utgave nr 12 1999

Slurv i det nye båtregisteret

Publisert Sist oppdatert

Slurv i det nye båtregisteret:


Tilfeldigheter, eller...


"Et pålitelig register vil være nyttig i mange sammenhenger", heter det i skriv fra det nye småbåtregisteret. Men påliteligheten forsvinner når det slurves i registreringsarbeidet.

Av Hans Due

Det som ifølge intensjonene til politikerne skulle bli et pålitelig arbeidsredskap for politi, redningstjeneste og forsikringsselskaper, det sentrale småbåtregisteret, kan vise seg å inneholde en rekke feil. Vi har fått flere henvendelser i det siste som tyder på at kvalitetssikringen ikke er god nok.

Dobbeltregistrering

Det skal vel ikke være mulig at to forskjellige personer eller firmaer skal kunne registrere seg som eier på en og samme båt når opplysningene om båten er identiske hva gjelder HIN-nummer (Hull Identification Number) eller skrognummer som registeret kaller det, samt motornummer.
Men det var nøyaktig det som skjedde for et Vestlandsfirma. De hadde 3 båter i sitt firma, og sendte inn registreringsskjema på alle tre. En av båtene var imidlertid en leasingbåt som ikke tilhørte firmaet. Men det gikk glatt å registrere denne også. Ingen spørsmål om eierdokumenter som f. eks. salgskontrakt eller salgsmelding. Registreringsmerker kom i posten. Det kan ha vært en glipp.
Men da leasingfirmaet også sendte inn registreringsskjemaet med nøyaktig de samme opplysningene, og nye og andre registreringsmerker kom i retur, begynte virkelig varselklokkene å ringe. Var det så enkelt både å registrere en båt man ikke eide og samtidig registrere den samme båten med identiske opplysninger på to forskjellige eiere med to forskjellige registreringsnummer?

Ikke-eksisterende båt registrert

Et annet grelt eksempel opplevde en Haugesunds-mann. Han har tidligere vært båteier, og forrige båt ble solgt i 1997. Melding om dette ble på behørig vis gitt på eget skjema. Samme høst fikk han tilsendt skjema fra Tollvesenet for at han skulle registrere den båten han hadde solgt tidligere på året, og som han altså hadde meldt ifra om.
Haugesundsmannen sendte da skriftlig beskjed tilbake til Tollvesenet nok en gang om at båten var solgt, og ga igjen opplysninger om den nye eiers navn og adresse. Han trodde saken nå var ute av verden, og tenkte ikke noe mer over det.
Året etter, i 1998, flytte mannen og fikk ny boligadresse. I september i år (1999) dumpet det plutselig et nytt brev fra Tollvesenet ned i postkassen på mannens nye boligadresse. I brevet ønsker Tollvesenet å få utfyllende opplysninger på eget skjema om "Fritidsbåt med registreringsnummer LAP944".
Mannen – som de siste to årene ikke lenger hadde vært båteier – kontaktet Tollvesenet pr. telefon for å oppklare misforståelsen. Samtidig var han nysjerrig på hvordan Tollvesenet kunne ha registrert informasjon om han og en båt han ikke hadde og heller aldri hadde registrert i det nye småbåtregisteret.
Noe oppklarende svar fikk han ikke, men ble bare bedt om å kaste de mottatte papirene. Det tente mannen ytterligere, og han stilte spørsmålet om det virkelig var så enkelt å slette en båt fra det sentrale småbåtregisteret. Til svar fra saksbehandler fikk han at dette ikke var noen reell problemstilling, for "vi har jo innhentet informasjon fra ditt forsikringsselskap". Mannen forsøkte å forklare at det måtte være en misforståelse, for det var mer enn 2 år siden han hadde hatt egen båt og betalt båtforsikring.
Tollvesenet saksbehandler syntes tydeligvis at dette begynte å bli en ubehagelig henvendelse, og avsluttet samtalen med at "det blir nok verst for deg om du blir stoppet med båten din på sjøen...".

"Småbåtregisteret gir deg fordeler og trygghet: Oversiktlige eierforhold i forbindelse med kjøp og salg", heter det på Tollvesenets egne internett-sider. Virkeligheten kan være en annen.