utgave nr 3 2007

Leder mars 2007

Publisert Sist oppdatert

Leder mars 2007


I 2006 druknet 26 mennesker i ulykker med fritidsbåt. Det er 26 for mange, men det er ni færre enn året før. Det er en gledelig utvikling som vi håper fortsetter. Samtidig uttaler representanter fra enkelte forsikringsselskaper at 2006 var året med færre båtulykker enn noen gang. Det er også en gledelig utvikling vi håper fortsetter.
Når Norsk Folkehjelp går ut med en pressemelding der de slår fast at uvettig båtbruk, manglende båtkunnskaper og dårlig kjennskap til sjøveis- og sjøvettregler er årsak til flere særdeles stygge båtulykker (Se side 60), kan de nok ha sine ord i behold, men at de ikke i samme åndedrag tar med at drukningsulykker og antall båtulykker totalt sett har gått ned, gir mistanke om at man her opererer med en annen agenda. Å krisemaksimere tjener ingen på i det lange løp.
Fritidsbåtfolket er i meget stor grad seg sitt ansvar bevisst, og tatt i betraktning den voldsomme veksten i antall fritidsbåter og trafikken på sjøen - spesielt i sommerferietiden - er det all grunn til å rose fritidsbåtfolket for fornuftig og sikker seilas gjennom skjærgården. Utskudd finner man alltid, og de bør lukes ut og dempes i sin utagerende adferd, men å stigmatisere en hel fritidsaktivitet, slik som Norsk Folkehjelps utsagn kan bidra til, blir helt feil. Organisasjonen bør heller fremheve sin egen tilstedeværelse på sjøen i hektiske sommeruker og fortelle hva de yter og hvilket tilbud de har til båtfolket. Det vil helt sikkert gi større effekt for at folk skal være villige til å bidra til virksomheten til Folkehjelpen.
Dette nummer av Båtmagasinet kommer akkurat i forkant av Norges største båtutstilling, Sjøen for alle på Lillestrøm. I bladet finner du en rekke nyheter som presenteres der, og hvis trenden fra i fjor følges, vil det bli solgt veldig mange nye båter på - og i etterkant av utstillingen. Det er hyggelig for båtbransjen, og ikke minst for båtlivet og turismen generelt her i landet. Mange nordmenn kjenner nemlig strendene på Kanariøyene bedre enn skjærgården rett utenfor stuedøra, og det er synd. For det er så mange vakre perler man kan nyte her hjemme om sommeren og som langt flere bør få oppleve. Vi tror det blir et gladere folkeferd av slike opplevelser.
Vi har tidligere på denne plass kritisert båtbransjen for ikke å ha klart å lage noen statistikk over hvor mange - og hva slags - båter som selges her hjemme hvert år. Nå er det tatt et initiativ overfor den internasjonale bransjeorganisasjonen ICOMIA om å lage salgsstatistikk i alle medlemsland, og en av pådriverne for dette er den norske bransjeorganisasjonen Norboat. Det skal de ha honnør for. I dette kvartal skal man begynne å rapportere salg. Med en helhetlig statistikk blir diskusjoner blant politikere og andre om tiltak i forbindelse med fritidsbåtlivet mye mer fruktbart. Da slipper man å bygge på antagelser, men har konkrete tall å forholde seg til.
I neste nummer av Båtmagasinet skriver vi blant annet om båtpuss og vårklargjøring. Det lysner, og vi går mot ny sesong, dere!