utgave nr 4 201

Praktisk: "Dr. Maddox" - Forebygger tæring

Offeranoden er det eneste saliggjørende for å hindre tæring. Eller er det slik? Maddox er basert på ren aluminium.

Publisert Sist oppdatert

TEKST OG FOTO: AMUND RICH. LØKEN
TEKNISK KONSULENT: TORE CHR. HALVORSEN

”Mitt navn er Maddox, Dr. Maddox. Jeg er spesialist på forebyggende helsearbeid. Vet en hel del om hvordan man unngår tæring”.

Nå er det heldigvis fortsatt slik at utstyr ikke kan snakke i båtens mineralrike, men det er jo bare så vidt. Informasjon kan jo lett leses på monitor eller pc. Det er ok å la denne Dr. Maddox ha en forebyggende rolle når tæring skal unngås. Skal vi holde oss litt til i den medisinske verden, så var tæring en tidligere beskrivelse på tuberkulose. Tæring i båt har mer med en alvorlig kreftdiagnose å gjøre. Når angrepet først setter inn, spises ”organene” sakte, men sikkert opp. Tæring er regelrett rust.

Zinkanodene har den viktigste oppgaven i båten for å hindre rust. Disse strategisk plasserte ”martyrer” som ofrer livet for å redde alle vitale deler fra sårbare angrep. Men mange av oss har vel erfart at det ikke alltid er nok å stole på zinkanodenes innsats. Det er med båten som med oss mennesker, kroppen krever en viss balanse.

Ubalanse
Hvorfor oppstår denne ubalansen og med den de høyst uønskede angrepene? Rusten, eller korrosjonen, oppstår som en følge av mange variable faktorer, både inne i båten, og ytre påvirkninger. Lekkasjestrøm og jordfeil er kjente symptomer, men det viser seg faktisk at de aller fleste feil skyldes galvaniske strømmer hvor metallenes egenspenninger endrer seg og påvirker båten på en negativ måte. Ligger båten med landstrøm øker sjansen for at den utsettes for elektrolyse. Dessverre har flere av oss erfart at feil i jordledningen på land eller i en nabobåt på kort tid kan ødelegge kostbart utstyr.

Ikke bare zink
I vår noe enfoldighet har vi trodd at zink er det eneste saliggjørende for å ”lindre smerte” og forhindre skade. Det er selvsagt lang på vei riktig, fordi de fleste andre legeringer ikke har samme effekt.
Men det finnes andre løsninger som forhindrer korrosjon. Maddox er en patentert løsning som mer og mer gjør seg gjeldende i båtbransjen, spesielt hos båtbyggerne. Patentet har vært i bruk hos flere store båtbyggere utenlands i noen år, men har først nå så smått fått innpass hos norske. Løsningen er i og for seg like enkel som den er genial, men det krever god innsikt for å gjøre det riktig.
Også Maddox er en anode, ikke i zink, men i ren aluminium. I motsetning til de mange utplasserte zinkanodene kan den ikke operere på egenhånd, men i et system og koblet opp mot en monitor som gir alarm når avvikene blir for store. Maddox er et resultat av forskning og utvikling på korrosjon. I følge produsenten gir den en optimal beskyttelse av alle rustresistente legeringer i vitale deler om bord. Det er ikke alltid enkelt å ha kontroll på sammensetningen eller legeringene i alt utstyr som havner i motorrommet. Det blir mer og mer vanlig at båten settes sammen av utstyr levert fra mange underleverandører, utstyr som hver for seg kan reagere helt forskjellig på ytre påvirkninger. Samtidig som Maddox skal gi beskyttelse av alle disse forskjellige enhetene, skal systemet hindre så som lutskader i treskrog og trelaminater. En ”bonus” er også at Maddox hindrer groe på propeller og skrogbunner. Systemet kan anvendes på alle skrogtyper, tre, glassfiber og karbon.

Sammenbinding
Forutsetningen for å lykkes med Maddox er at alle disse utsatte delene er koblet sammen i et bondingsystem. Bonding er engelsk og betyr sammenbinding. Enkelt fortalt benyttes en grønn kabel (grønn brukes normalt ikke til noe annet i motorrommet og vil derfor ikke blandes sammen med annen kabling). Kabelen skal være fortinnet minst 6 kvadratmillimeter og med industri kabel sko, som fylles med vaselin i før de klemmes på kabel. Hele poenget med denne sløyfen er å sørge for spenningsutjevning mellom de enkelte komponentene. Hva som inngår i en slik bonding? Alt fra eksoshalen akter i skroget, via bendene på bakre og fremre potte, ror, aksel og hylse. Propell, skroggjennomføringene til septik, kjølevann, sjøvann til toalett, spylepumpe, sjøvannsfilter, drivstofftank, fyllestuss på tank, hekk- og baugtruster, trimflaps og flyndre. Med andre ord det meste. Alle kabelsko og skruer må smøres godt med syrefri vaselin eller tectyl. NB! En må aldri kople i serie, men i parallell og samle dette på en felles koplings skinne. Vi må bruke fortinnede kabler fordi de har mange andre egenskaper enn vanlig kabel i en maritim installasjon.

Alle kabler bør være fintråd og fortinnet. Mange fine, tynne ledere fører bedre strøm enn noen få tykke, selv om tverrsnittet er det samme. Fortinnet kabel er motstandsdyktig mot korrosjon på en helt annen måte enn bare kobber kabel. Utgangspunktet for denne lange kjeden er selve Maddox-anoden som festes utvendig på akterspeilet, høyt oppe men under vannlinjen. For å beskytte et metall må en senke spenningen med min 200 millivolt (mV). Husk på at spenningen mellom anode og katode er liten. Regner vi med en spenningsforskjell mellom anode og katode på 200 mV, da er effekten 500 watt/h.

Ikke for mye, ikke for lite
Et gammelt ordtak sier at ”for mye er for mye og for lite for lite”. Det gjelder også dette systemet. Båten må verken overbeskyttes eller underbeskyttes. For lite beskyttelse betyr at verdifullt utstyr står i fare for å bli ødelagt, overbeskyttet betyr at propeller og skrog kan tiltrekke seg mye groe og zinkoksid som går ut over farten og forbruket. Bondingssystemet skal balansere ut båtens sinkbehov. Den kobles også opp til en liten monitor i motorrommet som overvåker det hele og varsler straks verdiene beveger seg utenfor de oppsatte verdiene. Enkelt har du til enhver tid kontroll over situasjonen i båten din. Om feil oppdages og fare for tæring er på gang, kan du enkelt sette i verk tiltak på det rette stedet.
Norge er et land med store variasjoner i vanntemperatur og saltinnhold i vannet. Alle delene i båten reagerer forskjellig på slike ytre påvirkninger. Da er det godt å vite at ”fastlegen” heter Maddox.

Importør www.elektromarine.no

Bilde:
ALUMINIUM: En Maddox-anode monteres høyt på hekken, men under vannlinjen. Den beskytter rustresidente legeringer, samtidig som den reduserer faren for groe på propell. Det går kabel fra platen, inn i båten og til alle enheter som skal beskyttes.

(Tegning):
SAMMENBINDING: Den grønne spenningskabelen viser sammenbindingen med alle delene som er utsatt for korrosjon. Kabelen er ikke koblet i serie, men i parallell og sammenkoblet på en felles skinne. 1) Motor. 2) Girboks. 3) Akselkobling. 4) Propellaksel. 5) Akselbørste. 6) Propellhylse. 7) Akselanode. 8) Skroganode. 9) Støttebrakett/lager. 10) Propell. 11) Rorsystem. 12) Anoder på ror. 13) Trimflaps. 14) Anoder på trimflaps

Skisse:
MADDOX: Anoden monteres i hekken under vannlinjen. På en enmotors installasjon er det en fordel å montere anoden ut på den ene siden, slik at det blir god avstand mellom anoden og roret. På tomotors båter monteres anoden mellom rorene. Strekene viser hvordan spenningsutjevning mellom metallene gjøres. Det er viktig at alle kabler er fortinnet og at alle spenningsutjevninger gjøres med rustfrie tannskiver. (Illustrasjon: Ole Petter Hillestad, Electromarine.

SKINNE: Kabelen er ikke koblet i serie, men i parallell og sammenkoblet på en felles skinne.

MONITOR: På motoren kan man lese av "helsetilstanden" til de enkelte komponentene i Maddox-sløyfen. Den varsler om uakseptable avvik.

BÆRBAR: En bærbar enhet kan lese av korrosjonsfare på enhetene i et motorrom, uavhengig om Maddox er installert eller ikke.

MADDOX: Aluminiumsanoden nesten like hel etter ett års bruk.