utgave nr 7 2005

CE-merkingen - en verdiløs illusjon?

Publisert Sist oppdatert

CE-merkingen: En illusjon?

Det er over syv år siden CE-merkingen ble innført her til lands. Men det er fortsatt mulig å kjøpe en ny og CE-merket båt som synker ved bryggekanten etter to timers bruk. Det opplevde Gisle Lian Olsen fra Leinstrand. Båten var polsk.

Tekst: Terje Haugen

I vår maiutgave så vi nærmere på forsikringsselskapenes praksis med blant annet å legge kondemnerte og siden reparerte fritidsbåter ut i markedet igjen, med CE-merket fortsatt intakt. Lite tyder på at den praksisen vil endre seg så lenge det er etterspørsel etter skadede båter. For det viser seg at også enkelte nye importbåter kan by på potensielt svært farlige overraskelser, ikke bare brukte båter. Det fikk Gisle Lian Olen fra Leinstrand merke. Han tror at bare flaks reddet han og familien fra en kaldt møte med havet.
- Jeg ble sjokkert da jeg fikk at se at min splitter nye Dolmøy Mazury 1700 hadde sunket ved bryggekanten. Jeg har tre små barn som jeg hadde tenkt å ta med ut på sjøen med denne båten. Den var jo CE-merket, i klasse C, sier Lian Olsen som med utgangspunkt i CE-merket trodde han hadde kjøpt seg en solid og trygg familiebåt til 90 000 kroner. Han mener med grunnlag i sin historie at useriøse aktører i båtbransjen fører til at tilliten til CE-merkingen er i ferd med å forsvinne blant folk.

Mangelfull - tross CE-merking.

Det var før jul at familien Lian Olsen bestemte seg for å kjøpe seg båt til sommeren. De gledet seg skikkelig og båten ble planlagt tatt i bruk i allerede til påsken i år. Men det var først i april at de faktisk fikk bruke den, etter at blant annet brukerhåndbok og samsvarserklæring (Declaration of Conformity) fra selgeren hadde uteblitt. Selv om fritidsbåtforskriften anser uteblivelsen av slike dokumenter som vesentlig mangel, som gir rett til å heve kjøpet der og da, valgte Lian Olsen å bruke båten. Men etter to timers bruk sank den altså ved brygga, og heldigvis ikke til havs med store og små i båten. Båtens CE-merking forteller at båten skal tåle innaskjærs bruk, i tillegg til at det tekniske kontrollorganet Germanischer Lloyd skal ha godkjent den. Den polskbygde båten blir eksportert under navnet Mazury, men importøren står fritt til å kalle båten hva som helst. I dette tilfellet var det firmaet Dolmøy Båt & Marina som døpte den til Dolmøy Mazury 1700.
Lian Olsen ble nokså fortvilet og forundret da han gikk i gang med å få erstattet båt og motor.
- Hva hjelper det om jeg går til sak dersom selger for eksempel slår seg konkurs. Dersom jeg setter ny motor på båten og bruker den videre og en ulykke skjer, blir båten da erstattet? undrer Lian Olsen og legger til at han synes det er ganske utrolig at han har kjøpt en ny CE-merket båt som synker slik.

Plunder med forsikringsselskapet

Lian Olsen har kaskoforsikret båten hos Gjensidige, og han opplevde å få startvansker med saken når uhellet først inntraff. For forsikringsselskapet ville ved første henvendelse fra Lian Olsen ikke erstatte båten, bare motoren, en Suzuki-motor Lian Olsen hadde betalt 70.000 kroner for.
- Jeg hadde kjøpt en "dårlig ny båt" sa selskapet. Det var ingen forsikringssak, men en forbrukersak, uttalte de til meg i starten, forteller Lian Olsen og forklarer at han i sin kaskoavtale hadde rett til advokatbistand som han benyttet seg av.
Etter at advokaten tok kontakt skriftlig med forsikringsselskapet gikk Gjensidige med på å erstatte båten.
I følge Lian Olsen stilte selgeren seg på sin side stilte seg uforstående til kravet om å få igjen pengene og få hevet kjøpet. Men dette hevder selgeren er feil.
- Vi tilbudte oss å ta tilbake båten med det samme, sier Anders Hoff hos Dolmøy Båt & Marina
Han forteller videre at han stiller seg undrende til Lian Olsens fremstilling og forklarer at det i slike saker ofte er brukerfeil som er årsak til havari.
- Vi har prøvd å rydde opp etter beste evne, men jeg mener i tillegg at båten ikke var helt heldig fortøyd, forklarer Hoff.
- Vil dere fortsatt selge disse båtene som dere solgte Lian Olsen?
- Ja, vi kommer til å selge våre båter fremover. Vi mener dette er bra båter, sier Hoff.
Men det har ordnet seg for familien. Gjensidige tok til slutt over båten, etter at de fikk melding fra Gjensidiges takstmann Leif Øyås om at båten hadde en skroggjennomføring akter som var lekk, og med attesten at den aldri burde ha blitt satt på vannet her til lands fordi skroget er for tynt. Det var altså en nygle (bunnpropp) som ikke var tettet skikkelig fra fabrikanten, som i dette tilfellet er den polske båtbyggeren Mazury.

Tynt skrog

Men det at skroget er "tynt" betyr ikke det at båten ikke tåler sjø. Det er derfor ikke mulig å fastlå sjøegenskapene til en båt bare ved å måle skrogtykkelse.
- Vi har noe som vi kaller membranteknologi. Det går ut på at skroget kan være elastisk men samtidig svært sterkt, forklarerer båtkonstruktør og sivilingeniør Eivind Amble.
- Men det er en grense for hvor mykt skroget kan være før det går utover manøvreringsegenskapene, sier han.
Forsikringsselskapet så seg til slutt best tjent med å gi Lian Olsen medhold.
- Vi har nå båten hos oss, og vi kommer til å kontakte selger for å refundert kjøpesummen i sin helhet, forteller Øyås videre. Han opplyser ellers på generelt grunnlag at Gjensidige ikke selger videre slike båter til privatpersoner, men bare til verksteder som de oppfatter som gode nok til uføre eventuelle reparasjoner. Gjensidige mener selv at de er markedsledere innen båtforsikring.
Hva selgeren imidlertid skal gjøre med sin brukte Dolmøy 1700 som han nå har fått i retur er ikke klart ennå, men Lian Olsen kjøpte til slutt en mindre Rana-båt med en 40-hesters Suzuki.
- Som vi er stålende fornøyd med, avslutter Lian Olsen.

Flere uheldige

En annen uheldig kar som sitter med erfaring fra samme båtmerket er Knut Løvseth fra Trondheim. Han kjøpte i fjor en litt mindre båt fra samme produsent, men en annen importør, som en tid samarbeidet med Dolmøy Båt & Marina. Løvseth har i likhet med Lian Olsen heller aldri sett noe til verken brukerhåndbok eller samsvarserklæring (Declaration of Conformity). Løvseth var imidlertid så fornøyd med båten sin, en Dolmøy Mazury 1600 at han valgte å få den utbedret, på selgers regning.
- Jeg hadde fått vann i mellomskroget, som ikke lot seg tappe ut, forklarer Løvseth.
Han leverte båten sin inn til det lokale verkstedet Matrix Boats, som konstaterte flere sprekker i akterspeilet som årsak til lekkasjene. Innehaveren av verkstedet, Nikolay Atanassov, beskriver en så omfattende jobb med å få båten tett igjen at det er grunn til å tro at CE-merkingen ikke lenger gir noen mening for denne båten. Atanassov kan ikke si om dette er et generelt problem med de polske båtbyggerne eller om dette snakk om en såkalt "mandagsbåt".
- For vi har sett lignede mangler ved andre nye båter også, sier han.
Jon Aicher er underdirektør i Sjøfartsdirektoratet. Han sier i denne sammenhengen at dersom brukerhåndboken, og herunder samsvarserklæringen, ikke er med båten ved så plikter selgeren eller importør å ettersende dette sentrale dokumentet.
- Men hvordan kan en båt fra Mazury lovlig importeres?
- Så lenge papirene er i orden er det vanskelig for direktoratet å kontrollere at båten faktisk er sjødyktig, sier Aicher og legger til at CE-merking er en veldig komplisert prosess som krever at all dokumentasjon er i orden. Han sier videre at skal båtkjøperen ha noe som helt mulighet til å kontrollere blant annet båtens konstruksjon, så er det avgjørende at nettopp brukerhåndboken følger med.