utgave nr 3 2006

Fremdrift med hydrodynamikk

Publisert Sist oppdatert

Fremtidens framdrift: Hydrodynamikk

Vannstrøm i stedet for propell

I morgendagens fritidsbåter kan propellen erstattes med vann som pumpes ut gjennom dyser i baugen. En norsk oppfinnelse, som foreløpig testes på en forskningsbåt, vekker internasjonal begeistring.

TEKST: AMUND RICH. LØKEN

Oppfinner Arne Kristiansen har kjempet i 16 år for å få patent på sitt hydrodynamiske fremdriftssystem for skip. Fortsatt ligger den saken til behandling i Patentstyret. i mellomtiden blir det snedige systemet prøvet ut på en 100-tonner som i prinsippet er en skalamodell av et stort skip.

Enestående resultat

Utviklings- og forskningsprosjektet har oppfinneren utført i tett samarbeid med Høgskolen i Vestfold, blant annet i forbindelse med byggingen av det 100 tonn tunge forskningskipet. To grupper fra ingeniørfag og maritim linje ved HVE har vært med på å ferdigstille oppfinnelsen. I stedet for en tradisjonell propell drives båten fremover av vann som pumpes ut gjennom en rekke dyser ved baugen. Gjennom 60 dyser i baugen spyles vann til hver side og bakover langs skroget. Dette betyr også at behovet for baugpropell elimineres. For store skip vil behovet for slepebåter minske betraktelig.
- Hensikten med en oppfinnelse er å finne et system som fungerer bedre enn eksisterende eller som gir betydelige kostnadsbesparelser. Etter mine beregninger vil vi kunne spare så mye som 20 prosent drivstoff, samtidig som manøvreringsevnen vil øke betraktelig. Mindre vibrasjon er også en av fordelene vi mener vi kan oppnå med dette systemet, sier Kristiansen.
Mens en tradisjonell propell har en virkningsgrad på mellom 20 og 60 prosent, mener oppfinneren at det nye systemet kan ha opptil 80 prosent effekt

Fritidsbåter neste?

- Du fokuserer på større skip, har oppfinnelsen også noe for seg i fritidsbåter?
- Det får tiden vise, nå konsentrerer vi oss om dette konkrete prosjektet. Men at det har noe for seg for saktegående båter med deplasementsskrog, er jeg sikker på. Ikke minst når det gjelder eliminasjon av støy og vibrasjoner. Jeg ser for meg drivstoffbesparelser også på mindre båter, men det er neppe en avgjørende for slike båter, sier Arne Kristiansen.
Fartøy med hydrodynamiske fremdriftssystem har tradisjonell motor, men ikke propell, aksling, thrustlager eller styremaskin. Fremdriften skjer ved hjelp av trykkforskjell. Kristiansens oppfinnelse ble presentert på Nor-Shipping og vakte stor oppmerksomhet, ikke minst fra internasjonal shippingpresse.
- Kanskje har vi fått vel så stor internasjonal som norsk oppmerksomhet. Men det er jo hyggelig at noen finner dette interessant, selv om det norske patentstyret ikke lar seg begeistre, sier han.

Bedre enn propell?

- Resultatet med hydrodynamisk fremdrift er banebrytende, sier lektor Knut Gråthen ved Høgskolen i Vestfold til Båtmagasinet. Det er hans studenter som har tatt hovedoppgaven på implementering av oppfinnelsen. De har lagt ned tre årsverk i prosjektet. Han er ikke i tvil om at dette har fremtiden i seg.
- Fremdriftssystemet skal helst bli bedre enn konvensjonell propell på en del saktegående fartøyer med deplasementsskrog. Systemet vil i første omgang egne seg for pendleferger og saktegående fartøy i beskyttet farvann. Det er spesielt godt egnet på grunt vann, sier han.
Også høyskolelektoren er overbevist om at systemet kan ha noe for seg på fritidsbåter, først og fremst saktegående snekker.
- Her må et hovedpoeng bli fremdrift uten støy fra roterende maskineri og propeller, i tillegg til en stor forbedring av manøvreringsdyktigheten. Baugpropell, for eksempel, det blir helt overflødig i båter med hydrodynamisk fremdriftssystem, sier han.