utgave nr 8 2001

Test: WinChart Pro Plus 2.5

Publisert Sist oppdatert
Test: WinChart Pro Plus 2.5

Proft program

WinChart Pro Plus versjon 2.5 er et avansert navigasjonsprogram for bruk med PC-Charts fra C-map som er vektoriserte kart. Programmet skal fungere i alt fra Windows 3.11 til 2000 og NT. Vi kjørte det på en IBM 380Z laptop med Win98 2. ed. uten noen problemer.

Av Olav Momyr
12 kart dekker kysten fra Mandal til Strømstad for en pris av kr. 1.561,- som er en tredjedel av prisen på tilsvarende kartplotter-kassetter. Programmet får posisjonsinformasjon i NMEA 0183 formatet fra en GPS og kan kommunisere med autopilot, ekkolodd, vindmåler, fartslogg og kompass.

Installasjon

Installasjonen er grei og krav til maskinytelse er moderat. Programmet leveres på to disketter som gir et installert program på ca. 5,5 Mbyte. Kartene er på en CD-rom, men kan kopieres over på harddisken til PCen og brukes derifra. Dette krever minimum 325 Mbyte uavhengig av antall kart man bruker. For å bruke et kart kreves en autorisasjonskode som man får kjøpt hos forhandleren.

Høy brukerterskel

WinChart Pro Plus er et relativt gammelt program og mangler derfor en del finesser som ville gjort det enklere å ta i bruk. For å skrive navn o.l. må man bruke tastatur, mens resten skal kunne utføres med mus eller annet pekeutstyr. Viktig å tenke på når man skal bruke det i båt. Programmet leveres i både norsk og engelsk versjon. Hjelpemenyene er kun på engelsk mens brukerveiledningen er på norsk, begge deler burde vært bedre. Vi fant ut at det beste er å ha alt på engelsk. Den norske versjonen av programmet og brukerveiledningen er full av skrivefeil og unøyaktigheter. Programmet har lett for å legge tekst oppå hverandre og ÆØÅ blir omskrevet, der er papirkart bedre.

God oversikt

Vektorbaserte kart er en fornøyelse å bruke med gode muligheter til å velge det utsnitt og den informasjon man trenger for å sikre oversikten både i trangt og åpent farvann. Programmet gir mulighet for å legge til egne opplysninger i kartet slik som tekst, sjømerker og figurer. Det har ingen lydalarmer, men enkelte autopiloter kan avhjelpe det savnet. Noen av funksjonene for håndtering av ruter og kurspunkter er tungvinte og lite fleksible, men etter en tids bruk vender man seg til det. Opp- og nedlasting av ruter og veimerker kan være et problem med enkelte GPSer. Dette kan godt skyldes GPSen og ikke programmet.

PC i båt

Papirkart skal man alltid ha med i båten. PCer er et mindre stabilt navigasjonshjelpemiddel i forhold til en GPS eller en kartplotter. (Se artikkel i Båtmagasinet for juni i år). I åpne båt passer PCen dårlig. Der er den utsatt for både fuktighet og store rystelser og kan fort gå i stykker. Bruker man den innendørs, må den også festes skikkelig. Dessuten har PC-skjermene dårlig lesbarhet i direkte sollys. Derfor bør man sikre seg ved bl.a. å ha en kopi av den ruten man kjører lastet ned i en reserve GPS slik at den kan hjelpe deg hvis det skjer noe med PCen.
WinChart Pro Plus krever mye av reder og skipper i form av avansert utstyr og solide kunnskaper. Men man får et profesjonelt og oversiktlig navigasjonsinstument med det meste samlet på en skjerm.

Importør: Nav Tech AS, 4370 Egersund, tlf: 51 49 22 33. På internett: https://www.navtech.no/
Pris kr 3990,- for programmet og kr 130,- pr. kart