utgave nr 5 1999

Redningsselskapet

Publisert Sist oppdatert

Sjøsikkerhet på Lysaker


Redningsselskapet vil i samarbeid med forsikringsselskapet Gjensidige og Sollerudstranda skole bygge et sjøsikkerhetssenter på Lysaker i Oslo. Her skal fritidsbåtfolket få sjekket båten sin eller ta båtførerkurs.
Bygningen som skal huse sjøsikkerhetssenteret oppføres nå. Fra før av er samarbeidspartnerne bak prosjektet plassert små steinkast unna. Senteret skal ha kurslokaler, egen slipp som er klar til bruk. Slippen tar båter opp til 50 tonn.
- Vi ønsker å møte båtfolket, og spesielt våre medlemmer, der de ferdes. Alle partene som er inne i senteret har sjøsikkerhet som arbeidsfelt, og vi kan derfor tilby ulike tjenester, forteller organisasjonssjef Morten Almaas i Redningsselskapet.
Senteret er klart neste sommer, men allerede i år er det tilbud om sikkerhetssjekk for båten, samt båtførerkurs. Kurstilbudet, en familietilpasset opplæring til Båtførerprøven, er allerede sendt ut til KystPatrulje-medlemmer i distriktet. Etterhvert vil det også bli tilbud om VHF-kurs samt opplæring til Kystskippersertifikat.
- Vi ser blant annet for oss at redningsskøyta eller sjøredningskorpset kan slepe inn båter til senteret for assistanse. Dette skal ikke være noe forretningsområde for oss, men et medlemstilbud til selvkostpris. Dette er et pilotprosjekt, men vi har allerede fått klare signaler om at lignende sjøsikkerhetssentre kan være aktuelle andre steder i landet. Redningsselskapet har allerede et distriktskontor samt sjøredningskorpset for indre Oslofjord plassert i et av naustene ved utløpet av Lysakerelva, sier Almaas

Redningsskøyta som brannslukker


Mannskapet på redningsskøyta “Ada Waage” fikk en het opplevelse da de hindret en storbrann på kaia i Båtsfjord i å spre seg. Brannen hadde startet i et nedlagt fiskebruk, og det var fare for at en ammoniakktank kunne eksplodere. Brannmannskapene fryktet også at brannen skulle bre seg til fiskebruket ved siden av. Heldigvis unngikk man dette, men det 5-600 kvadratmeter store fiskebruket brant ned til grunnen.
Redningsselskapet mottok en hyggelig tilbakemelding fra politimester Ottar Lien i Vardø. Der ble mannskapene på RS “Ada Waage” berømmet for sin innsats under storbrannen. Politimesteren skriver blant annet: RS “Ada Waage” var tidlig i innsats. Dere begrenset med dette brannspredningen mot kaianlegget. Ved den senere innsatsen med bistand fra kystvaktfartøyene var det av vesentlig betydning at kaianleggene var intakt. Deres innsats mot arnestedet hadde dessuten stor betydning sett ut fra et politimessig synspunkt. Dere sørget for at arnestedet var noenlunde intakt med henblikk på etterforskning … En skal her huske på at innsatsen på brannstedet berget en produksjonshall til en verdi av 80-90 millioner kroner samt en arbeidsplass for 110 personer.

Sjøredningskorps i Måløy


Havområdene rundt Måløy får bedre beredskap når et nytt sjøredningskorps blir etablert. Redningsskøyta “R.S. Platou” som alternerer mellom Måløy og Florø, vil få avlastning de gangene det trengs. I de værharde områdene utenfor Måløy kan det ofte stå om kort tid og være et presserende behov for assistanse. Korpset vil først og fremst ha som oppgave å holde beredskapen oppe når skøyta er ute på oppdrag. Den skal kunne rykke raskt ut, og vil derfor være i beredskap hele døgnet.
Båten sjøredningskorpset er utstyrt med er en 32 fots hurtiggående vannjet. Fartøyet gjør over 30 knop, er meget velutstyrt, har en besetning på to til tre personer og kan transportere åtte personer i ly under dekk.
Det møtte tretten personer til det første formelle møtet fra Røde Kors, fiskarlaget, Måløy båtforening og redningsskøyta. Man håper å trekke til seg folk med ulik bakgrunn og kvalifikasjoner til å kunne gå rett på jobb ombord. Fra høsten av vil man ha et opplegg klart hvor man kan skolere personer som ønsker å delta i sjøredningskorpset. Målet er at hver beredskapsvakt kan få en sammensetning på tre til fem personer. Interesserte personer av begge kjønn kan ta kontakt med redningsskøyta “R.S. Platou” dersom de kunne tenke seg å delta. Tlf: 57 85 12 80 eller 94 13 54 05.