utgave nr 12 2005

Gjør det selv: Montere Ladix

Publisert Sist oppdatert

Gjør det selv: Montere landstrøm med Ladix

230 V uten elektriker

På tre timer kan man installere et komplett landstrømanlegg for 230 V i båten, uten behov for elektriker. På Ladacs nye Ladix-system gjøres alle tilkoblinger med ferdige kontakter.

TEKST: LARS H. LINDÈNNorsk tilrettelegging: Jørn Søderholm

En fast installasjon av landstrømanlegg krever en autorisert installatør når verktøy er nødvendig for å utføre jobben.
Nå har norske Ladac – som først og fremst lager batteriladere – utviklet et 230 V landstrømsystem som en båteier kan og har lov til å installere selv. Hele systemet med el-sentral, batterilader, vegguttak og skjøteledninger er utstyrt med plug-in-koblinger som trykkes sammen og sikres med spesielle klemmer. Skjøteledninger leveres i lengder fra 0,5 til 12 meter. En grunnpakke med 15 Ampere lader koster snaut 8.500 kroner, mens en pakke med 30 Ampere lader koster i underkant av 10.000 kroner.
Hele installasjonen tar to-tre timer, men bør planlegges før man setter i gang. For det første bør batteriladeren monteres så nær batteriene som mulig for å ha kortest mulig kabler for lading. For det andre må el-sentralen sitte relativt nær landstrøminntaket. Kabelen mellom disse enhetene skal nemlig ikke overstige to meter. Batterilader og el-sentral tåler et fuktig miljø, men bør plasseres i et tørrest mulig rom. El-sentralen skal ha jordfeilbryter og automatsikringer, og bør dessuten ha en lampe som viser at landstrøm er tilkoblet. Noen modeller har også en ekstra bryter, til eksempelvis varmtvannsbereder.

Riktig lader

Batteriladeren i en fritidsbåt må være bygget for å tåle et marint miljø. I dens spesifikasjoner bør man finne en tetthetsgrad (=IP) som sier at den er vanntett, spyletett eller sprutsikker. Jo høyere IP-klasse, jo høyere tetthet mot vann.
Laderen må også passe til batteritypen i båten. Den må ha en ladestrøm som passer batteristørrelsen og den bør klare noe variasjon i nettspenningen fra land. En lader på 5 Ampere klarer batteristørrelser på 50-100 Ah, mens en lader på 10 Ampere klarer batterier på 100-150 Ah.
En moderne elektronisk lader går automatisk over til vedlikeholdslading når batteriene er fulle.

Fare for korrosjon

Ved all tilkobling av landstrøm oppstår en fare for galvanisk korrosjon. Sentralt i dette dramaet er ofte jordfeil i havnens el-forsyning til båtene. Via batteriets minuspol, som normalt er koblet til motorblokken, vandrer strømmen ut i drev eller aksler og man får en strømvandring ut i vannet som forårsaker korrosjon og tærer på visse deler. Normalt skal dette beskyttes av offeranoder, men dette er ikke alltid tilstrekkelig.
Noen el-sentraler er utstyrt med en galvanisk isolator isolerer mot krypstrøm med spenning opp til 2V. Ved høyere spenninger kreves en separat isolasjonstransformator, som koster nærmere 10.000 kroner. I en båtforening eller lignende kan flere båteiere gå sammen og bruke en felles isolasjonstransformator. Denne skal da være utstyrt med flere utganger, en pr båt, og ha en effekt som tilsvarer båtenes totale forbruk.

Mer informasjon:

Ladac AS, telefon 63 00 20 00. www.ladac.no