utgave nr 11 2002

Test: Markedets nye 225 hk

Publisert Sist oppdatert

Test: Markedets nye 225 hk

Komfort i 50 knop

Med en 225 hk Evinrude på akterspeilet ble toppfarten på en Aquador 21 WA 50 knop, og 40 knop var ti sekunder unna fra stillestående. Det er imponerende tall, men ikke glem propellen. Den har stor betydning i denne effektklassen.

Tekst: Lars H. LindénNorsk tilretteleggelse: Jan Harry Svendsen

Vi har som første blad i Europa testet markedets nye 225-hk utenbordsmotorer. Her finner du verdens største fire-taktere fra Honda og Yamaha, og de nye totakterne fra Evinrude og Mercury. Alle motorene i testen tilhører den nye generasjonen av utenbordsmotorer som greier utslippskravene nedfelt i EPA 2006 og CARB 2008. Eldre totaktskonstruksjoner har vi ikke tatt med i testen.
Det er ingen lettvektere vi her snakker om. Motorene veier fra 225 til 270 kilo, og enkelte av dem leveres bare med ekstra lang stamme. Det setter krav til at båtens akterspeil minst må være 635 millimeter høyt. Den høye vekten, ytelsen og hastighetspotensialet setter også store krav til båtens skrog. Ikke bare må det være V-bunnet, det må også ha god bæring akter og bør være over 21-fot. Styringen må man heller ikke glemme. Hydraulisk styring er nødvendig på motorer av dette kaliber.
I Europa er det ikke mange båter som møter disse kravene. Båter over 21-fot har ofte innenbordsmotor. En båt som tilfredsstiller kravene er imidlertid finske Aquador 21 WA. Båten er CE-godkjent for utenbordsmotorer opp til 225 hk og er utrustet med hydraulisk styring.

Valg av propell

Samtlige motorer i testen ble montert av importøren, og utstyrt med den propellen som importøren mente ville passe best. Alle motorer med unntak av Honda har stålpropell som standard. Etter mye testing fra importørene, ble tre ulike løsninger valgt. Både Mercury og Evinrude, begge totaktere, valgte høyhastighetspropeller. De gir høy toppfart og god akselerasjon, men er ikke ideelle ved lave hastigheter.
Yamaha valgte en mellomløsning som både ga høy toppfart, og hyggelige prestasjoner i lavere hastigheter, mens Honda valgte en firebladet propell for lavere hastigheter. Hondas propellvalg ga en topphastighet på 46,5 knop, og 30 knop dersom man dro av 2.000 omdreininger fra topp. Ved å dra av ytterligere 1.000 omdreininger, ble farten 22 knop.

Komfort i høy hastighet

Motorene ble testet i en periode på 14 dager i Stockholms skjærgård. Før vi begynte å måle motorene, sørget vi for at de ble innkjørt i både lave og høye hastigheter. Vi har kjørt ca. 400 sjømil med motorene. Gjennomsnittshastigheten har ligget på 30 knop, og rundt 500 liter bensin har gått med.
Det sier seg selv at en utenbordsmotor med 225 hk gir potente fartsressurser, og det er en nydelig følelse å trykke gassen i bunn for å kjenne draget. Når forholdene tillater det, gir det dessuten en spesiell følelse av frihet å fly av gårde i mellom 45 og 50 knop.
Men høy hastighet er ikke alt. Den mest positive opplevelsen av motorene har vært når vi har brukt dem i mellomregisteret. Drar man av gassen ca. 2.000 omdreininger i minuttet, havner man på en hyggelig marsjfart på ca. 30 knop. I denne hastigheten har båten planet skikkelig ut og går mykt og hyggelig i sjøen. Styringen er perfekt, og retningsstabiliteten er i toppklasse når du får trimmet riktig. I denne hastigheten er dessuten motorstøyen lav. Det er ikke noe problem å snakke med sine medpassasjerer. Med firetakterne fra Honda og Yamaha målte vi ikke mer enn 78 til 79 desibel i disse hastighetene.
Andre positive egenskaper er minimalt med røyk og lukt, også ved kaldstarter. Her er det fortsatt en stor forskjell mellom to- og firetaktere.

Evinrude 225 Ficht
Evinrude er blitt en del av det kanadiske Bombardier konsernet. Foruten båtmotorer bygger Bombardier fly og tog. I fremtiden vil vi utelukkende se totaktere med Ficht-teknologi fra Evinrude. I dag har de motorer fra 75 og opp til 250 hk.
Ficht bygger på direkte innsprøytning av drivstoffet når stempelet dekker innsug og eksosportene. Hver sylinder er utstyrt med en injektor som blant annet består av en magnetventil. Drivstoffet sprutes inn i sylinderen med 20 bar, cirka 100 ganger i sekundet. Ingen luft tilføres under injeksjonen av drivstoffet.
Evinrudes varslingssystem heter System Check. I tillegg til akustisk varsling ved alvorlige feil, har man varsellamper i instrumentene som gir informasjon om motorens helsetilstand. I løpet av 2003 kommer det i tillegg et instrument som gir informasjon om fart og forbruk.
Testmotoren har samme grunnkonstruksjon som 200 og 250 hk. Samtlige finnes med stammelengder på 20, 25 og 30 tommer. En stålpropell (Viper) er standardutstyr, men en rekke spesialpropeller kan leveres. Evinrude 225 Ficht har separat oljetank, oljeforbruket varierer etter turtall og belastning.

Testresultat:
Evinrude 225 Ficht er den eneste 225-hk i vår test som oppnådde en toppfart på 50 knop, et resultat vi målte med flere ulike propeller. På akkurat samme måte som Honda, valgte importøren av Evinrude å utstyre motoren med en firebladet høyhastighetspropell. Propellen ga motoren imponerende akselerasjon, selv om Mercury 225 var noe raskere opp til 30 knop. Opp til 40 knop var imidlertid konkurrentene sjanseløse, bare 10,8 sekunder brukte Evinrude motoren fra stillestående. Det er samme tid som Honda bruker fra stillestående og opp til 30 knop.
Ulempene viser seg imidlertid når du drar av gassen. Motoren mister raskt hastigheten, og blir dermed mer jevnbyrdig med sine konkurrenter. Drar man av 3.000 omdreininger, faller hastigheter til ni knop, men også forbruket faller kraftig. I alle hastigheter mellom 30 og 40 knop er Evinrude 225 Ficht den mest bensingjerrige. Ved 36 knop får den et forbruk på straks over literen per sjømil. Pluss får motoren også for kontrollboksen. Gearskiftene kjennes klart best ut med denne motoren.
Støymessig er det heller ikke så mye å utsette på Evinrude 225 Ficht, selv om den buldrer som en gammel totakter når hastigheten er mellom 30 og 40 knop. Ved lave hastigheter er lydnivået noe lavere enn hva som er tilfellet på Mercurys 225 hester.

Honda BF 225
Hondas nye fire-taktere ble lansert så sent som i våres. Motorene, som har et slagvolum på 3,5-liter, er videreutviklet fra deres bilmotorer. Sammen med Yamaha har dermed Honda verdens største firetakter i sitt sortiment. Hondas nye 225-hester er en 60 graders V-motor med seks sylindrer og fire ventiler per sylinder. Motoren har elektronisk bensininnsprøytning (Multi-Point), med injektorer som sitter plassert rett ved innsugsventilene. Det gir en raskere og mer eksakt tilførsel av drivstoff.
En annen finesse ved motoren er Hondas VTEC-system. Teknikken sikrer en optimal ytelse ved lave og ved høye turtall gjennom variable ventiltider og løft. Ved 4.500 omdreininger i minuttet forandres løftet og tidene på ventilene. I følge Honda skal det, sammen med variabel innsugsgeometri, gi et bedre dreiemoment over hele turtallsregisteret. Honda leverer sine motorer med tre ulike lengder på motorstammen, men uten propell.

Testresultat:
Den nye Honda BF 225 gir et svært positivt inntrykk. Den er slett ikke raskest av motorene, noe som til en viss grad skyldes at propellen importøren valgte er beregnet på lavere hastigheter. Ved marsjhastighet er det ikke store forskjellen på Honda BF 225 og konkurrentene, men drar du av 3.000 omdreininger, holder båten fortsatt 22 knop. Motoren har noe høyere forbruk enn Yamaha sin 225-hk, men får likevel godkjent. Med en hastighet på 25 knop ligger forbruket på drøye literen per sjømil.
Hva gjelder akselerasjon taper Honda terreng til totakterne, men 11,4 sekunder til 30 knop lar seg likevel høre. Det er tross at 1.700 kilo som flyttes på.
Motoren har svært gode egenskaper i lave hastigheter. Den er stillegående og opererer med lave turtall. Ved syv knops fart målte vi ikke mer enn 68 desibel. Positivt var det også at motoren ikke har røykutvikling ved kaldstart. Ett minus gir vi likevel. Kontrollboksen har ikke samme nivå som konkurrentene. Gearskiftene er trege og det er vanskelig å sette motoren i fri.

Mercury 225 Optimax
Mercury, og Mariner, har i dag bare totaktere i de øverste effektklasser, men fire-taktere skal ettersigende være på vei. Mercurys innsprøytningssystem kalles Optimax, og bygger til en stor del på Tohatsus Orbital-system. Mercury bruker i dag Optimax på fem ulike motorer med effekter fra 135 til 225 hk.
Mercurys Optimax system fungerer ved at luft og drivstoff sprøytes inn i sylinderen når stempelet dekket eksosporten. Dette skjer med hjelp av en kompressor og trykket er ca. 8 bar. Sammenlikner du det med Evinrudes Ficht-system, vil du se at Mercury jobber med lavere innsprøytningstrykk. Den elektroniske kontrollenheten kalles ECU (Engine Control Unit), og akkurat som i andre systemer bearbeider den en rekke data for å tilpasse bensinmengden til turtall og belastning. Som på Evinrude har også Mercurys motor separat oljetank. Også her varierer forbruket med belastning og turtall.
Standardpropell er en Laser II, men utvalget av andre propellere er stort.

Testresultat:
Men en vekt på 225 kilo er Mercury 220 Optimax lettvekteren i testen. Sammenliknet med Honda og Yamaha er Mercury motoren nesten 50 kilo lettere. Også hva gjelder slagvolum er motoren minst, med sine tre-liter. Ikke så i fart. Tradisjonelt har Mercurys motorer tilhørt de raske, og denne motoren er slett ikke noe unntak. Med standardpropellen montert, Laser II, målte vi en toppfart på 49 knop, og en svært bra akselerasjon opp til 30 knop. Trass i at Mercury har en rekke spesialpropellere i sitt sortiment, beviste flere av våre målinger at standardpropellen nok er den beste. Den eneste svakheten finner vi i lave hastigheter hvor propellen mister grepet. Det betyr at båten gikk ut av plan og endte på en hastighet av ca 10 knop når vi dro av 3.000 omdreininger fra topp.
Selv om støynivået er på omtrent samme nivå som for Evinrude, er det i høyeste laget. Også forbruket er høyt. Ved full gass drar motoren 82 liter i timen, og avgir 90 desibel. Drar man av slik at hastigheten kommer under 30 knop, blir imidlertid forbruket mer normalt, men støynivået er fortsatt høyt. Spesielt hvis man sammenlikner med firetakterne.

Yamaha F225
For ett år siden presenterte Yamaha verdens første firetakter med 225 hk. En helt ny motorblokk ble utviklet, med en V på seksti grader. Både Yamaha 225 og 200 har fire ventiler per sylinder og doble overliggende kamaksler. Hver sylinder har i tillegg sin egen drivstoffinjektor og akselerasjonspumpe. Injektorene sitter plassert rett ved innsugsventilene. Plasseringen sikrer en raskere og mer nøyaktig injeksjon. I tillegg til dette er innsugssiden av motoren utstyrt med ekstra lange rør for å bedre dreiemomentet i mellomregisteret og på lave turtall.
Et instrument med en mengde alarmfunksjoner er standard, og skulle en feil oppstå, har motoren en "kjør-hjem"-funksjon som struper effekten. Dermed kan du komme deg til land dersom noe skulle skje. Standardpropell er i svartstål, som ekstrautstyr kan du velge en polert Pro Series-propell.

Testresultat:
Ikke bare var Yamaha F225 verdens første 225-hk firetakts utenbordsmotor, den er også den minst støyende. Ved et turtall på 5.000 omdreininger i minuttet og en hastighet på 40 knop, målte vi bare 81 desibel ved førerens øre. I syv knop var ikke støynivået høyere enn 68 desibel, det samme som vi målte på Hondas 225 hk.
Fartspotensialet på Yamaha F225 er noe lavere enn hos totakterne, det samme gjelder akselerasjonen som er noe dårligere. Likevel havnet toppfarten på 47 knop med standardpropell, og 48 knop med en Pro-Series spesialpropell. Den svenske importøren valgte en propell med en diameter på 23 tommer. Bakgrunnen for valget var å redusere turtallet på topp med 300 omdreininger. Resultatet er at man får noe dårligere akselerasjon, men lavere forbruk. I alle testene vi har utført med store firetaktere øker forbruket dramatisk når man nærmer seg maksimalt turtall, mens hastigheten øker kun marginalt. Med importørens propellvalg landet forbruket på 73,8 liter i timen ved full gass, og 0,95 liter per sjømil ved 24 knops fart. Det er lavest av samtlige motorer som er med i testen. Pluss får motoren dessuten for en svært bra kontrollboks med distinkte gear.

FAKTA:


TESTRESULTATER MED FLIPPER AQUADOR 21 WAFart:Liter i timen:Liter per sjømil:Støynivå i desibel:Akselerasjon:
Importører:
Evinrude: Fische Marine AS, Tlf: 32 27 88 00
Honda: AS Kellox, Tlf: 64 97 61 00
Yamaha: Yamaha Motor Norge AS, Tlf: 64 97 94 00
Mercury: Marine Power International LTD, Tlf: 815 22 814

ANMERKNING: Samtlige tester er gjennomført med to personer og full tank på 210 liter. Målingene er blitt gjennomført på åtte ulike turtall. Fra maksimalt turtall har vi dratt av 500 o/min, 1.000 o/min, 1.500 o/min osv. Støynivået er målt ved førerens øre. Testbåt har vært en Flipper Aquador 21 WA, som er 6,4 meter lang og 2,45 meter bred. Vekt uten motor er ca 1.000 kilo. Godkjent motorstyrke er fra 115 hester og opp til 225 hester. Samtlige tester er utført hos Flipper Marin i Tãby i uke 34 og 35. Lufttemperatur: + 25 grader C. Vanntemperatur: + 19 grader C.

Merke:EvinrudeHondaMercuryYamaha
Modell:E225 FichtBF 225225 OptimaxF225
Effekt i hk:225225225225
Motortype:2-takt4-takt2-takt4-takt
Innsprøytningssystem:FichtEFIOrbitalEFI
Antall sylinder:V6 - 90 graderV6 - 60 graderV6 - 60 graderV6 - 60 grader
Slagvolum: 3.279 ccm3.471 ccm3.032 ccm3.352 ccm
Maksimalt turtall:6.000 o/min6.000 o/min5.750 o/min6.000 o/min
Utveksling:1,87:11,87:11,75:12,00:1
Generator:35A60A60A45A
Vekt (ekstra lang stamme):232 kg272 kg225 kg272 kg
Propell:JaNeiJaJa
Pris:178.000 kr199.900 kr201.890 krxxx.xxx kr
Motor:Evinrude 225Honda 225Mercury 225Yamaha 225
Motortype: 2-takt4-takt2-takt4-takt
Propeller i test:RenegadeSolasLaser IIPro Series
Antall blader:4433
Stigning i tommer:21191923
Heisning, antall hull:4434
Maksimalt turtall i test:6.000 o/min5.900 o/min5.700o/min5.800 o/min
Ved maksimalt turtall:5046,54948
- 500 o/min:43,84444,645,2
- 1.000 o/min:39,239,540,340,5
- 1.500 o/min:36,335,634,435
- 2.000 o/min:29,530,527,228,5
- 2.500 o/min:25,52621,823,8
- 3.000 o/min:9,2229,817,8
Ved maksimalt turtall:7976,282,373,8
- 500 o/min:56,264,87163,6
- 1.000 o/min:43,749,654,647,2
- 1.500 o/min:38,843,844,238,6
- 2.000 o/min:3134,632,131,2
- 2.500 o/min:26,627,423,222,4
- 3.000 o/min:19,418,617,416,6
Ved maksimalt turtall:1,581,641,681,54
- 500 o/min:1,281,471,591,41
- 1.000 o/min:1,111,261,351,17
- 1.500 o/min:1,071,231,281,10
- 2.000 o/min:1,051,131,181,09
- 2.500 o/min:1,041,051,060,94
- 3.000 o/min:2,100,851,780,93
Ved 7 knop:1,711,201,401,29
Ved maksimalt turtall:90879084
- 500 o/min:89858982
- 1.000 o/min:88838781
- 1.500 o/min:87818680
- 2.000 o/min:83798379
- 2.500 o/min:82778278
- 3.000 o/min:80757975
Ved 7 knop:73687368
Til 30 knop:7,8 sek11,4 sek7 sek9,3 sek
Til 40 knop:10,8 sek19,8 sek12 sek13,5 sek