utgave nr 4 2004

Motorskolen: Sjekk om dieselmotoren er trygg

Publisert Sist oppdatert

Dieselmotoren er enkel og grei, men den må trives for å gi det den skal. Vi viser deg hvordan du sjekker om du kan stole på motoren.

TEKST OG FOTO: JON WINGE

Først en "Eye Ball Test" mens motoren står stille. Mye kan avsløres med det blotte øye. Se etter følgende:

Olje- og vannlekkasjer

Inspiser motoren og se etter tegn på oljelekkasjer. Mest vanlig er svetting fra toppdekselpakningen – under dekselet som sitter på toppen av motoren og som du fyller olje gjennom. Dette er ikke så farlig. Toppdekselpakningen skifter du enkelt selv på de fleste motorer.
Motorolje som siver ut gjennom toppakningen er verre. Ødelagt toppakning (2 mm stripe mellom topplokk og motorblokk) kan være dramatisk og krever i alle fall en reparasjon som fort løper opp i flere tusen kroner fordi det ofte er naturlig med en ventiljobb samtidig. Oljelekkasjer andre steder er ikke nødvendigvis dramatiske, men bør sjekkes nærmere av en erfaren motormann.
Utvendige lekkasjer fra slanger, kuplinger etc. lar seg relativt enkelt stoppe. Verre er det om det lekker fra varmevekslere. Enkelte typer er det omtrent umulig å få tette, andre krever bare nye pakninger.
Se hvor dryppet havner. På enkelte motorer lekker det rett ned på dynamoen, som lett blir ødelagt.
Er motoren generelt rusten, haster det med ytre vedlikehold. Skap og bruk stålbørste. Prime med Corroless, Rustkiller etc. og mal over med originallakk.

Se på ventilene

Ta av toppdekselet. Det er gjerne festet med små muttere på toppen, eller med en krans av små maskinskruer langs kanten. Vri eller bikk forsiktig på dekselet og løft det varsomt av så toppdekselpakningen ikke ødelegges. Se på ventilene som da kommer til syne. Er det fett og fint av ren olje over alt, kan du regne med at alt er i orden. Er det møkkete, kanskje til og med avleiringen av oljete sot, skyldes det brente eksosventiler. Topplokket må i så fall overhales, noe som koster flere tusen kroner.
Minst én ventil står alltid i lukket stilling når motoren ikke går. Det ser du på at vippearmen står helt oppe og er ikke belastet av fjæren på motsatt side. Grip i denne/disse vippearmen(e) og bikk sideveis. Slark kan skyldes unormal slitasje. Mekaniker bør tilkalles for grundigere vurdering.

Startvansker

En dieselmotor trenger litt kverning på starteren før den vil gå i kaldt vær. Ved normal temperatur skal motoren starte i løpet av 2-4 sekunder. Gjør den ikke det, sjekker du følgende:
Klarer starteren å dra motoren fort nok rundt? Hvis ikke, kan det skyldes dårlig batteri/batterilading (meget vanlig) eller dårlige koblinger mellom batteri og starter.
Får motoren rent drivstoff? Filterskift er et punkt hvor det syndes mye. Drivstoff-filtere og vannutskillere skal rengjøres og innsatsene skiftes minst én gang pr år. (Se instruksjonsboken).
Se på vannutskilleren. Grums og vann i den betyr som regel vann på bunnen av dieseltanken.
Åpne ett av filtrene og se på innsatsen. Er det lenge siden den ble skiftet, vil den være delvis tilstoppet av skitt, som ofte ser ut som gelé. Filtrene skal skiftes årlig, helst om høsten. Dersom alt er i orden, og motoren fortsatt ikke starter, bør du tilkalle fagmann.

Eksos og varmgang

Det er normalt at en dieselmotor ryker litt. Når det er kaldt i luften, er eksosen fra en frisk motor lysegrå. Det er også normalt at motoren gir fra seg svart røyk ved brå akselerasjon. Klart synlig, vedvarende farget røyk er et dårlig tegn.
Blå eksos kan skyldes utette stempelringer. Mørk røyk kan skyldes slitt høytrykkspumpe (dyr reparasjon) eller feiljusterte eller brente dysespisser. Det siste er vanligst. Snakk med mekaniker om saken.
Hvit eksos skyldes ofte for lite kjølevann. Det koker i eksossystemet og du ser vanndamp. Motoren går varm.
Dårlig trekkraft i motoren kan skyldes dårlig kompresjon (slitte stempelringer). Ta av oljepåfyllingslokket på toppdekselet. Kjør motoren på høyt turtall og full belastning (full fart forover) og legg hånden tett over hullet. Lufttykk mot håndflaten kan tyde på sylinderslitasje/dårlige stempelringer. Tilkall fagmann for videre vurdering.
Problemer med kjølesystemet viser seg ført etter en tids hardkjør. Kjør motoren til arbeidstemperatur og la den deretter gå med full belastning i minst ett kvarter. Først da kan du bedømme kjølingen. Se for øvrig ”Det ryker av eksosen” ovenfor.
Sjekk om sjøvannsinntaket er tett og om det kommer lite eller intet kjølevann ut av eksosrøret. (De fleste båter har i dag vannkjølt eksossystem).
Vannløpet kan være for dårlig. Impelleren er lett å skifte om du kommer til sjøvannspumpa. Er impelleren i orden, og det ytre sjøvannsløpet via skroggjennomføring, sjøvannsfilter og oljekjølere i orden, kreves det en nærmere inspeksjon av motorkyndig person.
Overheting på motorer med lukket kjølesystem (ferskvannskjøling over varmeveksler mot sjøvann) skyldes vanligvis skyldes tilstopping av varmeveksler. Pumpen for innvendig sirkulasjon kan også være slitt/ødelagt. Utskiftingen er vanligvis enkel.
Med åpent kjølesystem (direkte saltvannskjøling av motorblokken) kan saken være betydelig verre. Flakrust fra motorens indre kretsløp kan løsne og tette vannløpet helt eller delvis. Kontakt mekaniker.

Vann i oljen

Sjekk oljen som følger med peilepinnen. Er den som grå majones, kan dette være et faresignal. Det trenger nemlig vann inn i motoroljen, og det krever umiddelbar utbedring.
Dersom sjøvannspumpen har innvendig drift (registerdrevet) kan det skyldes tetningene er blitt stive eller ødelagte. De må da skiftes omgående. Reparasjonen er grei om du kommer til sjøvannspumpen, men det er dessverre ikke alltid tilfelle. Det lønner seg ofte å avmontere selve pumpen først. Det må selvsagt skiftes både motorolje og oljefilter etter reparasjonen.
Blir den nye oljen til majones etter at tetningsringene er skiftes, må mekaniker tilkalles. Saken er da trolig alvorlig og skyldes i beste fall at toppakningen slipper kjølevann inn i motoren gjennom én eller flere sylindere. Øyeblikkelig utskifting er påkrevd, og reparasjonen er dyr. I verste fall er det sprekk i motorblokk eller topplokk, og motoren er kanskje kondemnabel.
Et trenet øre kan lytte seg frem til enkelte motorfeil, men det er vanskelig for amatøren, fordi dieselmotoren knakker og bråker slik. Still en skrutrekker mot motorgods og sett skaftet inn mot øregangen og hold for det andre øret. Da hører du mer fra motorens indre. Hører du lyder som du er skeptisk til, for eksempel pinge- eller bankelyder, bør du tilkalle en motorkyndig.