utgave nr 13 2009

Test: Kartprogrammet WinChart 4 Neptune Standard - Lite for pengene

Selv om det bare koster 1500 kroner, er Winchart4 Neptune et dyrt program med begrenset funksjonalitet – og mange feil.

Publisert Sist oppdatert

Tekst og foto: Terje Bølstad

Stort sett kan dette programmet bare gjøre én ting: Vise posisjonen for din båt på et kartbilde på PC-skjermen. Når produsenten har lagt prisen langt over gjennomsnittet for lignende produkter på markedet, skulle man kanskje tro at man fikk noe ekstra. Dessverre er det motsatte tilfellet. Selv om det bare koster ca. 1.500 kroner, er Winchart4 Neptune et relativt dyrt program med begrenset funksjonalitet – og mange feil.

Firmaet SeaCom overtok WinChart-programmene fra NavTech da de gikk konkurs for noen år siden. Nå synes det som om de har meget høye ambisjoner med disse produktene. Det indikeres blant annet ved at WinChart-programmene har støtte for hele 8 språk. Ifølge firmaets hjemmesider har SeaCom hovedkontor i Singapore, Midt-Østen-kontor i Dubai, utviklingskontor i Thailand og Europa-kontor i Egersund.

Men etter å ha testet WinChart4 Neptune i noen uker, virker det på meg som om det er dårlig samsvar mellom firmaets antatte ambisjonsnivå og kvaliteten på de produktene de utvikler. I over 15 år har vi testet forskjellige utgaver av WinChart-programmene. vi har hele tiden hatt inntrykk av at de sender programmene ut på markedet uten å teste dem særlig godt. Det gjelder også WinChart4 Neptune.

WINCHART4 NEPTUN STANDARD: Ett av 8 språk kan velges. Vi har testet versjon 4.21.003.

HOVEDFUNKSJONER

Programmet tillater tilkopling av GPS og eventuelle andre instrumenter – som dybdemåler – via standard NMEA. Mottatte data kan vises etter ønske. På posisjonen som fås fra GPSen, vises et båt-symbol på kartet. En fartsvektor kan vises som en forlenget linje fra båten i kursretningen. Et spor (eller ”logg”) kan eventuelt vises som en farget linje der båten har gått. Det lagres i maksimum 7 dager, og kan fjernes når som helst. Fargeprofilen på skjermbildet kan velges etter behov. For eksempel kan man velge mørke farger om natten.
Funksjonelt sett synes WinChart4 Neptune å være en forenklet versjon av WinChart Planner (også kalt PC Planner) – som selv hadde begrenset funksjonalitet. Viktige funksjoner som rute, autopilot, simulator og tidevann er fjernet. Men brukergrensesnittet er vesentlig forbedret.

GOOGLE MAPS: Har du Internett om bord, er det også mulig å få vist et satellitt-bilde fra området du går i.

VISE BÅTEN PÅ KARTET: Det er i hovedsak hva dette programmet kan. Her på vei ut Drammensfjorden.

TESTET PÅ PC

Ifølge informasjonen fra produsenten, skal WinChart4 Neptune fungere på PC-er med Windows 2000, XP og Vista, og minst 256 MB RAM. Vi begynte å teste det på en PC med Windows 2000, men der registrerte vi så mange problemer, at vi etter hvert også prøvde det på to andre PC-er, med Windows XP og Vista. Generelt kan vi si at det var færre problemer på XP og Vista, men de fleste feil og problemer som omtales her, gjelder for alle.

REGISTRERINGSPROBLEMER

Nedlasting og installasjon gikk uten problemer, uten på Vista, hvor hele PCen kræsjet under installasjonen – uvisst av hvilken grunn. Etter å ha slått PC-en av og på igjen, var alt i orden. Ved oppstart av programmet får man mulighet til ”automatisk” å registrere det på SeaComs web-sider. Da skal man få en autorisasjonskode som gjør det mulig å bruke programmet uten noen begrensninger. Det fikk vi aldri til å fungere. På PC-en med Windows 2000 klarte programmet aldri å komme inn på den aktuelle web-siden. Under XP fungerte det, men da klarte jeg aldri å logge meg inn. Ved slike problemer er det da mulig å registrere seg manuelt, med en telefon eller epost til produsenten. Men det tok tid, så mye av testen er utført med en ”ikke-registrert” versjon.

REGISTRERINGS-PROBLEMER: Den automatiske registreringen ble aldri gjennomført – på grunn av forskjellige feil og problemer. Dette er ett av dem.

PRØV SELV – GRATIS

Det er ikke nødvendig å registrere programmet for å kunne bruke det. Det nedlastede programmet kan – med full funksjonalitet – og uten lisens – prøves 15 ganger á to timer, uten at det koster noe. I løpet av denne tiden burde man få et tilstrekkelig godt innblikk i hva programmet er godt for. Anbefales før et eventuelt kjøp!

REGISTRERING: Etter oppstart kan et uregistrert program registreres automatisk – i hvert fall i teorien. Ved å klikke på ”Try” knappen nederst, kan du alternativt prøve det gratis i 30 timer.

AKSEPTABEL BRUKSANVISNING

Som med mange andre programmer av denne typen, kan den første timen være frustrerende. På det første skjermbildet ble det vist et kart og noen få knapper uten forklaring. Selv måtte jeg da lese mye i bruksanvisningen for å komme videre. Her har utvikleren en jobb å gjøre! Heldigvis er veiledningen for WinChart4 Neptune rimelig god og dekkende, selv om den inneholder en del feil og unøyaktigheter. Her er for eksempel referanser til både 3D, autopilot, PRO og annet som ikke er aktuelt for dette programmet. Etter å ha kommet gjennom den første timen – og lært de viktigste detaljene – er programmet enkelt å bruke. Demo-funksjonen gjør det mulig å se hvordan programmet fungerer i normal bruk, og gjør det enklere å lære å bruke det. Men noen av demo-områdene som kan velges, synes ikke å eksistere.

KONTROLLPANELET: Øverst vises egen båts SOG (Speed Over Ground) og COC (Course Over Ground), eventuelt egen posisjon. Figuren under brukes for å flytte kartet, og endre kart-skala og zoom-nivå. Nederst er hovedmenyen med knapper for valg av funksjoner. ”Hjem” flytter kartet slik at egen båt vises.

BEDRET WINDOWS-TILPASNING

Tidligere utgaver av WinChart har vært meget ukonvensjonelle i forhold til andre Windows-programmer. Med denne utgaven er dette blitt vesentlig bedre. Nå kan WinChart kjøres sammen med andre programmer, og kartvinduene kan flyttes og skaleres – selv om det fremdeles er på litt uvanlige måter. En forklaring på hvorfor det er gjort slik, kan muligens være at det vil virke bedre på en berørings-skjerm. En annen sak som er forbedret, er at programmet ikke lenger bruker all prosessor-kraften, slik det var tilfellet med tidligere utgaver. Men fremdeles kan man for eksempel ikke høyre-klikke på WinChart4-knappen nederst på skjermen for å stoppe programmet.

TULLE-FUNKSJONER

Av en eller annen grunn er det lagt inn mulig for å kunne starte Windows MediaPlayer fra en funksjonsknapp. Men hvorfor noen skulle ha behov for å gjøre det, er vanskelig å forstå.
Da der det litt mer forståelig at man kan starte GoogleMaps fra WinChart4 hvor blant annet satellitt-bilder fra det valgte kartområdet kan vises. Det skal også være mulig å vise egen båt på GoogleMap-kartet,men det fikk vi aldri til å fungere under Windows 2000. En annen sak er at man trenger tilgang til Internett for å få dette til å virke, og det er det vel ikke så mange som har om bord – på tur? I alle fall kan dette kalles en unødvendig og ”fancy” funksjon – som ikke bidrar noe til navigasjonen. I et eget vindu kan man legge inn navn, lengde, bredde og dybde for egen båt. Men hensikten med det er vanskelig å forstå.

Vi synes også at programmets MOB-funksjon faller inn under denne kategorien. Klikker man på MOB-knappen, blir stedet på kartet der båten er i øyeblikket, avmerket med et ring. På alle andre GPSer og kartprogrammer vi har sett, beregnes det deretter automatisk kurs og avstand til MOB-merket, slik at man lettere skal kunne finne tilbake til personen som falt over bord. Denne funksjonen finnes ikke i WinChart4, og dermed synes vi at noe av det vesentligste poenget med MOB-funksjonen er borte. Kurs og avstand må man her eventuelt finne ut av selv. vi oppfatter det slik at produsenten her lurer en mulig kjøper til å tro at programmet virkelig har en konvensjonell MOB-funksjon, hvilket det – etter min mening – altså ikke har.

INFO OM FARTØYET: Det er mulig å skrive inn navn og data for egen båt. Hva det kan brukes til, er imidlertid noe uklart.

MEDIA PLAYER: Kan åpnes fra WinChart4. For dem som synes det er nyttig.

KARTVINDUER – MED FEIL

WinChart4 har støtte for tre forskjellige typer C-map; PcCharts, NT+ eller NT MAX. Det er mulig å ha hele fire kartvinduer åpne samtidig. Men det er mange feil og problemer forbundet med dem. Et av problemene er at det kan være vanskelig å se hvilket av dem som er det aktive kartvinduet. Et annet er at av og til faller båten utenfor et vindu – selv om funksjonene for å holde det innefor kartvinduet (”Hjem” og ”Auto scroll”) er valgt. Enkelte ganger endret kartskalaen seg i et vindu uten forståelig grunn. Ofte blir kompassrose, vind og drift vist i enkelte kartvinduer, selv om visningen av dem er slått av. Vi opplevde også at kartet ble uten farger i et vindu, eller rett og slett forsvant helt. Funksjonen som skal vise ”kurs opp” på kartet fungerer ofte, men aldri før ca 30 sekunder etter at funksjonen er valgt (!). Kart-funksjoner som virker, er for eksempel valg av tekst av og på, visning av kart-objekter og skjuling av kartdetaljer under en valgt dybde.

KARTLESER: C-map kart kan kjøpes på CD eller på spesielle minnebrikker.

TRE KARTVINDUER: På sjøen kan det være praktisk å ha flere kartvinduer med forskjellige kart-skalaer åpne samtidig. De to øverste kartene er orientert med nord opp. På hovedkartet – som synes nederst – er kartet orientert med egen kurs opp.

HOVEDKARTET FORSVANT: Enkelte ganger ble kartet i et av vinduene rett og slett borte. Her har hovedkartet forsvunnet.

KURS OPP FEIL: Her er ”kurs opp” valgt som orientering av kartet – vist ved at det høyre hjørnet på den øverste knappen til venstre (med pilen) er farget grønn. Likevel vises kartet med nord opp.

ANBEFALING

WinChart4 Neptune kan være et aktuelt program for deg som kun er interessert i å se på kartet hvor båten befinner seg til enhver tid, som vet at du aldri vil benytte en navigasjonsfunksjon, og som foretrekker C-map kart fremfor andre elektroniske typer sjøkart. For deg som ikke trenger denne kart-typen, og/eller som har behov for å kunne planlegge turen, og navigere med kurspunkter og ruter, så finnes det mange andre programmer – med vesentlig flere funksjoner – og færre feil – til omtrent samme pris. WinChart4 Neptune PRO (eller Professional) er et annet program i WinChart4-serien, som har mange av funksjonene som jeg synes mangler i Standard-versjonen – men de samme feilene. Prisen på rundt kr. 4.650 er flere ganger høyere enn det lignende programmer med tilsvarende funksjonalitet koster. En gang i tiden var WinChart Norges mest solgte kartprogram for PC. Den tiden er nok forbi.

PLUSS:
Et av få PC-programmer som benytter C-map
Valg av kartets detalj- og zoom-nivå
Beveging/flytting av kart
Demo-mulighet
Fire samtidige kartvinduer
Lett å bruke
Kan brukes med berørings-skjerm (ikke testet)

MINUS:
Meget begrenset funksjonalitet
MOB-funksjonen
Mange feil
For høy pris i forhold til innhold

SAVNES:
Navigasjon med kurspunkter og ruter
AIS
Info om tidevann
Styring av autopilot
Bestikk-navigasjon

For mer info:

www.seacom.no