utgave nr 14 2009

Ocean One-marerittet

Gjenstår det arbeider for kun 50.000 kroner på denne båten? Eieren har allerede betalt Ocean One 1.2 millioner kroner av totalt 1.250. 000 kroner for en sjøklar båt.

Publisert Sist oppdatert

TEKST: AMUND RICH. LØKEN
FOTO: STEIN-HARALD ØIGARD

Rune Tverbakk i Arendal forskuddsbetalte 400.000 kroner i tre omganger fra august 2007 frem til mai 2008 for en 33 fots Ocean One. I følge kontrakten skulle båten leveres sjøklar i mai 2008. Mannen har ennå ingen ferdig båt, og han undres på om han noen gang vil få det for de 50.000 kronene som gjenstår til innbetaling. Nå står den ute, fortsatt meget halvferdig, og forfaller.

Polen-prosjekt
Båten er støpt i Polen og skulle etter avtalen fraktes til Norge ferdig innredet, men uten motor. De siste arbeidene skulle Ocean One utføre på Torp ved Arendal. En av delbetalingene var betinget av slik ferdigstillelse i Polen. Innbetaling ble foretatt, men båten kom hjem til Norge langt fra så ferdigstilt som lovet, og langt utenfor rekkevidde til å bli sjøklar til mai 2008. Motoren ble montert som avtalt.
De virkelige problemene dukket opp etter at båten kom til Norge. Windy sendte Ocean One og eieren Rune Andersen til retten for å få medhold i at båttypen var en kopi av deres egen Scirocco 33. Det fikk de. Andersen hadde tatt med seg en utbrent Windy Scirocco til Polen som modell for sin nyskapning. Der startet de produksjonen av ti eksemplarer av Ocean One.

Tapte mot Windy
Rettsaken var i gang flere måneder etter at Tverbakks båt skulle ha vært levert. Den sto i en hall i Arendal da saken begynte. Båtene, det var flere kjøpere i samme situasjon, ble for sikkerhets skyld tatt ut av lokalet i tilfelle saken skulle føre til ”kroken på døra”, som en følge av rettsaken.
Windy fikk medhold i midlertidig forføyning, at det ikke kunne utøves aktivitet i selskapet før en eventuell rettskraftig dom. Fremfor å anke valgte Rune Andersen å inngå et forlik med Windy; alle Ocean One som var solgt kunne bli ferdigstilt. Etter det ingen produksjon av denne båttypen. Tverbakk ville ha båten tilbake til produksjonslokalet for ferdigstillelse etter avgjørelsen, men det ønsket ikke selger. Senere la han vekt på at det var vanskelig å jobbe videre på båten utendørs og uten tilgang på lys og strøm.

Situasjonen tilspisset seg. Ocean One ville at kjøper selv gikk til anskaffelse av manglende leveranse, blant annet vindskjermen. Tverbakk mente det var selgers ansvar. Tross alt var 1.2 av 1.250 millioner forskuddsbetalt.
-Jeg har underveis forsøkt å få ut utstyr og deler, ettersom jeg så hvilken vei hele prosjektet gikk. Jeg har virkelig stanget hodet i veggen. Jeg ville også engasjere kvalifiserte folk for å bli ferdig, men det krevet av Ocean One skaffet delene jeg vitterlig har betalt for. Dette er avvist av selger, for han vil ikke bruke av ”sine penger” for å gjøre den ferdig. Forstå det den som vil, sier Tverbakk. Jeg har holdt igjen 50.000, men får slengt tilbake at det stopper ferdigstillelse. Fagfolk som har sett på båten mener at det gjenstår 500 timer og deler for 350.000 kroner. Selger sier til Båtmagasinet at det kun dreier seg om utstyr for 50.000 kroner og 150 timer, og at han ikke er uvillig til å få båten ferdig.

Besøksforbud
- Jeg stanger hodet i veggen, sier Tverbakk oppgitt. I lange perioder var det umulig å få kontakt med Andersen. Han svarte hverken på telefon eller mail. Da måtte jeg forsøke å oppsøke ham. Jeg har jo tatt opp et lån på hele beløpet med sikkerhet i huset, og vil ha båt for pengene, slik kontrakten lover, sier Tverbakk, og medgir at han har vært skikkelig sint, men ikke truende. Selger mener noe annet og politianmeldte ham, med det resultat at Tverbakk ble ilagt besøksforbud.
- Er jeg helt rettsløs etter å ha sløst bort 1.2 millioner kroner på noe så uferdig som dette? Hvilke andre virkemidler har jeg enn å forsøke å få selgeren i tale. Jeg vil ha ferdig båt, eller pengene mine tilbake.
Tverbakk fikk medhold i Agder tingsrett om heving av kjøpet og pengene tilbake, men dommen kommer selger etter all sannsynlighet til å anke.

Mareritt i Polen
Rune Andersen sier at Polen-tiden har vært et mareritt, fra han ble robbet for penger, pass og båttegninger i 2006, til han ble lurt av medarbeidere som stakk av med verdier, til han kjøpte en fabrikk det viste seg at han likevel ikke eide.
-Det har gått ut over kundene, jeg beklager det, men jeg vil sørge for at alle båtene som er levert i Norge blir ferdigstilt, sier han. Tre er klare, syv gjenstår det en del arbeider på.
- Når vil disse være klare?
- I løpet av vinteren, sier han. Båtmagasinet kjenner imidlertid til at det er eiere selv som organiserer arbeidet på sine egne båter i en hall på Stoa utenfor Arendal. De har leid inn egne folk og gjør hva de kan for begrense tapet, og få sine båter sjødyktige.
Neste vår er det to år siden Rune Tverrbakks båt skulle vært på sjøen.

Slik sikrer du båtkjøp

BANKGARANTI: Foreta aldri store betalinger uten å ha en garanti for at selgers forpliktelser oppfylles. Det kan enklest løses med en bankgaranti. Drøft med banken.
En bankgaranti garanterer at dine penger ikke går tapt om den du har betalt pengene til ikke kan overholde sine forpliktelser overfor deg. Men om du ikke kan få bankgaranti fordi produsenten ikke kan stille nødvendig sikkerhet - da bør du vurdere leverandørens troverdighet.

REMBURS: Dette er en pålitelig måte å håndtere penger i internasjonal handel. Kjøperens bank forplikter seg til å betale selger når kravene som er satt opp i en rembursavtale er oppfylt. Den sikrer at begge parter samtidig får oppfylt avtalens betingelser om varelevering og betaling. Dette er kun en betalingsgaranti og sier ingenting om varens kvalitet. Drøft sikker betaling med banken din.