utgave nr 3 2007

Gjør det selv: Jakten på strømmen

Publisert Sist oppdatert

Gjør det selv: Jakten på strømmen


Når du trenger mer strøm i båten kan det være nyttigere å vite hvor strømmen tar veien, enn å ta om bord enda flere tunge batterier. Vi monterte et system fra Mastervolt som kan overvåke flere batterier samtidig.


TEKST: LARS H. LINDÉN
FOTO: LARS H. LINDÉN OG ATLE KNUTSEN
Vi fyller båten med stadig mer utstyr, og behovet for strøm øker i samme takt. Løsningen er som regel større batterier, eller flere som parallellkobles. Med de vanlige standardinstrumentene, for eksempel voltmeter og amperemeter, får man bare en viss oversikt over strømforbruket, lading, og spenning i batteriene. Disse dataene er som oftest ganske unøyaktige, og de kommer kun frem når motoren er i gang. Når motoren stoppes mister man oversikten over forbruket. Da kan selv en ganske uskyldig forbruker bli en skikkelig strømtjuv.
Det finnes en mengde ulike instrumenter på markedet som effektivt måler strømforbruket om bord. Dette er instrumenter som viser batteriets status, varsler ved lav spenning osv. I praksis fungerer de som en meget nøyaktig tankmåler for batteriet eller batteriene. Ved lading via motorens dynamo, eller via en batterilader, kan man følge hvordan batteriene lades opp. Og når man ligger stille i en havn uten lading, får man eksakt informasjon om batterispenningen og om hvor mange Amperetimer (Ah) man har forbrukt i løpet av tiden i uten lading. Visse målere viser dette både i faktiske verdier, men også i prosent av batterikapasiteten om bord.
Finn strømslukere
Med et instrument som vi har montert, kan man dessuten måle det eksakte strømforbruket for hver elektrisk komponent om bord. Slår man på et instrument, en lanterne eller starter en dieselvarmer, ser man umiddelbart forbruket i Ampere, uansett hvor lite det er. Med en slik oversikt kan man systematisk redusere strømforbruket. En autopilot som ligger med spenning på eller en radio i standby-modus, drar forbløffende mye strøm fra batteriene.
Batteriforbruksmålere finnes i mange ulike varianter, og prisene ligger mellom 2.000 og 5.000 kroner. En av de første på markedet var VDO Battman, som har samme størrelse (= 52 mm) som mange motorinstrumenter. I dag finnes det et ti-talls slike instrumenter på markedet. Instrumentet vi har montert og testet er Mastervolt BTM-3 som koster ca 5.000 kroner. De enklere systemene kan kun overvåke ett batteri, mens de mer sofistikerte versjonene kan overvåke flere batteribanker.
Måling via shunt
Felles for alle disse forbruksmålerne er at selve målingen skjer via en såkalt shunt som monteres mellom batteriets minuspol og minusledningen i båtens el-system. Denne shunt’en finnes i ulike størrelser (målt i Ampere) for el-systemer av forskjellig størrelse. Her må man sjekke hva som er nødvendig om bord i den aktuelle båten. Shunt’en er en slags motstand som tallfester hvor mye strøm som tilføres eller tømmes ut av batteriet eller batteriene. Mastervolt BTM-3 har en shunt på 500 ampere som kan belastes med et forbruk på opp til 5.000 ampere over en periode på maks 10 minutter. Denne størrelsen takler strømslukende utstyr som for eksempel ankerspill og baugpropell over et kortere tidsrom.
Mastervolt BTM-3 kan vise spenningen i volt (og i prosent) fra opp til tre ulike batteribanker om bord. Og med en shunt, som de fleste systemene har, kan man dessuten måle strømforbruket (eller tilførselen) fra en av disse batteribankene. Her velger man selvsagt båtens forbruksbatteri – eller batterier, dersom flere er parallellkoplet. Båtens startbatterier tømmes sjelden på samme måte. Her er det som regel tilstrekkelig at man vet hva batteriets spenning er i volt.

Gjør det selv:


Enkel montering


Monteringen av Mastervolt Battery Monitor BTM–3 var uproblematisk, ikke minst takket være bra installasjonsanvisninger. Den største utfordringen var å programmere systemet.