utgave nr 12 2007

Volvo Penta: D-trøbbel over hele landet

Publisert Sist oppdatert

Volvo Penta: D-trøbbel over hele landet

TEKST: AMUND RICH. LØKEN og ATLE KNUTSEN
FOTO: GURO WAKSVIK

Volvo Penta vil fortsatt ikke vedkjenne at det er omfattende injektor- og frostpluggproblemer på sin D-serie. Båtmagasinet kan i dag dokumentere over 20 nye tilfeller av motorhavarier, ikke bare vest og i nord – over hele landet.

Kilder i Volvo Penta sier at problemet uansett er marginalt, tatt i betraktning det store antall båtmotorer som er produsert i D-serien. Og fortsatt hevdes det at problemene først og fremst er knyttet til Vestlandet og Nord-Norge. Det var i forrige utgave Båtmagasinet rettet søkelyset på defekte injektorer og sprengte frostplugger. Det ble referert til mellom 25 og 30 tilfeller av omfattende skader på Volvo Pentas motorer, først og fremst D4-260 og D6-310, men også 370. Vår reportasje har skapt reaksjoner. I dag kan vi dokumentere over 20 nye motorhavarier. Informasjoner vi sitter inne med tyder på at dette ikke bare et problem vest og nord i landet:

E-post til Båtmagasinet
”Frostpluggene sprengt på en D6-310 om bord i en ny Nimbus 30 i Kragerø.”

”Hele innsprøytningssystemet havarerte i Oslofjorden, med høytrykkspumpe, injektorer og dyser. Båten har aldri vært lengre sør i landet enn Arendal.”

”Volvo Penta D6-310 fikk problemer etter 18 timers drift i Bærum. Plutselig gikk den ned i 1000 o/min. Feilmelding på displayet varslet om feil med injektor, sylinder nr. 3. Gammel motor raskt tatt på land og lagt under presenning, i påvente av ny fra Göteborg. Fabrikken leverte ny motor og tok raskt med seg den ødelagte.”

”Havarist slept inn til Volvo Penta-verksted i Kristiansand med sylinderproblem. Tre måneder gammel båt med VP D6 som var på vei til Danmark.”

”Ett år gammel Bavaria 35 Sport med 2 x VP D4 225 mistet motorkraft mellom Son og Koster. Injektorfeil lokalisert til sylinder 3 på bb motor.”

Dette siste sitatet er fra Kristian Gaasrud, Bærum. Hans Bavaria 35 Sport hadde lagt 250 timer bak seg da problemene dukket opp;

- Straks motorkraften var redusert, fikk jeg alarm og båten måtte ned av plan. Båtforhandleren sendte oss til Horten Marine Service, som opplyste at det sannsynligvis var et filterproblem. Filtre ble skiftet på Herføl, men til ingen nytte. Vi gikk videre til Strømstad på lavt turtall, ca 1100 omdreininger. Neste dag, på vei til Volvo Penta-verkstedet, kom ny alarm, denne gang med indikasjon på 1.7 injektorfeil. Feilen ble altså lokalisert, men det tok to dager å få deler, sier han

I forbindelse med den forsinkede leveransen var det en del kontakt med Volvo Pentas hovedlager i Gent i Belgia, hvor delene skulle sendes fra. Der fikk Gaasrud opplyst at lageret hadde en rest på 159 injektorer.
- Når du samtidig får vite at det finnes over 14 forskjellige injektorer til Volvo Pentas D4, tyder det på at Volvo Penta må ha store problemer med dette, sier han.
- Usikkerheten rundt det tekniske om bord var noe av det jeg ville unngå ved kjøp av ny båt med motor fra en leverandør med et godt renommé, sier han. Motorene har fungert tilfresstillende etter injektorbytte.
Ferien i vasken
Erik Sandsdalen fra Bærum har heller ikke vært vest eller nord i landet med sin Scand 360, med D6-360 motor om bord. Han kjøpte båt og motor ny hos Scand i Fevik fjor.
- I år gikk hele ferien i vasken. Det er skiftet deler for 70.000 kroner til ingen nytte, sier han. For få uker siden hadde han kontakt med en av de ansvarlige i Volvo Penta Norge, men det ble ikke der antydet noe om at motoren kunne ha en injektorfeil, på bakgrunn av det som ble beskrevet. Det var på den første prøveturen med kona, etter at han hadde tatt båten hjem fra verftet på Sørlandet, det hele begynte. Alarmen gikk ustanselig. Det kom det et kraftig smell, med sort røyk og diesellukt.
En dag tok Sandsdalen med seg Båtmagasinets reportasje om injektorproblemer til verkstedet, og spurte om det kanskje dette kunne være årsaken. Det ble ikke kommentert. Nå er båten ferdig reparert – og samtlige injektorer er skiftet.
Volvo Pentas pressesjef, Mats Edenborg, antydet i forrige reportasje at drivstoff eller vanntemperaturer kunne være en del av årsaksbildet. Teorien spriker i to retninger, det ene at lagrings og logistikkforhold vest og nord i landet forårsaker en dårlig kvalitet på dieselen. Den andre at den norske dieselen har høy densitet, eller for høy brennverdi. Svaret på gåten er ennå ikke kjent.
Stopp på Stadthavet
Listen over episoder vest og nord i landet er også kraftig utvidet etter at Båtmagasinet kom på gaten i sommer. I en kommentar i bladet poengterer vår Atle Knutsen at katastrofen kan være et faktum om motoren stopper ute på et utsatt hav. Det var akkurat det som skjedde for Bjarte Grimstad. Han var utenfor Stadlandet med sin Elan Power 35, med to Volvo Penta D4-260 motorer da det fatale skjedde. Den ene motoren havarerte. Heldigvis hadde han to, og kom seg trygt til verksted i Bergen. Her ble det konstatert injektorfeil på den ene sylinderen.
Bildet som tegnes av våre lesere er nokså likt. ”Alarmen går. Volvo Penta-verkstedene opplyser at det trolig er filtre som må skiftes, men som regel uten at det løser problemer”. I tillegg til en lang rekke episoder på Sør- og Østlandet, har vi hatt kontakt med båteiere fra Haugesund (ny Saga 315), fra Sogn (Joda 350 med D3) og Harstad (Sun 33 med D6-350), disse nevnt for å vise den geografiske spredningen.
- Det minnet mest om et tivoli med lyd og lysshow, sier Kåre Nordheim i Sandnes. Han opplevde det fatale med sin nesten nye Targa 27.1 med Volvo Penta D6-310 i juni 2006, på tur fra Ølberg til Sandnes.
- Motoren hadde noen uforklarlige varsler om feil i det første året, og ved service mars 2006 ble den ekstra sjekket. Det ble ikke funnet noe spesielt galt.
Etter å ha gått sakte gjennom Stavanger havn, ga jeg trotle. I samme øyeblikk startet lyd og lyssignaler på kontrollpanelet. Jeg reduserte turtall og fart umiddelbart, og stengte av motoren.
I motorrommet var det bare damp og røyk, og hele sumpen under motoren fløt. Jeg trodde først det er olje, men det viste seg å være kjølevæske, sier han. Det ble forklart med at en høytrykksdyse hadde eksplodert og forårsaket kjølevann i sylinderen. Dette medførte overtrykk i motoren, som igjen forårsaket utsprengning av frostplugg. Volvo Penta-forhandleren konstaterte at motoren måtte skiftes.
- Det ble seks ukers ventetid på ny motor. Havariet var ekstra kjedelig fordi jeg hadde betalte oppdrag med båten, og juli var høysesong, sier Kåre Nordheim.
Smellen på Grønland
Vi avslutter med Søren Brandt på Grønland, som nylig opplevde den store smellen med sin nye D6-350 i en Targa 30:
- Min nye motor hadde gått i 88.1 time og oljen på både drev og motor var skiftet etter 65 timer. Jeg skulle frakte reservedeler ut på havet til vår reketråler, og hadde som vanlig en marsjfart med turtall på 2900 omdreininger. Så kom skrallet. Kraften forsvant fra motoren. Det var ingen alarm forut for hendelsen. Jeg åpnet babord motorrom. Der vet det tett røyk, eller damp. I styrbord motorrom var det mye oljesøl. Jeg krøp ned i motorrommet og oppdaget et hull på størrelse med en tennisball i motorblokka bak luftfilteret.
I kjølbunnen fant han rester av aluminium, og godset fra blokken, etter ”eksplosjonen”. Skaden er ennå ikke identifisert, men lettmetallbiten skulle klart tyde på at dette er rester fra et stempel, sier han. Ny motor har siden 8. august vært på vei til Nuuk fra Göteborg.
- Her på Grønland skjer ikke det som dere beskriver i Båtmagasinet, at motorene blir fløyet inn. Her transporteres det på skip og lastebil, og det tar tid.

25 tilfeller i Norge


- Etter vår første kontakt med Båtmagasinet har det i vårt reklamasjonssystem kommet inn et antall som gjør at vi i dag har totalt 26 innrapporterte tilfeller med samme type feil i hele verden. Blant disse finnes motorer med ulike typer transmisjoner, sier pressesjef Mats Edenborg i Volvo Penta, Göteborg, til Båtmagasinet. Ab de innrapporte tilfellene er 25 i Norge og et på Færøyene.

- Basert på våre rapporter har vi konstatert tilfeller fra Stavanger og nordover, sier han. Det er produsert 35 000 motorer i D4 og D6-serien etter introduksjonen. Knapt 3000 er levert til det norske markedet.

- Vi har kartlagt det tekniske hendelsesforløpet på de innrapporterte tilfellene og vi samarbeider med våre underleverandører for å finne den bakenforliggende årsaken, sier han. Dette arbeidet består blant annet av å analysere både komponenter og drivstoff. Mats Edenborg sier at Volvo Penta, som verdensledende motorleverandør, selvsagt påtar seg reklamsjons- og serviceansvar som samtlige produkter som er levert til de norske kundene.