utgave nr 5 2008

Slovenske Seaway

Publisert Sist oppdatert

Slovenske Seaway:


Full fres for Norge


Den kreative smeltedigelen Seaway er tungt involvert i flere prestisjeprosjekter i norsk båtbransje. Med avansert teknologi har de utviklet blant andre Windy 44 Chinook, Marex 370 CC og Askeladden Commuter 11. Over en fjerdedel av Seaways kapasitet de siste årene har vært bundet opp til norske båtprodusenter.


TEKST OG FOTO: ATLE KNUTSEN
Langt inne på den slovenske landsbygda har Seaway samlet en enestående konsentrasjon av teknologi og kompetanse. De sikter høyt på alle områder - fra design og markedskunnskap til materialer og produksjon. De har utviklet alle Bavarias modeller, og bygger 80-fots seilbåter midt i åkeren.
– Vi er ikke designere, vi er industridesignere, sier ????, daglig leder ved Seaway utenfor Bled i Slovenia.
– For oss er det viktig å forstå et produkt i en sammenheng –fra markedsundersøkelse til ferdig prototype. Hos Seaway kan du få alt på ett sted. Fra markedsundersøkelse, analyse av dataene, design, tekniske løsninger, formfresing og bygging. Vi er neppe best på alt, men vi er best på å tilby alt.
Omfattende
Seaway og J&J Design kom på stadig flere lepper i Norge etter at Askeladden utviklet sin første Commuter-modell her i 2004. Seaway som selskap ble etablert i 1991 av de to brødrene Japec og Jernej Jakopin, som begynte med båtdesign allerede i 1983 under navnet J&J Design. De startet skiprodusenten Elans marineprogram og skapte Elan 31 og senere Elan 33. Den eldste av brødrene har også bakgrunn som markedssjef hos franske Jéannéau.
I 1994 begynte de å utvikle former for Bavaria, og de kjøpte sin første datafres i 2001 som en av de første i europeisk båtbransje. Med det kom navnet for alvor på kartet. Etter hvert har Seaway blitt et klekkeri for både design og prototyper for en rekke store båtprodusenter. Men foruten den kreative delen av virksomheten, har de også en egenproduksjon av de prestisjetunge båtmodellene Skagen og Shipman. Seilbåtserien Shipman fra 63 til 80 fot og trawleren Skagen 50.
- Vi har hatt et utrolig tempo på å bygge opp Shipman-linjen, og har brukt i underkant av ett år på å utvikle hver modell. Shipman 80 er nå under bygging, og vi vil starte utviklingen av Shipman 100 om et års tid, forteller ?????.
Trawleren Skagen 50 er hva Seaway velger å kalle en ”lowtech” båt – bygget tradisjonelt med polyester og glassfiber. Den ble lansert i 2004, og har hittil blitt bygget i 12 eksemplarer i Bled. Nå bygger de produksjonsfasiliteter på 39.000 kvm i Italia som vil stå ferdig mot slutten av 2008, og ytterligere en fabrikk på grensen mellom Østerrike og Ungarn. Dermed vil de uhindret kunne bygge båter over 100 fot, og over 6 meters bredde, som er det maksimale av hva de kan transportere på de smale bygdeveiene i dag.
Store kunder
Den kreative delen av Seaway – designavdelingen – har bokstavelig satt spor etter seg i europeisk båtindustri de siste 20 årene. Det virkelig store oppsvinget fikk Seaway da de for fjorten år siden fikk ansvaret for all produktutvikling for Bavaria. De er også i ferd med å inngå samarbeid med den franske storprodusenten Bénétéau som produserer 9.000 båter per år.
Blant Seaways ”mindre” kunder kommer Askeladden langt opp på lista. Askeladden har lagt beslag på en fjerdedel av kapasiteten til Seaways prototypeavdeling de siste fire årene. Marex har også vært hos Seaway og bygget sitt nye flaggskip 370 CC, og Windys rykende ferske 44-foter Chinook er i sin helhet frest hos Seaway. Også skroget til den nye Skilsø 36 ble frest mellom fjellene på den slovenske landsbygda, og foruten den allerede gjennomførte utviklingen av en 42-foter planlegger svenske Nimbus å utvikle ytterligere tre modeller hos Seaway. Mer enn halvparten av Seaways kapasitet er bundet opp til motorbåtdesign og –utvikling, og halvparten av dette igjen for norske kunder.
Hvordan forklarer du at så mange norske båtbyggere kommer til dere?
- Jeg tror Askeladden har vært en døråpner for oss. Dessuten er det kjent at vi designer for Bavaria, og deres suksess har jo vært formidabel. I bunnen tror jeg det ligger en miks av flere faktorer: Vi legger stor vekt på å være fleksible. I motsetning til for eksempel mange utstyrsleverandører, ønsker vi endringer. Vi ønsker å lytte. Det er vi nødt til, for vår suksess avhenger fullstendig av våre klienters suksess. Det er vår filosofi. Vi skal synes gjennom andre – ikke dyrke vårt eget ego.
Hvordan forklarer du at dere – midt på landsbygda – har klart å samle så mye kompetanse?
– For 100 år siden drev de fleste bøndene her vekselbruk. Om sommeren arbeidet de på jordene, vinterstid var de håndverkere. Så kan du spørre ”hvorfor her?”, ”hvorfor ikke nærmere sjøen?”. Da de to brødrene Japec og Jevnej startet var det for det første her folk var, på landsbygda, under foten av de østligste delene av de europeiske alpemassivet. Vi er relativt langt fra sjøen, og dermed også fra middelhavskulturen med siesta, og ikke minst kulturen med å gjøre ting lettvint for seg selv, fremfor å gjøre jobben 110 prosent. Folk her er hardt arbeidende. De forsøker ikke å gjøre ”shortcuts” på samme måten som folk rundt Middelhavet. Karene her har høy arbeidsmoral. Vi prøver å gi dem veldig bra lokaler og arbeidsforhold. Men, som du sikkert ser, har vi ikke verdens beste orden langs husveggene her. Og det er en del av mentaliteten på Balkan som ikke er lett å endre over natten. På den annen side er vi veldig mer fleksible enn tyskerne, på det området er vi mer som italienerne. Du kan godt si at vi er en god miks av tysk grundighet og den italienske fleksibiliteten.
- Best i verden
– Vi skal være de beste i verden, sier ?????, uten å blunke når vi spør ham om hva Seaways ambisjon er.
– Vi er fascinert av kunnskap: Vi skal forstå markedene, forstå hydrodynamikk, forstå byggemetoder og nye materialer. Vi vil være de som vet mest innenfor hvert av disse områdene. Det er ingen annen måte å oppnå suksess på. Per i dag er vi også det eneste selskapet i Europa som kan tilby denne kunnskapsmiksen.
Det handler ikke bare om å få sin egen datafres, noe stadig flere produsenter gjør. Problemet med båtbyggerne er at de må konsentrere seg om å bygge båtene – ikke utvikle dem. De produsentene som har størst suksess med båtproduksjon, er de som legger all sin energi i produksjon og overlater produktutviklingen til andre. Jeg kan ikke forstå at en bedrift som bygger 200-300 båter i året kan forsvare en investering på 500.000 euro i en datafras. Selv vi som utvikler 20-25 prosjekter i året må kjempe for lønnsomheten, sier ????.
I Norge har de fleste produsenten frem til i dag utviklet sine modeller på tradisjonelt vis med å bygge plugger og former manuelt. Hva vil vi se i tiden fremover?
– Den manuelle produktutviklingen vil overleve. Norge er et unikt marked i Europa som stiller helt spesielle krav til båtene dere ønsker å kjøpe. Dere er konservative og velger gjerne egne produkter fremfor utenlandske. Selv ikke i konkurranse med produkter som har en langt lavere pris, vil dere fortsette velge noe annet enn norske båter. For nordmenn er Norge det beste landet i verden, og derfor vil det norske markedet være mindre påvirket av konkurranse fra utlandet. Men om norske produsenter vil angripe andre markeder i Europa, må de helt klart endre mentaliteten. De som vil fortsette å angripe det norske markedet, kan etter min mening fortsette som før.
Du ser altså at de fleste produsentene vil fortsette å utvikle sine egne produkter selv?
- Å utvikle nye modeller og former selv innebærer at kostnadene kan spres ut over en lengre periode. Men, har selskapet råd til å investere i å få hele prosjektet gjennomført ute, vil de dra fordeler av langt raskere produktutvikling. Det gjør produsenten bedre rustet til å reagere på markedssvingninger. Båtbyggeren bør etter min mening konsentrere seg om optimalisering av produksjonen og i større grad overlate produktutviklingen til andre. Å drive med begge deler krever for mye fokus og energi. Jeg tror det er i den retningen det går. Når det endelige regnestykket skal gjøres opp, er denne formen for produktutvikling billigere, men det krever mye kapital i startfasen.
Risikerer man ikke at mangfold går tapt og mye blir likt når så mange produsenter velger å samarbeide med dere?
– Den største trusselen mot designmangfoldet er ikke få designere, men stadig større fokus på effektiv produksjon. Produksjonsmetodene må forenkles for å redusere kostnadene per båt, og det vil også komme til å prege båten.
– Vi etterlater alltid en signatur, selv på produkter utviklet for en annen produsent. Som industridesignere er det vår oppgave å lage det kunden trenger. Det er ikke vårt ego som skal synes i våre klienters produkter. Likevel legger vi igjen noe av oss selv i det.
– Vi unngår å jobbe for bedrifter som konkurrere direkte mot hverandre. Eksempelvis kunne vi ikke påtatt oss et oppdrag for Targa nå som vi har gjort denne jobben for Askeladden. Vi er langsiktige, og søker å knytte til å oss kunder som vi kan bygge varige relasjoner med. Å utføre enkeltstående oppdrag er bortkastet energi, tid og penger. Vi må lære hverandres tenkemåte – først da blir resultatet virkelig bra, avslutter Marko Pas

Færre a-ha-opplevelser

Det er betydelige kostnader forbundet med å utvikle en båt på denne måten, sier Georg Askvik i Askeladden. Men lavere formbyggingskostander gjør at 3D-design lønner seg. Tredimensjonalt design gir ikke så mange a-ha-opplevelser underveis som du vil få når du bygger etter en 2D-tegning. 3D-design er et tredimensjonalt bilde av produktet, og er så nær du kan komme å ta og føle på det, uten å ha det fysisk foran deg. Dette gir oss helt andre muligheter til å forbedre produktet. En manuelt bygd plugg har mye større unøyaktigheter enn en frest plugg, og langt flere av komponentene kan lages etter tegninger, ikke etter maler, forklarer Askvik. Grunnlaget til fresen – en såkalt fresebane - tas ut fra en tredimensjonal modell. Disse dataene mates inn i fresen. Pluggen, som er et speilbilde av formen, freses ut av isopor som blir frest ned til to cm under ferdig mål. Deretter legges det på en pasta som tørker, og som deretter blir frest ned til ferdig mål. Så er det manuell jobbing for å få den endelige finishen. Siden alle dataene er lagret elektronisk, kan man frese en ny plugg når som helst, og det er lettere å lage andre varianter av båten – eksempelvis lengre eller bredere. Siden vi kan sende de elektroniske tegningene med kommentarer frem og tilbake mellom Norge og Slovenia, blir kommunikasjonen så enkel at det den fysiske avstanden ikke representerer noe stort hinder, mener Askvik.

FAKTA: SEAWAY
Beliggenhet:Begunje, Slovenia
Grunnleggere:Japec og Jevnej Jakopin
Grunnlagt:1994
Antall ansatte:225 personer
Antall design:190 stk
Båter produsert:41.000 stk
For norske produsenter:
Askeladden Commuter 8
Askeladden Commuter 11
Askeladden Z7
Askeladden Z8
Windy 44 Chinook
Marex 370 CC
Skilsø 36 (skrog)