utgave nr 7 2006

Batteri: "Kjelleren" full av strøm

Publisert Sist oppdatert

"Kjelleren" full av strøm

Nå er det klart for sommerturene. Mange har allerede startet sesongen med opptil flere overnattingsturer, og forhåpentligvis har de hatt med seg "kjelleren" full av strøm. Hvor mye trenger man å ha med seg?

Tekst: Hans Due


Noe fasitsvar på spørsmålet er vanskelig å gi, men en indikasjon får du her, alt etter hvor mange forbrukere du har om bord.

Ha overkapasitet!


Generelt kan sies at man bør ha overkapasitet på batteribanken. I en fritidsbåt er som regel plassen allerede godt disponert, slik at det kan være vanskelig å finne ledig plass til en større batteribank. Imidlertid er nok strøm så viktig for trivselen at man eventuelt bør velge å ofre stuveromsplass for å få plass til ekstra batterikapasitet.Hvis man regner ut så noenlunde vanlig forbruk ved normal bruk av båten, skal man ha minst det dobbelte i tilgjengelig amperetimer i batterikapasitet. I et fulladet 105 Ah (ampertimer) batteri har man i realiteten kun 50 Ah til rådighet, for man regner batteriet som utladet når hvilespenningen har sunket med én fattig volt fra å være toppladet på 12,72 volt til utladet på 11,72 volt. Har man riktig ladespenning (SKAL være 14,4 volt ved 20 grader Celsius), behøver man normalt ikke bekymre seg for strømforbruket når motoren går, men så snart motoren er stoppet må man være bevisst på forbruket.

Lading, lading og atter lading


En annen ting er at man som regel aldri får ladet opp batteriene helt i en båt under normalt bruk for til det er antall gangtimer med motor for lavt. Er man heldig, oppnår batteriene kanskje 80% kapasitet under slike forhold, og dermed har man kanskje bare 35-40 amperetimer til rådighet på et 105 Ah batteri. Her betyr strømmengden som dynamoen leverer svært lite. Det er

ladetiden

som er det kritiske. Har man landstrømstilgang og kan koble til en intelligent lader som føler ladespenningen på batteriene og som kompenserer for temperatur mens man ligger i havn, er utsiktene for full batterikapasitet mye bedre.

Forbruk og kapasitet


Det er ikke slik at man kan finne ut hvor mye strøm en forbruker trekker og så legge sammen alt forbruket og dele på batteriets kapasitet for å finne ut hvor lenge man har strøm, for forbruk og kapasitet er ikke lineært. Jo flere forbrukere man har gående samtidig, jo hardere belaster man batteriet. Hvis man for eksempel kun har på en lyskilde som trekker 1 ampere, kan det godt tenkes at man kan la den lyskilden stå på i 50 timer før kapasiteten til et fulladet 105 Ah batteri (altså 50 Ah reelt til forbruk) er brukt opp. Men setter man på flere forbrukere slik at forbruket er 10 ampere, kan man ikke dermed si at man kan regne med at batteriet varer i 5 timer fordi belastningen på batteriet øker vesentlig mer enn hva forbruket vi har lagt sammen skulle tilsi. Kanskje batteriet bare klarer å holde disse forbrukerne i gang i 3 timer.I en familieturbåt med kjøleskap/boks, VHF, steroanlegg/radio noen lyskilder, varmeapparat og trykkvannspumpe, bør man som tommelfingerregel ha minst 3 batterier om bord. Ett kun til start/baugpropell/ankervinsj og to til forbruk. Startbatteriet behøver ofte ikke ha større kapasitet enn 70 Ah, men være beregnet for start. Det vil si at det gir mye strøm under kort tids belastning. Ankervinsj og baugpropell kan godt være koblet til dette batteriet, for de trenger også mye strøm under en kort periode og blir som regel bare brukt når motoren går. Forbruksbatteriene bør ikke ha mindre kapasitet enn 105 Ah og være av typen forbruksbatterier som gir mindre strøm, men over mye lengre tidsrom, og disse tåler også bedre noen dyputladinger. Typiske startbatterier er forholdsvis raske å lade opp, mens forbruksbatteriene trenger mye lengre tid før de "smiler".

Forbruk


Tabell over et typisk strømforbruk ombord per døgn.StrømforbrukerForbruk (Watt)Spenning (Volt)Forbruk (Ampère)Forbrukstid (timer) Kapasitetsbehov (Ah)Kjøleskap30122,52460Pumper36123,0134 Lanterner60125,0420Belysning24122,048Varmer36123,0412Farge-TV48124,0416Totalt kapasitetsbehov per døgn: 119 Ah, dvs. mer enn to fulladede 105 Ah batterier.Følgende to formler er benyttet:Ampère = Watt: Volt (Strømmen i Ampere er effekt i watt dividert med spenningen i volt).Ah = Ampère x timer (Kapasitetsbehovet i Amperetimer er strøm i Ampère multiplisert med antall timer).

HUSK!


Batteriet trenger stell og vedlikehold og skal behandles som en levende organisme. Væskenivået i cellene skal være 10 - 15 mm. over platene. Etterfylles kun med destillert eller deionisert vann. Sjekk ofte! Hold batteriet toppladet - lad opp selv om du ikke har brukt mye av batterikapasiteten. Under vinterlagring skal batteriet være toppladet og stå så kaldt som mulig. Batteriet skal være rengjort og frakoblet på begge batteripolene. Bruk aldri mer enn 50 % av oppgitt kapasitet i ampéretimer (Ah) og lad raskt opp igjen. For hver dyputlading reduseres batteriets kapasitet og levetid.Sørg for ladespenning på 14,4 volt ved 20° Celsius, høyere spenning hvis kaldere, lavere hvis varmere.