utgave nr 12 1998

Skrekk og gru!

Publisert Sist oppdatert

Skrekk og gru!


Vi har tidligere pekt på "proffe" plastreparasjoner som er krimilnelt dårlig utført. Her er et nytt eksempel. Det viser at du skal vite hva du gjør hvis du kjøper en "skade".

Tekst og foto: Ingvar Johnsen

Båten på bildet viser overgangen fra bunnen til baugen på en Draco Oceancraft. Biten som ligger løst på båthengeren er "reparasjonen". Bildet er tatt hos Bærum Plastservice A.S. og innehaveren, Jackie Gustafsson, er en av dem som jobber aktivt i Norges Båtbransjeforbund for å heve kvaliteten på denne delen av bransjen. Han kan fortelle at Dracoen hadde gått på grunn med omfattende skader som resultat. Vraket ble overtatt av et firma som overlot utbedringsjobben til en "reparatør" før båten ble solgt videre.
Det gikk ikke bedre enn at båten sank igjen og måtte berges. I forbindelse med bergingen ble båten påført skader. Derfor ble den satt inn til ny reparasjon. Etter å ha gått båten nærmere etter i sømmene, var det ikke vanskelig å finne årsaken til at den hadde sunket for andre gang. Flere av plastreparasjonene viste seg å være under enhver kritikk. På reparasjonen i bunnen var det ikke gjort forsvarlige grunnarbeider. Hele reparasjonsflaten lå i praksis løst utenpå skroget. Reparatøren hadde lagt reparasjonen rett på skaden og skroget. Skrogflaten var like blank som da den forlot støpeformen. Denne skulle selvfølgelig ha vært slipt til og forberedt nøye før man begynte utbedringsarbeidet. Forarbeidet er like viktig som selve tettejobben.
En annen side ved denne saken er forsikringen. Først utbetales det erstatning etter den første skaden. Deretter er båten berget etter annen gangs havari med nye kostnader både for berging og reparasjoner. Selv om det er trolig at selskapet vi gå til regress overfor firmaet som solgte båten ferdig "reparert", er det ikke rart at det er høye premier på båtforsikring.