utgave nr 7 1998

Test: Apelco GPS11

Publisert Sist oppdatert

Test: Apelco GPS11


Bør oppjusteres


Vi har testet enda en liten og lett (255g m/batt) håndholdt GPS, denne gangen fra Raytheon Marine Company.

Tekst: Olav Momyr

Førsteinntrykket er positivt. GPSen er robust, god å holde i og betjene, også med hansker. Undersiden har gummibelegg og gummiknotter, og batteriene er lett tilgjengelige. Skjermen er tydelig under alle lysforhold. GPSen er best egnet for bruk på sjøen. Under vanskelige mottakerforhold er den rett og slett dårlig, og den er treg i starten.

Svenske menyer

Svenske menyer med svenske bokstaver er greit nok. At og av ble til pa og av finner man seg i, men når man ikke har æøå eller äöå som bokstaver til veimerker, blir man skuffet. Den engelske bruksanvisningen er tilstrekkelig, men uten stikkordregister. Om det blir noen skandinavisk bruksanvisning, er usikkert. GPSen har fire knapper samt en markørknapp med fire stillinger.

Få funksjoner

Dessverre har de som programmerte GPSen gjort en utilstrekkelig jobb, som gjør den tungvint og lite fleksibel å bruke. For eksempel har man i plottervinduet kun mulighet for å forandre målestokken, og satellittenes posisjon vises kun med azimuth og elevasjon. Plotterkapasiteten er liten, 300 punkter, mens 600 kurspunkter med 6 tegns navn er bra. 20 ruter med 20 kurspunkter kan lagres. Lydalarm mangler, de vises bare på skjermen.

Stabil posisjonsangivelse

For å øke stabiliteten på posisjonsangivelsen kan man låse GPSen i 2D modus. Nøyaktigheten forøvrig er upåklagelig under gode forhold, som på sjøen. Bakgrunnsbelysningen er fin, men den har bare en styrke. Produsenten oppgir varigheten på et sett alkaliske batterier (4 stk. AA) til 8 timer. Tilkobling finnes for 10-32v ekstern strømforsyning og data inn/ut som er NMEA 0182, 0183 og RTCM 104. GPSen skal også kunne kobles til PC for overføring av kurspunkter. Den har ikke mulighet for tilkobling av ekstern antenne. Det gjør at plasseringen i båten er viktig. Ekstrautstyr er holder til å skru fast GPSen, og data/strømkabel. Veiledende pris kr 3220,-
Importør: Belanor A/S, tlf: 69 26 90 44.