utgave nr 5 2005

Bedre ladespenning med moderne splittere

Publisert Sist oppdatert

Bedre lading med halvleder

Høy spenning hele veien

Ny teknologi i moderne ladefordelere - "splittere" - gjør at spenningen holder seg hele veien til batteriene. Spenningsfallet i eldre skilledioder kan ta fra deg vedlikeholdsladingen.

TEKST: GUNNAR STEEN IVERSEN

De fleste generatorer montert på nyere båtmotorer lader tilstrekkelig, takket være en egen regulator og sensor i dynamoen. Verre er det å beholde ladespenningen helt frem til batteriene ved bruk av eldre batterisplittere, ofte kalt skilledioder.
Brukes dynamoens regulator/sensor, uten modifisering, skal man glemme gamle skilledioder. De senker ladespenningen med nesten én volt. Hvis man har en frisk dynamo som lader 14.4 volt får man, ved bruk av «gammel» skillediode/splitter, dessverre bare 13.4-13.5 volts spenning frem til batteripolene.

Gjenganger i ny innpakning

Fordeling av strøm, og tilstrekkelig med strøm fra dynamoen, har i alle år vært en gjenganger i Båtmagasinets spalter. Flate batterier som følge av manglende lading er lite hyggelig. Hjemmeleksen gikk ut på at båtens batterier bør få en ladespenning på 14.4 volt ved 20 graders temperatur og helst litt ekstra hvis gradestokken viser null grader eller lavere.
Mange har i årenes løp benyttet seg av Ladac-regulatoren som ble montert ved batteriene. Etter en liten «operasjon» av dynamoen, for å styre strømmen til Ladac-boksen, økte spenningen til ønsket nivå.
Tilsvarende utstyr er laderegulatoren YA12, mye brukt på Yanmar-motorer med Hitachi generator.
Ladac og YA 12 er ypperlig utstyr til sitt bruk, men da Volvo Penta-motoren forsvant ut av vår båt (BM nr 3 2005) forsvant også dynamoen og YA12-regulatoren.

Hvorfor spenningsfall?

Benyttes solcellepanel på styrhuset eller dekk, og en 80 ampères dynamo, burde det gi god nok ladekapasitet for en batteribank på 300 ah. Derfor var det frustrerende å oppleve at ladespenningen, tross flunkende nytt utstyr, falt dramatisk frem til batteribanken.
Med bruk av måleinstrumentet fant vi ut at ladespenningen fra motorens nye dynamo, en 80 ampère Denso, var akkurat det den skulle være frem til skilledioden, nemlig 14,4 volt. Men på kontaktpunktet på skilledioden, hvor kabel er koblet til forbruksbatteriene, var aldri spenningen høyere enn 13.5 volt. Slikt blir det ikke mye lading av! Det er ikke en gang nok til vedlikeholdslading.
Dermed startet en undersøkelse av hva slags skilledioder/splittere som kan brukes. Den gamle skulle ut. Det behagelige ved situasjonen var at vi hadde en generator som ladet nok.
Før valget ble tatt, forsikret vi oss om at montering av skilledioden ikke skulle medføre annet enn å feste den med fire skruer til skottveggen ved batteribanken og deretter koble kablene til. Slikt utstyr kaller vi hyllevare og kan amatører befatte seg med.
I markedet finnes leverandører som Mastervolt, Sterling, MicroCharge, Getec, Studer, Vetus, m.fl. Mange sverger også til ordinære relèer. De koster en 50-lapp, men krever at man vet hvor kabler skal kobles. I vårt tilfelle dreide det seg kun om B+, den fete kabelen fra dynamo til starter og startbatteri.
Vi valgte en Vetus-splitter for en dynamokapasitet på opp til 125 ampère. Leverandøren lovet et spenningstap på maksimalt 0,1 volt. De har ordene i behold!

Elektronikken tar jobben

Ikke alle er klar over hvordan en skillediode fungerer. Fortsatt er det mange som benytter seg av den manuelle bryteren« 0-1-2», slik at strøm alltid sikres til start-batteriet. Elektronikken gjør akkurat det samme, fordeler strømmen til ett, to eller tre batterier, i stedet for at båteier manuelt skal styre strømmen.
Disse ladefordelerne, eller splittere som også noen kaller dem, er laget på forskjellig vis. De eldste gir spenningsfall, i de nyeste glir strømmen gjennom uten å tape mer enn 0,1 volt. Årsaken til dette er at produsentene benytter seg av halvlederteknologi, også kalt mosfet-teknologi. Mosfet står for Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor.
Eldre skilledioder, de såkalte silisium-diodene påstås å ha et spenningsfall på mellom 0,65 og 1,8 volt. Nettopp derfor har den gamle batteriskilleren havnet i skrotkassen.

Ha kontroll over el-anlegget

¨

Mål spenningen på skilledioden og batteripolen, ikke på dynamoens utgang

¨

Mosfet = Metal Oxide Semiconductor Field Effect. På norsk: Halvleder.

¨

Ladefordeler med halvleder-teknologi: Spenningsfall >0,1 V

¨

Batteriskiller med silisiumdiode: Spenningsfall 0,65 - 1,8 Volt.

¨

Ideell ladespenning: 14,4 Volt ved 20 grader, helst litt ekstra ved lavere temperatur.

¨

Manuell flertrinns skillebryter (Off-1-2-All) gir brukeren kontroll over ladefordelingen. Men feil bruk kan gi skader.