Kommentar: Stå fram din amatør!

Hvem er du som dro av fire skruer, knakk og festet lokket på impellerhuset med Sikaflex forrige gang du skiftet impeller på Båtmagasinets reportasjebåt? Bare flaks gjorde at vi ikke gikk ned på Statthavet natten til 28. mai i fjor.

Publisert Sist oppdatert

TEKST OG FOTO: ATLE KNUTSEN

- Vil du se på sjøvannspumpen din, sa mekanikeren på et autorisert Yanmar-verksted på Leinøya 28. mai i år. Vi fikk uført årlig service på motoren om bord i reportasjebåten.
- Du var i ferd med å synke, du, sa han.
- Ja tør du virkelig å kjøre rundt med dette?, sa mekaniker nummer to. Det gjør ikke vi her på Vestlandet. Dette er så galt som det kan bli, sa han.

Og hva var galt? Jo, lokket på impellerhuset er festet med åtte messingskruver som var røket tvers av når en eller annen mekaniker skulle skifte impeller på vår Yanmar. Sjøvannspumpen må ut for at man enkelt skal kunne skifte impeller, men det hadde åpenbart ikke mekanikeren som gjorde jobben forrige gang hatt forstand på. Og det var ikke nok at lokket var festet med to skruver og en larve med Sika. Sporet der O-ringen skal ligge, var ødelagt og det samme var O-ringen som lå klemt mellom flensen og lokket. Her var marginene små. Jobben har blitt utført på ett av de verkstedene vi har foretatt motorservice ved de siste årene. Og de er jo ikke så mange. Samtlige har vært kjente verksteder der mange får utført vedlikeholdsoppdrag og service på sine båter og motorer.

Selv om markedsføring tradisjonelt ikke har vært det stødigste beinet båtbransjen har stått på, skal man ikke være veldig snar i begripelsen for å forstå at denne formen for håndverk kan føre til negativ omtale – enten det går godt der ute på blåmyra, eller slurvet avstedkommer havari og personskade. At man dessuten klarer å begå en slik tabbe når oppdragsgiveren er et velkjent båtblad, gjør oss oppriktig forskrekket på vegne av alle de kundene som leverer inn mindre uniformerte båter til rutinemessig service.
Hva om vi hadde fått motorhavari på Statt denne mainatten i fjor? Det ville ikke vært annet å gjøre enn å sette sin lit til drivankeret og redningsskøyta i Måløy. Hva om vi hadde hatt med familie, små barn og kone? De ville blitt grundig vaksinert mot fremtidig båtliv. Men, den slags tanker har vel ikke dreggfeste i amatørmekanikers hode.