utgave nr 8 2001

Sjøforsvarets fartøyer: Eskorteskip - Fregatt

Publisert Sist oppdatert

Sjøforsvarets fartøyer

Båtmagasinet vil i en artikkelserie presentere en del av fartøyene til marinen, kystartilleriet og kystvakten. De fleste av disse grå og kamuflasjefargede fartøyene som er å se langs kysten er spennende fartøyer som er verdt en nærmere kikk.
Tilretteleggelse: Jon S. Fredriksen

Del 5

Eskorteskip – Fregatt

Fregattene er eskortefartøy som har som primæroppgave å ledsage grupper av transport- og forsyningsskip eller andre marinefartøy over utsatte områder. Alle skipene i Sjøforsvaret kan imidlertid brukes til flere oppgaver. I fredstid gjennomfører de tokt langs norskekysten og i tilstøtende farvann, alene eller sammen med andre norske eller allierte styrker, for å hevde norske og allierte interesser. I tillegg driver de overvåking og gjennomføring av offisielle, uformelle og rutinemessige havnebesøk. Fregattene vil også ved behov settes inn for å støtte en håndtering av katastrofer langs kysten. På grunn av sin allsidighet anses fregattene som den viktigste fartøytypen i Sjøforsvaret. De norske fregattene inngår i NATOs stående styrker, og opererer derfor også i internasjonalt farvann.

Oslo-klassen

Oslo-klassen er for tiden Norges eneste eskortefartøy med moderne bestykning. Vi har fire fartøy av denne klassen. Oslo-klassen er levert fra Marinens Hovedverft i Horten i perioden 1964 til 1966. Alle skipene har gjennomgått en grundig modernisering i perioden 1987-1990. Oslo-klassen vil bli skiftet ut i løpet av de neste 5-10 årene av Fridtjof Nansen-klassen, som er under prosjektering. Disse fartøyene skal delvis bygges i Spania og delvis i Norge. Første fartøy skal leveres i 2005. Dette vil bli store moderne fartøyer med svært gode forhold for mannskapet. Fridtjof Nansen-klassen vil være i stand til delta i operasjoner rundt hele verden. De nye fregattene vil få en svært stor operasjonsradius siden de er store nok til at man kan operere helikopter fra eget fartøy. Helikoptrene kan identifisere krenkende fartøy uten å utsette eget fartøy for risiko, sikre bevismateriale ved hurtig og overraskende innsats, samt frakte personell til og fra fartøyet.

Deplasement (tonn): 1.650 (1.950 fullt lastet.)
Dimensjoner (meter): 96,6 x 11,2 x 5,5
Hoved maskineri: 2 x Babcock & Wilcock kjeler, 1 sett De Laval Ljungstrøm PN20 dampturbiner 20.000 hk på 1 aksel.
Hastighet (knop): Over 25
Rekkevidde: 4.000 nautiske mil ved 15 knop
Besetning: 125 (35 offiserer)
Kanoner: 1 US 3” luftvernkanon, 1 Bofors 40 mm luftvernkanon, 2 20 mm Rheinmetall kanon
Torpedoer: 6, rekkevidde 6000 yards ved 45 knop, dybde til 750 m.
Miner: 6 synkeminer
Radarer: Fartøyene er utrustet med flere typer radarer for navigasjon, ildledning, billedoppbygging i luft og på overflate.

Fartøy i denne klassen:
Bergen, Trondheim, Stavanger og Narvik