utgave nr 3 2006

Leder - mars 2006

Publisert Sist oppdatert

Selvbyggere som kjøper halvfabrikat går en tøffere økonomisk tid i møte. De står også overfor en mer byråkratisk mølle før de kan ta sine ferdige - og formodentlig velbygde - båter i bruk. Sjøfartsdirektoratet har nemlig sagt at halvfabrikat fra nå av skal CE-merkes før de kan taes i bruk. Det vil si at de har opphevet det amnesti som gitt for halvfabrikat som er bygget - eller bestilt - fra 1998 til før 26. januar i år. I det tidsrommet gjaldt nemlig 5-årsregelen, som sa at du ikke behøvde å CE-merke ferdig bygget halvfabrikat dersom du ikke solgte båten før etter at det var gått fem år etter at båten var ferdig bygget.
Det er grunn til å anta at mange i båtbransjen som har basert mye av sin virksomhet på salg av halvfabrikat, vil få det tøffere nå etter at de nye reglene er innført. For nå skal jo hver enkelt båt også kontrolleres i forhold til CE-reglementet av en uhildet part, og her har Sjøfartsdirektoratet pekt ut Det norske Veritas som kontrollorgan. Og Veritas er slett ingen billig instans å engasjere til dette arbeidet. Man må nok regne med minst 25.000 - 30. 000 kroner ekstra for full sertifisering.
Båtmagasinet pekte i januarutgaven på forvirringen rundt regelverket og den såkalte 5-årsregelen i forhold til halvfabrikat. Etter at vi begynte å grave litt i denne saken har Sjøfartsdirektoratet innført amnesti og deretter kommet med nytt regelverk. Sjøfartsdirektoratet bygger sitt nye regelverk på signaler fra EU-kommisjonen og hva det svenske Sjöfartsverket har kommet fram til. At folk kjøper halvfabrikat og bygger ferdig resten av båten selv er i stor grad et særnorsk fenomen, og således lite påaktet i det opprinnelige EU-regelverket. Man behøver slett ikke samkjøre de norske reglene med de svenske. Her finnes det allerede forskjeller som tar hensyn til hvert enkelt lands særegenheter.
Dersom man bygger båten sin helt fra grunnen av gjelder 5-årsregelen, men ikke hvis man kjøper et halvfabrikat produsert av en profesjonell båtbygger. Det henger overhode ikke på greip, og har gjort at Båtmagasinet på eget initiativ har tatt kontakt med EU-kommisjonen for å påpeke det paradoksale i dette. Det tok oss ca. en uke å få svar fra EU-kommisjonen som lister opp de rådgivende bestemmelsene for halvfabrikat, men som samtidig sier at dette er et såkalt CC-dokument som ikke er bindende for medlemslandene i samme grad som Fritidsbåtforskriften. De sier rett ut at det er opp til hver enkelt nasjons myndighet å bestemme reglene på dette området. Med andre ord kan Sjøfartsdirektoratet meget vel fortsette den praksis som har vært siden innføringen av CE-reglene i 1998, nemlig at halvfabrikat kommer inn under 5-årsregelen.
Oss bekjent finnes det ingen dokumentasjon for at nevenyttige som ferdigstiller et halvfabrikat for eget bruk ender opp med en båt som er dårligere enn det produsenten kan levere – snarere tvert imot. Derfor vil reglene om at disse ikke kommer inn under 5-årsregelen, men skal CE-merkes før de kan taes i bruk, virke svært kostnadsdrivende og ikke minst ulogiske sett i forhold til en selvbygd båt fra bunnen av.
Vi finner det klanderverdig at verken Sjøfartsdirektoratet, som skal utforme det norske regelverket, eller bransjeorganisasjonen Norboat, som skal ivareta de av sine medlemmer som i stor grad lever av å selge halvfabrikat, har gjort seg bryet verdt med å klargjøre grunnlaget for regelverket. Det tok oss kort tid å gjøre dette. Vi regner med at Sjøfartsdirektoratet ser på sin nyutsendte nytolkning av regelen en gang til. Det har vært praksis for 5-årsregelen for halvfabrikat i over 7 år. Det finnes ikke en eneste god grunn til å forandre på den nå slik Sjøfartsdirektoratet har lagt opp til.