget mot ivrige barnefingre, må døren til pumpa være låst.

Estetisk problem

Hva gjør båteiere i indre Oslofjord når en kommune har forbudt tømming av septiken og en annen kommune ikke er kommet så langt, men har lagt "skitten" på is? Alle er vi jo interessert i å redusere toalettutslippene fra båtene våre av den ene eller andre årsak, eller begge. Har man tømmestasjon i nærheten og tanken er full, så må det før eller siden gå automatikk i at man benytter mottaket i nærheten i stedet for å kjøre langt nok utpå og slippe dritten der. Selv om man kanskje må vente på tur…
Vi er skjønt enige om at det forfriskende morgenbadet skal vi kunne kose oss med uten å måtte svømme rundt i ekskrementer fra nabobåten. De som kanskje ikke tenker seriøst på å redusere utslippet av forurensningsårsaker, bør klart trekke inn trivselsfaktoren og estetikken. For det er her skoen trykker hos mange: Er toalettavfallet fra fritidsbåter kraftig forurensende eller er det bare uestetisk og guffent?

Inkonsekvens

Man kan bli litt oppgitt over myndighetenes prinsipper, eller mangel på sådanne. Her har de som målsetting at indre Oslofjord, og andre trafikkerte farvann etter hvert, skal bli fri for resirkulert menneskeføde. I neste runde leser vi at Oslo Havnevesen vil dumpe 800 000 tonn giftig bunnslam fra småbåthavner ved Malmøykalven i stedet for å dumpe det på Norsk Avfallshåndterings anlegg på Langøya utenfor Holmestrand. På denne svinete måten kan de nemlig spare 250 millioner kroner. Heldigvis er Bellona og lokalbefolkningen på barrikadene og enden på denne giftige saken forventes behandlet i Oslo bystyre i disse dager.
Enn så lenge har vi altså muligheten, eller i alle fall de som har septiktank ombord, til å gå langt av land i den rette kommunen og gjøre et dropp. Er man innenfor Nesoddens kommunegrense, skal man gå til Steilene eller Fagerstrand og legge seg i kø for septikutsug. Der er det lettvint å legge inntil, stussen på slangen skal være tilpasset din båts septiktank og du finner ferskvann til å spyle bort eventuelt søl.

Bøter for å tømme bøtta?

De som ikke har septiktank ombord, bør for å være lovlydige holde seg unna land og ikke gå innenfor Nesoddens domene. Der er teksten klar: All tømming av dobøtta er forbudt! Vi spurte sjøpolitiet i indre fjord om hva de ville gjøre om de oppdaget at noen brøt loven ved enten å bryte totalforbudet i Nesodden kommune eller 300 meters grensen i Oslo. Dette var tydeligvis en ny problemstilling for dem og det har foreløpig ikke vært snakket om bøtlegging av denne typen lovbrudd. Det er foreløpig ikke med i smørbrødlisten over forenklede forelegg som gis i forbindelse med andre lovbrudd på sjøen.
Så da kan det bli snakk om en anmeldelse hvis noen vil stoppe båtfarende som skiter i alt og lar det gå i sjøen her eller der. Så hvis vi ikke passer på hvor vi gjør fra oss og noen på pur f… vil anmelde forholdet, blir man faktisk registrert i strafferegisteret.
Det er rarere ting mellom himmel og jord enn de fleste andre steder, for å sitere fritt Fredrik Stabell fra Dagbladets "dustespalte".