utgave nr 5 2011

Gjør det selv:Trådløst Internett om bord

Takket være mobiltelefonen, er det mulig å få tilgang til Internett i båten. Med en trådløs ruter for 3G, kan du etablere ditt eget trådløse nett på sjøen. Da kan alle om bord koble seg på nettet. Det er både enkelt og billig.

Publisert Sist oppdatert

Tekst og foto: Terje Bølstad

For at du skal unngå de største problemene, gir vi deg noen tips for å komme i gang. Vi tester også noen av de mest aktuelle trådløse ruterne for mobilt bredbånd.Etter hvert har det blitt vanlig at mange i familien har elektronisk utstyr med tilgang til Internett. Først og fremst PCer, men etter hvert også i større og større grad data-spill, Internett-radioer, nett-brett (iPad og andre) og MP3-spillere. Takket være det som kalles mobilt bredbånd, har det nå i flere år vært mulig å koble en PC til nettet ved å bruke et såkalt 3G-modem. Det er en liten USB-pinne som stikkes inn i PCen, som sørger for tilkopling til nettet via mobiltelefon-nettet. Ulempen har vært at det trengs et slikt modem til hver PC, med et tilhørende abonnement. Dette kan bli både dyrt og upraktisk. Dessuten har det ikke vært mulig å koble til nettradioer og annet utstyr på denne måten.
En trådløs ruter om bord løser dette problemet. Den kan koble seg til Internett via det mobile bredbåndet, og gi alle slags utstyr tilgang til nettet via et trådløst nett i båten, også kalt WLAN eller WiFi. Dermed klarer man seg med bare ett data-abonnement på én av familiens mobiltelefoner. Den datahastigheten man kan oppnå på denne måten, tilsvarer den vi fikk i vegg-kontakten hjemme (ADSL) for bare kort tid siden, og er normalt tilstrekkelig for de fleste formål, inklusiv å se på nett-TV. Har du en trådløs ruter for 3G, kan du også benytte ditt trådløse nett hjemme. Du kan også ta det med deg på hytta eller i bilen.

TRE MOBILNETT

Det første du må ta stilling til, er hvilket mobilnett du vil bruke. Både for mobiltelefonen din og for den trådløse ruteren. For mange er dette kanskje allerede gitt, i og med at de har et mobil-abonnement, og ønsker å fortsette med det. Det er tre hoved-alternativer: Telenor, Netcom og ICE. Andre mobiloperatører – som NextGenTel, Tele2, Chess og andre – leier seg inn på de to første nettene. ICE er et nett som tilhører en operatør som kun tilbyr mobilt bredbånd, og altså ikke bruk av vanlig mobiltelefon. Alle operatørene bruker samme CDMA-teknologi, som i prinsippet skal kunne gi samme data-hastighet. De kaller sin tjeneste gjerne turbo 3G, eller HSDPA. I og med at den er avhengig av hvor mange brukere i nærheten som er på nett, vil hastigheten for alle operatørene variere både med sted og tid. I utgangspunktet er det altså ingen forskjell mellom de tre nettoperatørene, men tester (i andre medier) viser at Telenor noen ganger har en litt høyere hastighet enn de andre. I praksis vil den ofte ligge mellom 1,5 og 1 Mbps for nedlasting, og litt lavere for opplasting. Fordelen med Netcom er at de er billigst. Fordelen med ICE er at de benytter det gamle NMT-nettet, som gir best dekning både i fastlands-Norge, og lengst ut fra kysten. Et fjerde mobilnett er forøvrig under oppbygging i Norge.

UOVERSIKTELIGE KOSTNADER

Selv om du har et mobil-abonnement fra før, bør du tegne et nytt data-abonnement på mobil-nummeret ditt (hvis du da ikke allerede har gjort det.) For fri bruk ligger prisen som regel på fra kr. 250 til 300 pr måned. Etter overføring av en bestemt data-mengde – ofte ca 6 GB pr måned – vil alle operatører redusere hastigheten til noen få hundre kbps.
Alternativer til abonnementstypen fri bruk, er abonnementer som dekker bruk utenom arbeidstid og i helger, og annen tilfeldig bruk. Fastavgiften på disse er lavere, men samtidig må du betale en pris pr data-mengde du laster opp og ned. Hvis du ikke har et eget data-abonnement, vil du måtte betale ekstra mye for alle data du laster, og det kan fort bli ganske uoversiktlig. Ikke minst hvis du kobler deg til Internett i utlandet. Nyere smarttelefoner kobler seg også opp mot nettet uten at du vet det, så dette bør du helst unngå.
Det er også litt variasjon mellom hva den enkelte operatør tilbyr av modemer og rutere knyttet til den enkelte abonnements-typen. Så det kan være nyttig å besøke nettsidene til leverandørene og studere deres tilbud nærmere.

SURFING PÅ MOBILEN

For dem som ennå ikke har satt opp sitt eget trådløse nett om bord, er den enkleste måten å komme på nettet på, å bruke mobilen til å surfe på nettet. Har du allerede et trådløst nett i båten, skal du først koble mobilen til dette WiFi-nettet, og så kan du surfe i vei. Da belaster du ikke mobilens abonnement, men abonnementet den trådløse ruteren er koblet opp mot. Det forutsetter at din mobil har en WiFi-funksjon, men det har mange av dagens telefoner.

NETT-TILGANG FOR ÉN PC

Har du bare har én PC om bord, trenger du kanskje ikke et trådløst nett. Da kan du klare deg med bare et 3G-modem. Ved bestilling av et mobilt bredbånds-abonnement, får du som regel med et enkelt modem, som er litt større enn en minnepinne, og et data-SIM-kort. Det stikkes inn i en USB-kontakt på PCen, og samtidig installeres da en driver. I det hele tatt er det svært enkelt å komme i gang med mobilt bredbånd på en PC på denne måten. Det eneste man trenger å gjøre, er å starte modem-driveren som følger med, og å taste inn koden for data-SIM-kortet.
Som regel er modemet og SIM-kortet (nesten) gratis ved bestilling av et nytt data-abonnement. Det gjelder som regel også når du binder et gammelt abonnement i ytterligere 12 måneder. I praksis vil derfor et slikt 3G-modem ikke koste noe (utover abonnementsprisen). Legg forøvrig merke til at hos de fleste operatørene vil en trådløs ruter ikke koste mer enn et modem. Derfor vil jeg absolutt anbefale en ruter i stedet for et slikt 3G-modem.

MOBILEN SOM MODEM

Hvis du fortsatt mener at du klarer deg uten et trådløst nett om bord, kan du eventuelt koble en PC mot mobilt bredbånd uten et eget 3G-modem. I stedet kan du bruke mobilen som modem.
I og med at det ikke er noe å spare på dette, og det kan være litt krevende å konfigurere både telefon og PC for å få det til, er dette mer som en nødløsning å regne. Telenor og Netcom har egne detaljerte beskrivelser på sine nettsider for hvordan dette gjøres.

TRÅDLØST NETT

Ønsker du Internett i båten, er det ingen grunn til ikke å anskaffe en trådløs ruter for mobilt bredbånd (også kalt 3G). En slik ruter er like billig både i anskaffelse og bruk som et 3G-modem, og den er faktisk også som regel enklere å få i gang – i hvert fall hvis du følger våre anbefalinger om valg av ruter. I tillegg til å kunne koble alle PCer om bord til Internett, kan du – med en slik trådløs ruter – også koble opp alt annet slags utstyr som har en innebygd WiFi-funksjon. Det inkluderer for eksempel iPad og andre nettbrett. Alle mobiloperatørene tilbyr rutere som – mer eller mindre – følger med uten store ekstra kostnader, når du tegner eller fornyer et data-abonnement. Disse kan som regel bare brukes hos den operatøren hvor du har abonnement. Men det finnes også rutere som ikke er låst til en mobil-operatør. Av de ruterne vi ser på her, er rekkevidden stort sett begrenset til rundt 10 meter. Litt lenger for ICE. Det burde være tilstrekkelig for bruk selv i større båter. Har du en ruter med innebygd batteri, kan du til og med ta med ditt trådløse nettverk på en tur i jolla!

TEST AV TRÅDLØSE RUTERE:

ICE er favoritten

Vi har testet brukervennlighet, bruksanvisning, oppsett/konfigurasjon og stabilitet på noen av de mest aktuelle trådløse ruterne for mobilt bredbånd på dagens marked. Detaljerte konfigurasjons-funksjoner og muligheter som antas å ikke være viktige for en vanlig båteier er ikke sjekket. I test-nettet har det vært koblet opp tre PCer og én mobiltelefon – via WiFi. For å kontrollere stabilitet – og eventuelle problemer med utfall og nedkoplinger – har hver av ruterne vært i kontinuerlig drift i en periode på over to uker. PCene har nå og da vært slått av og på. Mobiltelefonen har koblet seg til og fra WiFi-nettet etter som den har vært innenfor eller utenfor nettets rekkevidde. Også ruterne har vært manuelt slått av og på. Hovedkonklusjonen er at de tre ruterne fra bredbånd-operatørene kan du trygt anskaffe. De er både enkle å få i gang, og stabile i bruk. Av rutere som ikke er låst til noen operatør, bør du holde deg unna AirLink:3G fra Jensen Scandinavia.


TELENORS og NETCOMS MINIRUTER - Enkel å få i drift

Den eneste trådløse ruteren for mobilt bredbånd som Telenor leverer pr i dag, er produsert av det kinesiske firmaet Huawei. Netcoms trådløse ruter for mobilt bredbånd som leveres av Netcom, er nærmest identisk med den som leveres av Telenor Den er liten og nett, og kan puttes i lomma. Vi tok den ut av esken, slo den på – og etterpå har den virket upåklagelig. Ingen konfigurasjon eller annet oppsett er nødvendig – selv om det er mulig. Krypteringskoden (passordet) er skrevet på ruterens bakside. Den må skrives inn på alle PCer og andre WiFi-enheter som skal tilkobles. Noen parametre kan konfigureres via det trådløse nettet – på en PC – men det er ikke nødvendig. For å kunne koble den til båtens 12 V anlegg, må du kjøpe en ekstra mini-USB-kabel med sigarett-tenner-plugg.

PLUSS
+ Lett å få i drift
+ Liten og lett
+ Innebygd batteri for fire timers bruk
+ Kjøpes rimelig sammen med nytegning eller fornyelse av data-abonnement

MINUS
- Leveres bare med tilkopling for 230V
- Begrenset rekkevidde
- Operatørlåst

ICE - Vår favoritt

ICE har flere trådløse rutere for mobilt bredbånd. Den vi testet – og som leveres til vanlige forbrukere – har betegnelsen D-35. Den kommer ferdig konfigurert. Det var bare å slå den på, så var nettet oppe. Her er det ingen SIM-kort eller andre koder å forholde seg til. Det er mulig å konfigurere den på mange forskjellige måter – også som en ruter – men det burde det ikke være noen grunn til. Bortsett fra å konfigurere kryptering. Gjør man ikke det, er nettet helt åpent. Produkt, programvare. innpakning og manualer bærer preg av en helt annen kvalitet enn alle de andre produktene vi har testet her. Siden data-prisene med denne ruteren er de samme i Norge, Sverige og Danmark, og fordi ICE har en ekstra god rekkevidde ut fra kysten, synes dette å være et ideelt produkt for båten.

PLUSS
+ Ferdig konfigurert, klar til bruk
+ Stabil
+ Størst rekkevidde (på trådløst nett)
+ Størst rekkevidde til havs (120 km)
+ Innebygd batteri for fem timers bruk
+ Mulighet for ekstern antenne for lenger rekkevidde på sjøen
+ Leveres med tilkopling både for 230V og 12V
+ Leveres uten kostnad med abonnement til fri bruk

MINUS
- Starter opp ukryptert
- Stor og klumpete
- Operatørlåst

D-LINK MINIRUTER - Ubehjelpelig bruksanvisning

Dette er en merkelig liten sak. Mypocket 3G HSDPA Router er nydelig og lett, og fungerer stabilt og bra – når man først klarer å konfigurere den. Den kan brukes med SIM-kort fra alle mobiloperatører, og vi testet den med et SIM-kort fra Netcom. Med den medfølgende Quick Guide gikk det lekende lett å konfigurere enheten som et modem. Men deretter gikk det lang tid før vi forstod hvordan den skulle konfigureres som en ruter. En håpløs dårlig bruksanvisning gjør dette til et produkt som er vanskelig å få på lufta. Det er så godt som umulig å forstå hva som skjer når man trykker på enhetens eneste knapp – avhengig av hvor lenge den holdes den nede – og svært uklart å skjønne hva alle lyskombinasjonene på de to lysdiodene betyr. Denne statusindikasjonen er blant annet avhengig av om enheten er koblet til en PC med en USB-kabel eller ikke.

PLUSS
+ Nydelig liten sak
+ Stabil
+ Ikke operatørlåst
+ Kan brukes med SIM-kort fra alle operatører
+ Innebygd batteri for to timers bruk

MINUS
- Svært uklare bruksanvisninger
- Tidkrevende å forstå konfigurering
- Forvirrende bruk av av/på-knapp
- Vanskelig å forstå alle status-indikasjoner på lysdioder
- Leveres bare med 230V tilkopling
- Pris ca kr. 1.500

JENSEN SCANDINAVIA - Et ”sykt” produkt

Jensens trådløse ruter for mobilt bredbånd har betegnelsen AirLink:3G. Den må ha et eksternt 3G-modem (som stikker ut i forkant) for å kunne fungere. Ruteren er vanskelig å konfigurere, og har mange feil. Den mest alvorlige er at ruteren slutter å virke med jevne mellomrom, minst én gang om dagen. Da må den slås av og på for å fungere igjen. Av alt elektronisk utstyr vi har testet gjennom årene, er dette noe av det minst tilfredstillende vi har sett. Vanligvis snakker man ofte om barnesykdommer, men siden denne ruteren har vært på markedet i flere år, kan man kalle det et sykt produkt. Da hjelper det ikke med en 20 års garanti. Ruteren har tidligere vært testet av et annet norsk blad, og da fikk den terningkast fem. De må ha gjort en svært overfladisk – og kortvarig – test. Anbefales ikke.

PLUSS
+ Leveres både med 230V og 12V tilkopling
+ God support i Norge, også på telefon
+ Ikke operatørlåst
+ Kan brukes med de fleste 3G-modemer, også fra Telenor og Netcom
+ Pris ca kr. 700

MINUS
- Flere programvarefeil oppdaget
- Svært ustabil
- Slutter ofte å virke
- Ingen batteridrift
- Mangelfull bruksanvisning

RASER VIDERE

Utviklingen av mobilt bredbånd raser videre. Allerede nå er det en ny type mobilt bredbånd tilgjengelig. Det kalles 4G, eller LTE, og skal kunne gi vesentlig høyere datahastigheter (opptil 80 Mbps) enn de vi har snakket om her. Foreløpig er det kun Netcom som kan tilby dette i Norge, og bare på noen få sentrale steder. Prisene er foreløpig over dobbelt så høye som for 3G. Noen nye modemer kan benyttes på både 3G og 4G. Ingen passende rutere er kjent. ICE forteller også at de er i ferd med å introdusere et nytt produkt med høyere hastighet, med opptil 10 Mbps. ICE har også nylig modernisert nettet sitt. Kinesisk utstyr fra Huawei og ZTE er kastet ut, og erstattet av nye basestasjoner fra Ericsson. De første mobiltelefoner med innebygd trådløst nett har også sett dagens lys. Selv synes vi ikke noe særlig om det, blant annet fordi en slik funksjon nærmest spiser batterier, og fordi WiFi-nettet da nødvendigvis følger telefonens eier, og ikke befinner seg fast i båten.
Ord og forkortelser

3G Tredje Generasjons mobilt nettverk
4G Fjerde Generasjons mobilt nettverk
CDMA ”Code Division Multiplex Access”, en bredbånd spredt spektrum teknikk
GB GigaByte, 1000 millioner Bytes
HSDPA ”High Speed Downlink Packet Access”, høyhastighets nedlink pakke-tilgang
kbps Kilobits pr sekund, antall tusen bits pr sekund (data-hastighet)
LAN ”Local Area Network”, lokalt nettverk
LTE ”Long Time Evolution”, også kalt 4G
Mbps Megabits per sekund, antall millioner bits pr sekund (data-hastighet)
Mobilt bredbånd Høyhastighets Internett via mobiltelefonen
Modem ”MODulator-dEModulator”, enhet som gjør at ett utstyr kan komme på nett
Ruter Enhet som gjør det mulig for flere å koble seg til Internett samtidig. På engelsk: ”Router”.
Trådløs ruter En ruter med trådløs kopling til PCer, mobiltelefoner, iPods, nettradioer, iPads og andre nettbrett.
Trådløs ruter for 3G En tråløs ruter som kan brukes på mobilt bredbånd
WAN ”Wide Area Network”, nettverket mot/hos tjeneste-leverandøren
WEB (Inter) nettet
Web-Browser Nett-leser.
WiFi Trådløst nettverk (egentlig et produktnavn for WLAN-utstyr)
WLAN ”Wireless LAN”, trådløst lokalt nettverk
WWW ”Word Wide Web, det verdensomspennende (Inter) nettet


Mer info:

www.telenor.no
www.netcom.no
www.ice.net
www.jensenscandinavia.com
www.dlink.no