utgave nr 3 2006

Otto L. Scheen fyller 80 år

Publisert Sist oppdatert

Konstruktør Otto L. Scheen

Hedersmann runder 80

Selv 10 år etter at Otto L. Scheen innledet sin tilværelse som pensjonist, er han i høyeste grad aktiv. Scheen var i mange år halvparten av duoen Furuholmen & Scheen. Men det er fremfor alt som frittstående designer av alt fra robåter til store passasjerferger han har utmerket seg gjennom en lang karriere.

TEKST: ATLE KNUTSEN

Furuholmen & Scheen er et sterkt begrep i norsk fritidsbåthistorie. De fleste forbinder designduoens navn med fjordens absolutte perler. Richard G. Furuholmen var Scheens læremester fra 1944, men Otto L. Scheen utviklet raskt sin egen distinkte strek utover 1950-årene, og etter Furuholmens død i 1963 står Scheen på egne ben - med sin egen stil.
Etter læretiden hos Richard G. Furuholmen reiste Scheen til USA i 1952, hvor han hadde fått jobb hos de berømte båtdesignerne Sparkman & Stephens. Her var Otto blant annet med på å designe en 53 fots, 42 knops motorkrysser for tobakkskongen R.G. Reynolds (Camel sigaretter). I 1954 kom han tilbake til Norge og ble tatt opp som kompanjong hos Rich. G. Furuholmen.
I likhet med Rich. G. Furuholmen, er Otto L. Scheens produksjon meget omfattende og variert. Medregnet konstruksjonene fra tiden i kompaniskap med Furuholmen, er antallet 640 båter totalt. Flere av dem er blitt produksjonsmodeller, blant annet hos Selco (Selco 14 og Selco 26 Cabin), Fjord Plast AS (Fjord 26), Arendal Plastindustri (Windy 30, Windy 22 og Windy 27), Gunn Hegna AS (GH 11, GH14, GH 15, GH 17 og GH 22), Polarplast (Polar 29). At Otto L. Scheen også har også signert flere redningsskøyter, fra 55-foterne i Ulabrand-klassen i 1959 til Norboat-klassen sent på 1980-tallet forteller litt om spennet i hans arbeid.
Selv om Otto L. Scheen helt frem til i dag har beskjeftiget seg med lystbåtprosjekter både for Dolvik Båtbyggeri på Askøy og Kristian Djupevåg i Norheimsund, er det nok som konstruktør av en rekke varierte fartøyer for profesjonell bruk Scheen har gjort seg mest bemerket. Helt tilbake i 1969 tegnet han sin største båt, nemlig den 36 meter lange Lykkeper, en passasjerferge for Nesodden og Bundefjorden Dampskibselskap. Likevel er det samarbeidet med Brødrene Aa Båtbyggeri i Hyen som har gitt de spenstigste resultatene. Samspillet ble innledet allerede i 1955. Otto signerte blant annet Norges første hurtiggående skyssbåt bygget i GRPsandwich hos Brødrene Aa. Siden har det blitt mange av det slaget. Foreløpig siste kreasjon fra Ottos tegnebord er en 6,1 meter lang færing bygget hos Djupevåg Båtbyggeri - som den spreke 80-åringen bruker i Tjømeskjærgården.
Båtmagasinet gratulerer Otto L. Scheen med jubileet!