utgave nr 11 2007

Leder juli/august 2007

Publisert Sist oppdatert

Leder juli/august 2007


Man kan lett få inntrykk av at det er høytid for spåmenn og mørkemenn i disse tider. Forsikringsselskaper, Vis Sjøvett-organisasjonen, Redningsselskapet, Motorførernes Avholdsforbund, havneansvarlige i mange kommuner, Sjøfartsdirektoratet og politiet hyler om utvidet område og lavere fartsgrenser på sjøen og lavere promillegrense. Nå er det den såkalte styrepilsen man vil til livs. Alt er begrunnet med at det vil bli så mange ulykker på sjøen til sommeren, men ingen har hittil kunnet legge fram noen tall som bekrefter antagelsen, og det er fortsatt bare spådommer som kommer fra de forskjellige hold. Man skulle nesten tro det var svartedauden som herjet på sjøen, men faktum er at det er flere ulykker med alvorlig eller dødelig utgang i trafikken på veiene en vanlig utfartshelg enn det er gjennom et helt år på sjøen som følge av fart eller kjøring i påvirket tilstand. Mediene sluker alt som har med ulykker eller negative hendelser på sjøen i disse tider, og organisasjonene - som ofte har vikarierende motiver for sine utspill - er mer aktive enn noen gang. Bra er det, hvis intensjonene er å forebygge, men vi mistenker mange av organisasjonene for å komme med sine utspill av økonomiske årsaker.
Den eneste organisasjonen som er forholdsvis edru i argumentasjonen og som har skeptisk forhold til tall og statistikker, er Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF). Men tanken som kom herfra om graderte promillegrenser i forhold til farten, må være utslag av et aldri så lite solstikk. Tanken er i utgangspunktet bra, for sjansen for at noe skal gå galt er selvfølgelig større med økende hastighet, og man rammer ikke snekkefolket i 7 knops fart (13 km/t !) eller de som i nødsfall må flytte båten enten fordi ankeret slipper bunnfestet eller at vinden snur mens man ligger i naturhavn så man må forhale, men en slik regel er dessverre fullstendig håpløst å kontrollere og håndheve. Mange hestekrefter, stor fart og alkohol i blodet hører uansett ikke sammen, men det bør være en sammenheng mellom hva som lar seg håndheve og lovens bokstav.
Båtlivet får stadig mer fokus på seg, og det kan jo være bra, men dessverre er det de negative sidene ved båtlivet som får oppslag. At KNBFs talsmann mener at produsentene av båtene må ta ansvar for å lære opp båtfolket, faller på sin egen urimelighet. De som faktisk bruker tid på å sette kunden inn i produktet de selger fortjener honnør, men å pålegge dem det ansvaret blir helt feil. Hva med han som selger bruktbåt? Kan han stilles til ansvar for manglende opplæring av kjøperen?
Naturvernforbundet i Agder vil ha økte avgifter på både båt og drivstoff, for båtene forurenser, og da mener de at avgifter er det eneste saliggjørende. Dem om det. Den samlede fritidsbåtflåten i Norge forurenser neppe særlig mye i løpet av et år. Majoriteten av fritidsbåtbrukere er aktive i noen få ferieuker om sommeren, og mesteparten av døgnet ligger man som regel stille i en eller annen havn. Dessuten står jo bilen parkert når man er på båttur, slik at den har forurensingsfri. "Økte avgifter vil tvinge båtprodusentene til å lage mer miljøvennlige båter", sier Naturvernforbundets stedlige representant. Mon det? De lager jo ikke sine egne motorer slik som bilbransjen. Båtprodusentene er jo avhengige av motorprodusentene. Det er vel heller motorprodusentene som burde påvirkes, men alle motorprodusenter jobber kontinuerlig for å lage mer miljøvennlige motorer, og nå er det jo også slutt på importen av påhengsmotorer med gammel, forurensende totaktsteknologi.
Nei, nyt livet om bord i båten i noen korte sommeruker med god samvittighet. Vi håper alle blir velsignet med godt vær og skadefri seilas. Vi trenger denne vitamininnsprøytingen før høsten og politikerne kommer og tar oss.

Powered by Labrador CMS