utgave nr 12 2

Husker du: LIBO-PLAST

Publisert Sist oppdatert

Husker du:

LIBO-PLAST

Tidlig på 1960-tallet overtok brødrene Kjell Oddvar og Terje Syvertsen i Fredrikstad søppeldunkprodusenten Libo-plast. Snart så Libo-båtene dagens lys, de fleste med linjer ført i pennen av Liv Herholdt Haffner. Hennes suksessrike serie het Trio og var blant Libos 1500 produserte båter.

AV ATLE KNUTSEN
- Det var ganske tilfeldig at broren min Terje og jeg begynte med plastbåtproduksjon rundt 1963. Jeg var ganske båtinteressert på den tiden og vi overtok bedriften og produksjonen til Libo-plast som holdt til ved Mosseveien i Fredrikstad. De produserte renovasjonsdunker i glassfiberarmert plast, og var eid av herrene Lillebø og Bostrøm - derav navnet, forteller Kjell Oddvar Syvertsen.
- Båtproduksjonen kom i gang med at vi bygde en treform med utgangspunkt i en modifisert Tunejolle. Jeg minnes det var kostbart og tidkrevende å lage en treform som vi kunne støpe den første båten i. Det ble en 14-foter med anbefalt motorstyrke 5 hk. Deretter laget vi en serie 16½-fotere som vi kalte Trio I, II og III. Båtene var utviklet av Liv Herholdt Haffner i Tønsberg og ble bygget i én helt åpen jolleutgave, en med vindskjerm og kalesje, samt en variant med hardtop og stikklugar. Kravene til innredning den gang var ikke som nå. Man nøyde seg med langt enklere bekvemmeligheter, og båtstørrelsen var moderat. Trio-båtene var bortimot halvplanere med anbefalt motorstyrke 6-33 hk. Vi etablerte oss i pionértiden for plastbåtproduksjon i Norge og hadde stor suksess med Trio-båtene. I perioder var vi 50-60 ansatte og produserte mye for eksport til Sverige, Danmark og Grønland. Hovedsalget foregikk imidlertid i Sverige, og fortsatt finnes det mange av båtene i innlandet, på Vänern og Vättern. I alt må vi ha produsert rundt 1500 båter, hvorav mange Trioer.
- En ikke like suksessrik modell var 16-foteren Golden Star med 18° V-bunn. Den var en typisk fartsbåt som vi anbefalte minimum 30 hk på, men den ble i dyreste laget den gangen. Utpå 1970-tallet hardnet konkurransen på plastbåtmarkedet, så vi valgte å konsentrere oss om en mer variert produksjon til industrien. Under bedriftsnavnet Libo Tekniske spesialiserte vi oss på rør, tanker, profiler og kar, noe vi holdt på med helt frem til 1996, da vi avviklet bedriften, forteller Syvertsen.
Skjønt det står som kjent alltid en kvinne bak. Liv Herholdt Haffner var damen som førte Libo-båtene i pennen. Som datter av innehaveren av familiefirmaet Herholdt Andersen i Tønsberg, produsent av eloxserte aluminiumsbeslag blant annet til båtindustrien, kom hun i kontakt med mange aktører i bransjen. Tidlig på 1960-tallet utdannet Liv Herholdt Haffner seg til industridesigner i England, og da hun kom hjem i 1964, konstruerte hun Tønsbergjolla på 16½ fot som ble produsert av Sølversen Glassfiber.
- Jeg kan ikke lenger huske hvordan min befatning med Libo-plast kom istand, men det er på det rene at de ønsket at jeg skulle tegne en båt for dem. Jeg tok utgangspunkt i Tønsbergjolla og modifiserte skroget, som var en åpen, bred, "klinkbygget" jolle. Trioene var halvplanere som krevde forholdsvis små motorer, minnes Herholdt Haffner.
- Etterhvert valgte Libo-plast å satse sterkere på en egenutviklet 19-foter og sluttet å lage Trioene. Siden vi hadde rettighetene til båten, inngikk vi en avtale med NorDan på Evje som begynte å produsere en noe endret utgave under navnet Libo 16. Suksessen vedvarte, og jeg hørte nylig at NorDan produserte rundt 1700 slike båter, sier Liv Herholdt Haffner, som i dag er arbeidende styreformann i familiefirmaet Herholdt Andersen.