utgave nr 4 1998

ARC 2000: Fartøy for fremtiden?

Publisert Sist oppdatert

ARC 2000


Fartøy for fremtiden?


ARC 2000 er et trendy konsept utviklet i Canada. ARC står for Arched Design - buet konstruksjon-, Recovery Systems - egergigjenvinng - og Comfort. 2000 er et magiske årstall for ny teknologi og konstruksjon. Et nytt årtusen med spennende blanke sider.

AV ANNE MARIT KLOKK

Uendelighetene på havet og avstandene mellom kontinentene reduseres. Både kultur og teknologi i de ulike land berikes, men bare de ypperste oppfinnelsene overlever og kan sole seg i historisk suksess. Historien om ARC 2000 har akkurat begynt. Historen om fremtiden som ble planlagt i nærheten av fortiden.
I motsetning til bilindustrien, er båt-og skipsindustrien egentlig svært tradisjonell av karakter, kanskje den minst utviklede og med få unntak, også den minst utforskede. Dagens konsepter for båter og skip har ikke forandret seg mye de siste 100 år. De er kolosser som er kostbare å bygge, forurensende, lite effektive å manøvrere og med begrenset plass upraktiske i bruk.
Dagens nye teknologier har mange alternative løsninger på alle disse problemene, men det er holdningene hos den maritime industri og brukerne som først må omstilles hvis man skal komme videre. Dagens og fremtidens passasjerkrav må være at man kan komme raskere fra A til B, med mer komfort og romsligere fasiliteter, mest mulig moro og spenning på sjøen, samtidig som vi ønsker maksimal nytelse og naturopplevelse. Heri ligger den berikende friske lukten av rent hav, å kunne puste inn herlig oppkvikkende sjøluft, nyte varmen fra solen og føle myke og varme, isnende og brutale vinder mot kropp og sjel.

ARC 2000

I denne ånden er ARC 2000 unnfanget, og det er i overbevisningen om at vi må bevare det vår generasjon nå har glede av for våre barns fremtid, at prosjektet ble utviklet og tilbudt som en ny trend innenfor miljøvennlig, økonomisk, komfortabel og berikende ferdsel til sjøs.
Det er 15 år siden den kanadiske designeren Branco Mizerit presenterte en serie fartøyer kalt ARC 2000. Dette var i katamaranenes barndom, en skrogtype som i dag benyttes for mange ulike båter. Katamaranskrog har vist seg å være komfortable, hurtige og driftsøkonomiske, spesielt for megayachter, spesialiserte fartøy og hurtigbåter.
I 1995 ble firmaet ARC 2000 SVS (Sea Vessel Series) startet, og man gikk ut internasjonalt med prosjektet som fikk en overveldende mottakelse. Man følte at ARC 2000 var det mest avanserte og hippe innen båtkonstruksjon på svært, svært lenge.
Nå, tre år senere er prosjektet velkjent i båtkretser over hele kloden og bl.a. skipsverftindustrien og investorer er meget interessert i den videre utvikling.

Energigjenbruk

ARC 2000 er det første fartøy som utnytter lokal energi maksimalt, det være seg sol, vind, bølger og vann. Disse kildene konverteres i en ren energiform som er 100 prosent fri for forurensning og kan brukes både til fremdrift og alt som skal til av strøm ombord. Det brukes solcellepaneler, en spesialkonstruert vindturbinstasjon og et avansert energigjenvinningssystem. Dette vil samlet gi elektrisitet både til fremdrift og bruk i havn. Strømlagringskapasiteten er nemlig omfattende. Filosofien er at så lenge det er lys, vind og bevegelse, som det alltid er til havs, vil fremdriften ligge på 5 til10 knop uten bruk av noe tilleggsdrivstoff.
Man planlegger også egen produksjon av hydrogen til alternativ fremdrift og elektrisitet for gassturbiner når tempoet skal opp. En annen fordel med disse alternative fremdriftsformene er den totale mangel på vibrasjoner og motorlyd.

Egen marina

Konstruksjonen er ekstremt strømlinjeformet og aerodynamisk. Skroget er formet i bue og er usedvanlig bredt med et lengde/breddeforhold på ca. 3/2. Skrogformen gir stor stabilitet også i røff sjø. Under hovedskroget er det festet en plattform eller flåte som ved stilleligge kan skyves akterover og legges ut som soleplass, vannsport, dansegulv etc. I de større fartøyene kan denne flåten åpnes i midten og man får et eget beskyttet svømmebasseng og en liten marina for vannleketøy. Flåten festes til moderskipet via to leidere. Vannleketøy kan stues inn i selve plattformen mens man er underveis.
Når vi i dag ønsker frisk luft og sol på kroppen, legger vi oss ombord i en konvensjonell båt eller skip ut på dekk. I ARC 2000 finnes elektrisk styrte vinduer og paneler i akterskipet som skaper store åpne dekk som kan brukes under alle værforhold.

50 til 500 fot

Fremtiden er nærmere enn vi tror, heter det og teknologi og produktutvikling flyr avsted. Hva gjorde vi for få år siden uten telefax? Hvordan arkiverte vi papirene våre uten computere? Hvordan var kvelden før fjernsyn ble alminnelig, eller for den sak skyld det elektriske lyset? Det finnes fortsatt mange eldre mennesker som har opplevd utviklingen av alt dette. Nå går vi snart inn i et nytt årtusen med blanke ark, og vi er fylt av forventninger og spenning.
Maritime prosjekter som ARC 2000 vekker i dag beundring når det gjelder ideer og linjeføring. Men skepsisen er der når det gjelder den praktiske gjennomføringen. Når kommer det første og i hvilken størrelse vil vi se slike farkoster? Firmaet Advanced Design & Tecnology Inc. i Canada som har rettighetene til konstruksjonene, plasserer konseptet i størrelsesorden 50 til 500 fot til bruk i fritidsbåter, megayachts, ferger, cruisebåter, forsknings- og spesialiserte skip, pluss en rekke andre fartøyer.