utgave nr 10 2005

Høstklagjøring på 1-2-3

Publisert Sist oppdatert

Sesongslutt: Ta vare på båten

Vinterklar på 1-2-3

Båt og utstyr trenger pleie før sesongen avrundes og høsten får overtaket. Har du mye å gjøre, og lite tid til båtpuss i høst? Vi gir deg tipsene til en rask høstklargjøring.

TEKST: TERJE HAUGEN

Enten du satser på vinteropplag på sjø eller på land, vil det være en del fellestrekk med tanke på både fremgangsmåte for vinterkonserveringen av både motor og vannsystemer. Vi har snakket med en som har god greie på både båtservice og opplag:
- To helger med egeninnsats nå er ofte bare det som skal til for å sikre en rask sesongstart, sier servicesjef hos Lunde Båt i Leangbukta, Sjur Klafstad.

Lag liste

En liste med punkter for det som «må gjøres» kan være et greitt utgangspunkt for å spare tid, samtidig som du er sikker på at ingen viktige punkter blir glemt. Verktøy og vedlikeholdsmidler tilpasses deretter.
- Uavhengig av båttype og lagringssted kan det være lurt å starte med å lage sin egen personlige liste som du går ut fra, mener Klafstad.
Med tilgang på dataverktøy som regneark kan dette fort systematiseres og brukes igjen neste år. Andre verktøy, som fastnøkler og skrutrekkere er fremdeles greitt å ha innen rekkevidde. Viktig er det også å bruke vedlikeholds- og konserveringsmidler, som allehånde sprayer, frostvæske og fettpresse. Tauverk og annet løsøre kan til slutt tas med hjem, slik at du får sett hva som egentlig "ligger og slenger" rundt omkring i båten.

Elektronikk

Elektronikk og kompliserte elektriske anlegg har i stor grad gjort sitt inntog om bord. Navigeringselektronikken har etter hvert blitt rimelig godt rustet mot saltbelegg, men innmaten er fortsatt sårbar for salt. Samtidig kan den være tidkrevende å demontere. I de fleste tilfeller vil vanlig båtbruk føre til at det meste av elektronikk og koblingspunkter om bord blir dekket av et tynt lag med salt, som siden reagerer med kretskortene. Botemiddelet er å bruke korrosjonshindrende spray, spesielt laget for elektronikk. CRCs Marine 6-56 eller CRCs fuktutdrivende 2-26 kan være noen alternativ.
Fremgangsmåten for å konservere fastmontert ustyr er å gå over alt fra sikringstavler til cd-spiller med spesialspray i mindre mengder. Visuell kontroll vil raskt avdekke om det er behov for større inngrep.
Men føre-var-prinsippet kan også brukes: Forebyggende behandling er enklere enn reparasjon.
- Det beste er å ta med seg elektronikken i land, siden det forhindre både tyveri og skader, sier Klafstad. Om du vil koble fra batteriet eller ikke er en smakssak. Men kobler du fra er du sikker på at lekkasjestrømmen ikke finner veien ut. En syrevekt gir raskt svar på batteriets tilstand.
- Det viktigste er å topplade batteriet, slik at syrenivået er så høyt som mulig. Blir det for lite strøm på batteriet fryser det lettere.
For å hindre jordslag og fukt reises alle puter på høykant, eventuelt tas ut av båten. Siden åpnes alle dører, skuffer, og luker.
- Husk å åpne ventiler. Men samtidig må taklukene stenges, siden du ikke vil ha vann inn i båten, sier Klafstad.
Deretter er turen kommet til toalettet, som tømmes for vann. En skvett frostvæske pumpes inn i toalettet, og eventuelt septiktanken hvis båten har det. Ferskvannssystemets hovedtank, varmtvannsbereder, slanger og pumper tømmes skikkelig. Ikke glem å helle frostvæske i dusjlensepumpa, og å åpne alle vannkraner.
- De vanligste henvendelsene vi får om våren er nettopp om frostkader i blandebatterier og lignede, sier Klafstad og legger til at du unngår det meste ved å blåse skikkelig ut av systemet.
Lensepumpa klarer aldri å få det helt tørt i kjølsvinet, så her kan det være lurt å gå over med en svamp eller lignende for å få opp de siste dråpene.
Som alternativ til full vinterlagringsprosedyre for motoren trekker Klafstad frem de viktigste punktene: Kjør ferskvann gjennom kjølesystemet og kontroller kjølevæskens frysepunkt og nivå.
Her er det ulike middel å få. Statoil anbefaler å lese instruksjonsboken, for å kontrollere hvilke krav som stilles til væsken i ferskvannssystemet. Saltvannssiden klargjør du ved å kjøre gjennom 10 liter med ferdigblandet frostvæske.
Generelt anbefaler frostvæskeprodusenten alltid å fylle systemet med en 50/50 blanding rent vann og frostvæske. Dette gir maksimal beskyttelse mot rust og korrosjon, og gir frostbeskyttelse ned mot minst 36 minusgrader.
Statoils tips for beste beskyttelse mot rust og korrosjon er å ha en frostvæskekonsentrasjon på minst 30 volumprosent i systemet. Mer enn 50 prosent frostvæske bør det ikke være i blandingen.
Filter- olje-, og impellerskift kan også høre med til høstklargjøringen, men det går mest under generell motorservice mener Klafstad.
Ellers er saltvanns- og drivstoffsfilteret lurt å kontrollere før sesongstart.

Steng skroggjennomføringer

I tillegg til innenbordspunktene sjekker du først og fremst at alle skroggjennomføringer og ventiler er stengt av ved opplag på sjøen. Se til at ventilene ikke har alvorlige korrosjonsangrep og at de fungerer som de skal. Fortøyningen kontrolleres og utstyres eventuelt med strekkfjærer. Har du landstrøm om bord er det greit å sikre seg at ledningen er festet på en slik måte at den ikke kommer i veien for verken biler eller folk.
Velger du å ta opp båten kan det være lurt å ha presenning over. Men du trenger ikke å dekke hele båten.
- Det kan være lurt å legge presenningen slik at den kun dekker treverk. Plasten tåler fint å stå ute. På den måten slipper du å legge presenning over hele båten, sier Klafstad.
Har du fått båten på bukken er de viktig at vannet får renne av båten, ved at det er en viss hellingsvinkel på båten. Et annet tips som han trekker frem er å gå over kuleventilene i skroget. De har en tendens til å bli trege, spesielt den som slipper ut septiken.
- Du kan fint bruke en multifunksjonsspray, som for eksempel WD-40 til å smøre disse ventilene, slik at de er klare til våren, sier Klafstad.
Siden båten først er oppe kontroller du og eventuelt skifter offeranoden. Ellers vil en liten varmekilde om bord og god lufting gjøre sesongstarten triveligere.

Høstklargjøring og sjekkliste for travle

1. Motor

Kjør motor varm i ferskvann, fulgt av en 50/50-blanding av vann og frostvæske.
Skift olje (utenbords firetakter og innenbords).
Skift girolje (utenbords).
Skift filtre (olje og drivstoff).
Sjekk og stram reimer (innenbords).
Spray med fuktdrivende spray (innen - og utenbords).
Sprut konseveringsolje i forgasser (utenbords).
Motorvask om nødvendig.
Tøm forgasser og bensinfilter for bensin.
Bensintank lagres tom, dieseltank kan godt lagres full.

2. Utvendig

Vask grundig. Spyl godt med høytrykksspyler under vannlinja (gjøres ofte av den som tar båten opp hvis du betaler for denne tjenesten).
Poler dekk og fribord. Områder med antisklibelegg kan behandles med tyntflytende voks beregnet for ru overflater.
Dekk til treverk med presenning, med god lufting..
Smør kuleventiler (opplag på land).
Vinkle båten med klosser eller bukker, slik at vann får renne ut (opplag på land).
Sjekk offeranoder, skift hvis nødvendig.

3. Innvendig

Steng bunnventil (opplag på sjø).
Tøm og blås ut av ferskvannsanlegg.
Sjekk for irr (elektriske anlegg).
Spray sikringer og kontakter med fuktdrivende spray (elektriske anlegg).
Sjekk væskenivå på batterier (elektriske anlegg).
Lad opp batterier.
Løft puter på høykant.
Åpne skap og skuffer.
Frostvæske i sluk og toalett.
Tørk i kjølsvinet.
Ta med løsøre hjem.