utgave nr 8 2005

Leserbrev - august 2005

Publisert Sist oppdatert

Hvor er dette?

Riktig svar i juniutgaven var Moss,

Propelljakten går videre

Vi fortsetter med den populære propelljakten: Finn en propell på størrelse med den du ser her bortgjemt på en eller annen side i bladet.
Hver måned trekker vi en vinner som får en flott oppblåsbar redningsvest fra båtutstyrsfirmaet Maritim i Arendal. Finner du propellen, send oss en SMS, en faks på 21 30 12 59, en mail: turid.kristensen@afj.no eller et kort om hvilken side den står på innen 20. februar. Da blir du med i månedens trekning. Alle som har deltatt i jakten gjennom året er med i en trekning av en tur for to til London Boatshow på nyåret 2006.
Propellen i juniutgaven sto på side, og vinneren er
Vi gratulerer!
(+dig bilde vest og propelltegning)

Månedens hilsen

På Båtmagasinets diskusjonsforum Båtplassen på internett mottar vi glade, sinte, sure og engasjerte innlegg døgnet rundt. Her er så mye interessant stoff at det stadig er fristende å trykke det. Vi plukker et innlegg til hver trykte utgave som "Månedens hilsen" og belønner forfatteren med en T-skjorte. Månedens vinner tar kontakt med: turid.kristensen@afj.no .
Signaturen "Rune L" forteller om det han kaller en grepa sunnmøring: Har følgende historie om fantastisk service:
Oppdaget vann i oljen på drevet sist fredag 22/4. Ringte til Ingvar Ytrebø lørdag formiddag. Han var på vei til Bergen og kunne komme innom. Dukket opp 2 timer senere. Han konstaterte raskt at det var sjøgress som hadde spist seg igjennom simmeringen på innerste aksling.
Avtalte at jeg skulle ta av drevet, og at han skulle ta det med når han passerte hjem igjen på søndag. Mandag ringte han kl. 1145. Da var drevet på bussen som hadde gått fra Ålesund 1140. Han hadde hatt det oppe, skiftet simmeringer og pakkbokser, trykktestet, sjekket for slark i øvre mellomaksel og "shimset" denne, fylt olje og skrevet en servicerapport. Han hadde brukt 5 arbeidstimer.
Jeg fikk drevet kl 1630, det hadde da vært borte i 26 timer inkl. 10 timer reise. Drevet var på igjen kl 19. Slike gutter, det vil gamle Norge ha.

Feil om lufting av dieselmotor

Hallo. Jeg har vært en ivrig leser av Båtmagasinet i snart 20 år, og takker for mye fint lesestoff. Jeg leste gjør det selv tips i mai utgaven om lufting av dieselmotor, og her er det en del feil informasjon etter min mening.
På bilde nr tre står det at du skal følge rør (A) fra tanken til et drivstoffilter, dette filteret må da nødvendig vis sitte på sugesiden av fødepumpen (forfilter som ofte er montert på båter). Det er ikke mulig å lufte dette filteret med fødepumpen. Drivstoffiltrene på motoren sitter på trykksiden av fødepumpen, og kan luftes med denne.
Med vennlig hilsen Knut Arne Johansen, Vikersund

Engangs ekkolodd?

Er Lowrance ekkolodd engangutstyr??

Undertegnede kjøpte for ett par år siden nytt LOWRANCE x-90 ekkolodd, det ble brukt sommeren 2004 (3-4uker) og en gang tidlig i vår.
Da jeg koblet det opp igjen neste gang var det dødt. Jeg leverte inn loddet til Landor Larsen Elektronikk i Stavanger som igjen sendte det inn til Navy i OSLO. Jeg fikk så en telefon fra Landor Larsen Elektronikk om at loddet var ureparerbart og fikk tilbud om å kjøpe nytt for kr.3000 + mva.
Siden jeg følte at ett ekkolodd burde virke lenger enn noen korte uker kontaktet jeg Navy i Oslo for å høre hva som var galt med loddet. De svarte at det var svært dyrt å feilsøke, så loddet ble derfor kun målt fra utsiden og at dette var metoden de brukte. De sa dessuten at modellen var gammel, så slikt var å regne med og fikk dermed tilbud om å kjøpe nytt lodd, ca 2900 + mva.
Dette syntes jeg var dårlig service og ønsker derfor å advare Båtmagasinets lesere om at Lowrance Elektronikk kun er bruk og kast. Jeg anbefaler å bruke internetthandel fra USA, hvor jeg fikk nytt Lowrance x-125 for $ 249 som er kr 1600 + mva.
Jeg er klar over at dette er undergraving av våre egne arbeidsplasser, men dårlig service oppfordrer absolutt til økt selvimport.
Hilsen Dag Adolfsen, 4485 Feda

Skip o`hoi på kysten

God dag, alle med sans for båt- og sjøliv. Båtsesongen er i full gang, og en av de mange aktørene på sjøen er Kystvakten; med vårt motto ”Alltid til stede”.
Basert på tidligere års opplevelser kan det være på sin plass å informere litt om hva den norske Kystvakten er og hva vi foretar oss på patrulje.
Kystvaktskvadron Sør med base på Haakonsvern Orlogsstasjon, har ansvarsområde fra Rørvik til Svenskegrensen og fartøyene patruljerer kysten og havområdene utenfor gjennom hele året. Som statens forvaltningsmyndighet til sjøs bistår Kystvakten alle instanser med hav- og kystforvaltningsansvar. Slik bistand blir gitt til Politiet, Tollvesenet, Fylkesmenn, Kystverket, Sjøfartsdirektoratet, Fiskeridirektoratet, Direktoratet for Naturforvaltning osv. Oppgavene er mange, men øverste prioritet er alltid og naturlig nok ansvar for liv og helse; søk og redning.
Dette betyr at Kystvakten skal være en profesjonell etat som gjennom veiledning, bistand, oppsyn og inspeksjon skal bidra til at folk kan ferdes trygt på sjøen, og at aktiviteten foregår på en ønsket og riktig måte. I så måte støtter vi kampanjene ”Vis Sjøvett” og ”Klar for sjøen” i arbeidet med å skape holdninger for trygghet og trivsel for ferdsel på sjøen.
I 2004 omkom 51 mennesker i ulykker med fritidsbåt. De fleste av ulykkene skjedde med bruk av åpen motorbåt alene innenskjærs i godt vær, vesentlig som følge av fall over bord. Drukning pga manglende flyteutstyr og vanskeligheter med å komme om bord igjen i båten er som regel dødsårsaken. I den anledning minner vi alle som ferdes i båt om å ha flyteutstyr rettelig på seg, og venter med ankerdrammen til etter at båten er fortøyd.
Kystvakten vil på egen hånd og i samarbeid med Politiet også i sommer følge med på at fritidsflåten har flyteutstyret om bord, at uvettig båtkjøring påtales og at båtkosen gjennomføres med vett. Vi oppfordrer båtfolket til å bistå hverandre, vise hensyn og ikke minst vise sjøvett slik at kyst- og båtopplevelsene blir flott for oss alle. Sjøvettskampanjen m.f. har for øvrig meget gode brosjyrer om dette, folkens!
Oppsyn og kontroll med yrkes- og fritidsfiske på kysten er en av oppgavene vi har under patrulje som her kan omtales spesielt. Regelverk vedrørende fredningsbestemmelser og vernebestemmelser; både av fauna- og flora vil således være i fokus. Derfor kan nok folk påregne at Kystvakten gjennomfører kontroller i løpet av sommeren og høsten også i år. Vi ber derfor igjen folk om å legge også gode holdninger inn i garn og teine, med respekt for fiske- og vernebestemmelsene som gjelder. De lovlige mulighetene er rikelige!
Og for ordens skyld; se nå til at det du lærte av faren din som barn fortsatt gjelder før du lærer det bort til dine egne barn! Fiskeridirektoratet, lensmenn, lokale fiskarlag og selvsagt også Kystvakten vil hjelpe her.
Her treffer du oss:
- Kystvaktskvadron Sør (Haakonsvern), telefon 55 50 22 60 / 926 92 926
- KV Titran (Rørvik - Stad), telefon 908 27 816
- KV Garsøy (Stad - Egersund), telefon 908 77 331.
- KV Agder (Egersund - Svenskegrensen), telefon 926 91 898

Med Vennlig hilsen og ønske om god båtsommer!
Edvard Winther Johansen, Sjef Kystvaktskvadron Sør

Farlig dykking

Med min flotte båt var vi i ferd med å kjøre gjennom et sund som ikke er verken så veldig bredt, eller dypt. Allikevel er dette sundet en del av leden for båter på Hvaler.
Plutselig, ca en meter fra båtens styrbord side ser jeg luftbobler i vannet. Motoren blir slått i fri, hjertet forsvinner opp i halsen, og min første tanke var at nå kommer det flytendes opp et hode uten hals.
Det blåste litt denne dagen, og båten begynte fort å vri seg litt til babord her inne i sundet. Jeg tenkte: Driver vi nå på land, så til helvete med det. Jeg fløy ut av styrehuset, og endelig ser jeg nye luftbobler komme til overflaten aktenfor båten. Nå blir motoren slått i gir, og vi unngår å renne på land.
Familien til denne dykkeren satt på bryggen når dette skjedde, og de reagerte på at motorens turtall plutselig ble borte, og de skjønte også hvorfor.
Noen dager etter hendelsen snakket jeg med et av familiemedlemmene, og jeg var fremdeles rystet over hendelsen. Jeg sa at neste gang så kommer jeg til å anmelde slik idiotisk dykking. Jeg er fullstendig klar over at dykkere ikke drasser rundt med dykkerflagget alltid. Jeg vet også at for dykkere, som for oss andre, kan det gå litt fort i svingene. Kanskje var det bare en dregg som skulle hentes opp. Hvem tenker på dykkerflagget. De fleste av oss tøyer vel både den ene eller andre regelen til visse tider. Det gjelder ikke bare dykkere.
Selv i dag, så får jeg den store skjelven når jeg tenker på denne hendelsen. Jeg antar de har flagg i klubben. Å komme gjennom sundet, med ca 1,5 til 2 meter vann på hver side, samt toppen 1 meter vann under bunnen, og så vite at under båten ligger det en dykker. Den følelsen var ikke god.
Kjære dykkere. Bruk signalflagget A når dere dykker. Spesielt i trange sund. Dersom flagget hadde vært brukt i dette tilfellet, så kunne dere boltret dere så mye dere ville på bunnen. Signalflagget A (blått og hvitt) betyr "Jeg har dykker nede. Hold godt klar og gå med sakte fart. Stopp om nødvendig motoren. Jeg hadde ikke gått gjennom sundet dersom flagg ble vist, men gått rundt.
Rett skal være rett: Jeg skjønner UTMERKET godt at dykkere kanskje har et litt skjødesløst forhold til dykkerflagget. For dem må det være frustrerendes å vite at kun et fåtall av båtførere VET HVA FLAGGET BETYR. For noen år siden var jeg med å arrangerte et rebusløp for båter. Signalflagget A ble vist i størrelse 1X1 meter. Det var litt nifst å se så mange båter som på full fart sneiet helt inntil flagget. Ja, de kunne nesten ikke komme nære nok.
Havgaapet