utgave nr 12 2009

Test TIKI Navionics Gold: God som gull

TIKI Navigator har vært på markedet i snart fem år, og er nå trolig Norges mest solgte kartprogram for PC. TIKI Navionics er en helt ny utgave, som benytter de kjente og verdensdekkende Navionics vektor-kartene. Programmet har en imponerende funksjonalitet, er rimelig i innkjøp, enkelt å lære og en fryd å bruke.

Publisert Sist oppdatert

Tekst og foto: Terje Bølstad

(TypiskBilde01.bmp)
TYPISK SKJERMBILDE: Båten (rødt symbol) går mot punkt 1 i en rute – i simulator-modus. Kartet er orientert med nord opp, og med maksimum utsikt framover. Rundt båten ses (blå) AIS-objekter. På høyre side ses data-bokser, som her blant annet viser GPS-posisjonen, fart og kurs over grunnen. Data-boksene kan fjernes, slik at hele skjermen kan brukes til å vise kartet.

(Venstrehjorne.bmp)
HURTIGMENY: Ved å bevege markøren til skjermens øvre venstre hjørne, kommer denne menyen opp. Herfra kan du raskt velge viktige egenskaper, som for eksempel om du skal ha båten i sentrum eller å ha maksimal utsikt framover, om kartet skal vises med nord opp eller kurs opp, om spor og ruter skal vises, og så videre.

(Musehjelp.bmp)
MUSEHJELP: Samme hva muse-markøren peker på, kan du i musehjelpen se hva knappene på musen kan brukes til. Når markøren ligger på kartet, kan du her for eksempel lese at ved å holde høyre knapp inne, vil kartområdet rundt muse-markøren forstørres. Musehjelpen er en av faktorene til at TIKI er lett å lære. Etter hvert kan du kanskje slå den av.

(KartPanel.bmp)
KART-PANEL: Én av TIKIs geni-streker. Med dette kart-panelet kontrollerer man enkelt det meste på kartet. Den røde senterknappen vil alltid bringe deg tilbake til båtens posisjon. Øverst kan man velge kart-størrelse, fra 1 til 32 nautiske mil. Alternativt kan man zoome inn og ut med knappene til venstre. Kartet kan beveges med pilene, eller ved å holde venstre museknapp inne. Ved å klikke på Info, får man vist kart-informasjon fra stedet der det ble klikket.

(HovedMeny.bmp)
HOVEDMENY: Flytter du markøren ut til høyre skjermkant, kommer denne menyen fram.

(Funksjonstaster.bmp)
FUNKSJONSTASTER: Ytterligere et sett funksjonstaster vises når markøren beveges ned i vestre hjørne.

(BaatMeny.bmp)
BÅT-MENYEN: Fås fram ved å klikke på båten. Her kan man gjøre forskjellige innstillinger som gjelder båten, som å velge farge og tykkelse på kurslinjen. ”Flytte båten” (nederst) er nyttig når man vil plassere båten på et nytt sted i simulator-modus.

Dette er et forbilledlig produkt. Alle som skal lage et kartprogram for PC burde først ha lært seg å bruke TIKI. Da hadde vi forhåpentligvis sluppet en stor del av de mindreverdige produktene i denne kategorien som finnes på dagens markedet. Jeg har overhodet ikke hatt noen problemer med TIKI Navionics Gold. Både installasjon, lisensiering, oppstart og bruk har gått som en drøm. Jeg kan ikke huske at jeg tidligere har vært så fornøyd med et tilsvarende navigasjonsprodukt.

(Tutorial.bmp)
ABC: De tre første gangene du starter programmet, kommer denne meget nyttige informasjonen opp på skjermen. I 29 korte og pedagogiske leksjoner lærer du å bruke TIKI. ABCen kan du også starte når som helst siden.

TO PRODUKTER
Jeg er blant de første som tester TIKI Navionics Gold. Det er laget for Navionics vektor-kart. TIKI Navigator eksisterer fortsatt; det bruker amerikanske eller tysk-produserte (NV.DIGITAL/BSB) raster-kart. Alle kartene er basert på data fra det norske kartverket. Sett fra et navigasjons-synspunkt er begge kart-typene ganske like. Forskjellene mellom de to er først og fremst at Navionics-kartene dekker hele verden, mens raster-kartene ikke finnes for farvann nord for Trondheim. Navionics-kartene gir langt flere muligheter enn raster-kartene – spesielt med hensyn til havneinformasjon og valg av hva som skal vises på kartet – men TIKI kan bare vise ett kartvindu med Navionics kart, men hele tre med raster-kart. En annen egenskap – som enkelte har etterlyst for TIKI Navigator – er at med TIKI Navionics kan kartet orienteres med ”Kurs opp”. Hvert program koster ca. kr. 1.600.

PRØVE FØR KJØP
Programmet kan lastes ned fra www.tikinavigator.no, og kan installeres og prøves før du eventuelt bestemmer deg for å kjøpe. Uten tilkoplet GPS starter det opp i simulator-modus – hvor båten allerede går i en rute på et virkelig kart – så det burde være relativt enkelt å lære seg. Bestemmer du deg for å kjøpe, får du tilsendt en lisens-kode. Programmet trengs ikke lastes ned på nytt.

”ALT” AV FUNKSJONER
TIKI har det aller meste av hva man kan forvente av et kart- og navigasjons-program for PC. Av de funksjoner jeg kommer på i farten, kan jeg nevne enkel navigasjon med kurspunkter og ruter, en enkel ett-klikks direkte-rute, AIS, styring av autopilot, simulator-modus, automatisk/manuell loggbok, manuelle peilinger, skjerm-dimmer for nattseilas, alarmer (med eller uten lyd), MOB-funksjon, lagring av spor, visning av data fra logg, vind, ekkolodd/dybdemåler,og kompass, bestikknavigasjon (når GPSen svikter) – og mange nyttige hjelpemenyer. Programmets svakeste side er funksjoner for overføring av ruter og kurspunkter til og fra en GPS. Dette er litt komplisert å gjøre, men for de som ønsker å benytte slike funksjoner, er det mulig. De som fremdeles trenger dette, er de som hovedsakelig bare bruker et slikt kartprogram for planleggings-formål, og overfører kurspunkter og ruter til GPSen før turen. På turen foregår så all navigering bare med papirkart og nedlastede kurspunkter og ruter.

(KartOgBilde.bmp)
BILDER FRA TUREN: En av TIKIs mange fancy funksjoner er at du kan legge inn bilder fra turen. Bilder kan knyttes til kurspunkter.

NAVIONICS KART
Navionics kart kommer i to versjoner; Gold og Platinum. Gold dekker større områder (f.eks. hele Norge på én brikke), mens de noe dyrere Platinum kartene skal inneholde mye ekstra, som bl.a. havnebilder, pilotbok og 3D kart. TIKI Navionics Gold kan bruke både Gold og Platinum kart, men viser ikke 3D. De Navionics vektor-kart jeg så på i denne forbindelsen var gode og syntes å være nylig oppdaterte. Det er relativt rimelige kart, som kjøpes på spesielle minne-brikker. De samme kartene kan også brukes i kart-plottere. Kartene er basert på Sjøkartverkets digitale kartdatabase. De består av mange lag som gir deg mulighet til å bestemme hva du vil se eller skjule. Kartet kan roteres og vises med ”Kurs opp”. Kvaliteten på havne-informasjonen varierte mye, fra ”fraværende” til ”godkjent”. For den kjente gjestehavnen i Horten var det for eksempel ingen informasjon! Ingen steder fant jeg informasjon om tidevann. Navionics kart synes ikke å være fullstendig sømløse. Enkelte steder vil man derfor kunne oppleve at kartet for farvannet forut ikke vises før man kommer over på et nytt kart.

(NavionicsKartleser.jpg)
KARTLESER: Navionics kart selges på kartbrikker. De kan bare brukes/leses i en minnekort-leser fra Navionics, som kan kjøpes sammen med kartene. Kartleseren må være tilkoplet PCen hele tiden mens TIKI kjører.

(RedigerKartdetaljer.bmp)
VELG DETALJNIVÅ: For hvert av kartets 5 detaljnivåer kan man bestemme hva som skal vises, som for eksempel navigasjonshjelpemidler, lys-sektorer på fyr og sikkerhets-dybde.

(Finn.bmp)
FINN: Det finnes funksjoner for å finne merker, ruter og havner.

(Holmestrand.bmp)
HAVNE-INFO: Ved å klikke på havne-symbolet ved Holmestrand, kommer dette vinduet med informasjon over Holmestrand fram. Øverst til venstre kan man velge å få vist adresse og telefon-numre til blant annet forretninger og spisesteder. Nederst til venstre kan man få vist to forskjellige luft-fotos over havna. Opptaksplassene er vist med grønne kamera-symboler på kartet. Klikker man på ”Vis Pilot Book”, får man fram en los/farvanns-beskrivelse for området. Dette er et av de bedre eksempler på hva denne type havne-informasjon i Navionics-kart kan inneholde.

PLUSS:
Fort gjort å lære
Enkelt å bruke
Omfattende funksjonalitet
Norsk tekst
Stabilt og feilfritt

MINUS:
Tungvind overføring av kurspunkter og ruter til/fra GPS
Krever Windows XP eller nyere (går ikke på Windows 2000)

Mer info:
https://www.tikinavigator.no
https://www.nautisk.no