utgave nr 4 2005

Leserbrev - april 2005

Publisert Sist oppdatert

Hvor er dette?


Riktig svar i marsutgaven var Veidholmen. Vinnere er:
Trond Ove fosse, 5177 Bjørøyhamn
Anne M. Vedvik, 6873 Marifjøra
Vigdis Antonsen, 8465 Straumsjøen

Propelljakten går videre

Vi fortsetter med den populære propelljakten: Finn en propell på størrelse med den du ser her bortgjemt på en eller annen side i bladet.
Hver måned trekker vi en vinner som får en flott oppblåsbar redningsvest fra båtutstyrsfirmaet Maritim i Arendal. Finner du propellen, send oss en SMS, en faks på 21 30 12 59, en mail: turid.kristensen@afj.no eller et kort om hvilken side den står på innen 20. februar. Da blir du med i månedens trekning. Alle som har deltatt i jakten gjennom året er med i en trekning av en tur for to til London Boatshow på nyåret 2006.
Propellen i januarutgaven sto på side 139, og vinneren er Skjalg Stenberg, 4900 Tvedestrand
Vi gratulerer!

Månedens hilsen

På Båtmagasinets diskusjonsforum Båtplassen på internett mottar vi glade, sinte, sure og engasjerte innlegg døgnet rundt. Her er så mye interessant stoff at det stadig er fristende å trykke det. Vi plukker et innlegg til hver trykte utgave som "Månedens hilsen" og belønner forfatteren med en T-skjorte. Månedens vinner tar kontakt med: turid.kristensen@afj.no .
En anonym forfatter deler et hjertesukk omkring båtøkonomi med oss:
Jeg har gått i et år nå og hatt veldig lyst på båt. I hele sommer gikk jeg misunnelig rundt og tittet i båthavner og ved brygger. I høst tok jeg en finansiell opptelling og fant ut at jeg hadde råd til en båt til rundt 250 000. Gikk i banken og tok opp lån som jeg kan betjene, og bestilte en daycruiser.
Dessverre har det ikke gått opp for meg før nå at tilbakebetaling av lånet bare vil utgjøre rundt halvparten av kostnadene ved å ha båt. Nevner bare: Båtplass 8000 og forsikring 8000. I tillegg kommer utgifter til vedlikehold og service som viser seg å være en del tusen i året. Så før jeg får brukt en krone i bensin vil utgiftene nærme seg 20000 i året, eller nærmere 2000 kr. pr. måned.
Med de utgiftene har ikke jeg råd til å ha båten, så jeg får kose meg med den i sommer og selge den etter sommeren og ta tapet med godt humør. Så til dere andre som skal ut å kjøpe båt for første gang, sjekk opp hvilke utgifter dere får....

Ap vil ha obligatorisk båtføreropplæring

Antallet fritidsbåter har økt betraktelig her til lands de senere årene. Båtene er blitt større og har fått mer avansert utstyr som er mer komplisert å bruke uten at det stilles krav om obligatorisk båtføreropplæring. Konsekvensen er at en 16-åring har anledning til å føre en båt med flere hundre hestekrefter i 50-70 knop, mens det kreves sertifikat for at en 16-åring skal kjøre en moped med fem hestekrefter som gjør maks 50 km/t. Dette finner Arbeiderpartiet urimelig, og har derfor i Stortinget foreslått at det innføres obligatorisk båtføreropplæring i Norge. Dessverre ser ikke regjeringspartiene og Fremskrittspartiet det samme behovet for å bedre sikkerheten til sjøs med obligatorisk opplæring.
Vi mener at en obligatorisk båtføreropplæring i større grad vil være med å begrense uvettig adferd og antallet ulykker til sjøs enn bare bruk av holdningskampanjer og valgfag i videregående skole. For Arbeiderpartiet er det viktig å kombinere holdningskampanjer, et mer aktivt politi på sjøen, god opplæring i båtkunnskap, og et godt samarbeid med frivillige organisasjoner. På den måten kan uvettig adferd og ulykker til sjøs reduseres. Sjøfartsdirektoratets sakskyndige råd mener at behovet for obligatorisk opplæring vil tvinge seg fram. Båtfolkets organisasjoner er også positive til obligatorisk opplæring. For oss er det viktig å lytte til dem som er nærmest problemene og som opplever trygghet på sjøen som særs viktig. Båtorganisasjonene peker på den negative utviklingen som har skjedd når det gjelder uvettig adferd på sjøen, og stadig flere har etterlyst en eller annen form for opplæring.
Arbeiderpartiet tar også på alvor at en innføring av båtførerbevis må legge opp til overgangsordninger for personer som har lang kompetanse av å føre båter. For eksempel kan unntak gis for den som har eid eller ført fritidsbåt over mer enn åtte meter i mer enn fem år. Og innføring av båtførerbevis kan skje ved at landsomfattende båtorganisasjoner i samarbeid med myndighetene delegeres ansvaret for å utstede båtførerbevis.
Regjeringspartiene og Fremskrittspartiet mener at det ikke er behov for å innføre en obligatorisk opplæring av førere av fritidsbåter. En negativ utvikling på sjøen med uvettig kjøring og alvorlige ulykker viser det motsatte. Arbeiderpartiet støtter båtorganisasjoners krav om flere tiltak for å hindre ukultur til sjøs. Vi vil derfor ha en ordning med obligatorisk båtføreropplæring.
Gunn Karin Gjul og Grethe Fossli
Stortingsrepresentanter, Arbeiderpartiet

Båteier reddet av isbader

Hei, og takk for et godt båtblad. Oversender denne artikkelen fra Narvik-avisa Fremover. En båteier i gang med å børste snø av båten sin falt i sjøen en mørk ettermiddag i januar. Knut Bjerkan og samboer Rita Berntsen var tilfeldigvis i havna, og hørte ropene fra mannen. Bjerkan er isbader, og hoppet i sjøen for å berge mannen.
Heldigvis fikk denne historien en lykkelig utgang. Men den setter ord på problematikken med avlåste innganger til flytebryggene. Låste dører hindrer fremmede og uønskede personer adgang til båtene, men de kan også være rene fellene for personer som trenger hjelp.
Det er sannelig ikke greit å sikre seg alle veier.
Mvh Tom I. Nilsen
Ankenes Båtforening, Narvik

Mystisk sjekte - igjen

- Hva er dette, spurte Hans Peter Grønn på leserbrevssidene i desemberutgaven. Han har arvet seilsjekta, og ønsket mest mulig informasjon om den. Men han fikk ingen telefon, sannsynligvis fordi det oppgitte telefonnummeret ikke var riktig. Derfor prøver vi igjen:
Har du informasjon å gi Grønn om denne båten, ring ham på tlf 22 43 11 69.

Vant vervepremie

Henrik Djønne vant Båtmagasinets vervepremie for 2004. Premien er en Zodiac gummibåt med en Johnson påhengsmotor, begge deler fra Fische Marine. Vi fikk denne hilsenen fra Djønne:
- Dette var ein gledelig og kjekk overraskelse. Tusen takk! Zodiacen blir nok værende med oss frå tidlig vår, til senhøstes. Me har ein NB 8700 som me bruker ofte i helger og ferier. Me har fire barn fra 16-25 år. Er vanskelig å få dei med på tur nå, men kanskje denne flotte premien kan være med å bidra? Har også tre barnebarn. To av dei, jenter på 3 og 5 år, har allerede vert med på tur. Me storkoser oss. Har abonnert på båtmagasinet i flere år. Det er like spennende kvar månad, og det kan være ein kamp om å komme til mølla først.

Lederartikkel om båtregister og NSSR

Sjefsredaktøren i Båtmagasinet er av den oppfatning at ”diskusjonen om Redningsselskapets innføring av årsgebyr for å stå oppført i båtregisteret raser”. Hans Due burde være bedre posisjonert til å bedømme hva som opptar båtfolket enn de fleste av oss, men hva denne saken angår, ser dette ikke ut til å være tilfelle.
Jeg svarte selv umiddelbart og positivt på henvendelsen fra NSSR om jeg forsatt ønsket å ha båten vår i medlemsregisteret, og av nyskjerrighet gikk jeg inn på NSSRs hjemmeside for å se om det forelå noe informasjon om totalreseponsen på henvendelsen. Det fremgikk at i størrelsesorden 120.000 båteiere hadde respondert positivt i løpet av et par uker etter utsendelsen. Renser for en del feiloppføringer, innholder registeret etter sigende rundt 265.000 båter . Det er med andre ord rundt 45% som så langt har funnet det formålstjenlig frivillig å ha båtene sine i registeret.
Da det fremgikk av hjemmesiden at det hadde kommet en del kritikk i sakens anledning, 55 prosent hadde jo så langt latt være å respondere, ringte jeg NSSR og spurte om ”diskusjonen raste” rundt saken. - Tilbakemeldingen var at det ikke engang dreiet seg om ”laber bris”.
Jeg tror det som ”best guess” etter hvert vil vise seg at rundt 2/3 av de registerte båtene vil forbli i registeret, og at den 1/3 som ikke vil, i hovedsak består av mindre båter med lav verdi som brukes lite.
Det kommer kanskje til å dreie seg om rundt 175.000 båteiere som mener at båtregisteret representerer en tjeneste man mener vil være nyttig for en selv, og derfor er villig til å betale for. Hvilken nytte den enkelte legger vekt på kan være så ulikt og hvor mye man er villig til å betale vil variere, men det er alminnelig akseptert i vårt samfunn at det er moralsk akseptabelt å tjene penger på kommersielle tjenester. Og motsatt: umoralsk å tape penger med risiko for tap av arbeidsplasser og kreditortap. Dette gjelder like mye for Båtmagasinet som for båtregisteret. Det blir således en ganske alminnelig kommersiell risiko å finne frem til riktig markedspris.
Det blir derfor vanskelig å forstå hvorfor det skulle være ”uklokt av Redningsselskapet å holde fast på denne avgiften”. Hans Due kan umulig mene at Redningsselskapet f.eks. skal redusere omfanget av sine livreddende funksjoner for å finansiere registeret? – Når han synes det ”lukter kompensasjon for manglende automatinntekter”, er det ikke alene grunn til å stille spørsmål ved Hans Dues evne som værvarsler, men også ved hans luktesans. Jeg håper og tror at Hans Due er genuint opptatt av sikkerhet for liv, verdier og miljø i båtlivs-sammenheng. Han burde da heller bruke sin spalteplass til å påpeke det paradoksale i å la tiltak med tvilsom effekt hva gjelder reduksjon i spilleavhengighet få som konsekvens en helt sikker reduksjon i viktigt humanitært arbeide.

Med vennlig hilsen Jørgen M. Grønneberg
CBK 408