utgave nr 7 1989

Achilles LS 4

Publisert Sist oppdatert

GUMMIJOLLER

Av Hans Due

Vi har hatt fire gummijoller til test i en sesong. Jollene har vært brukt som lettbåter/slepejoller. En Zodiac C 260 XS, en Maxxon MS-8, Achilles LS 4 og Achilles GT 310. Alle fire er kommet gjennom sesongen uten alvorlige problemer, men litt har det vært å plukke på båtene.

Vi har delt opp testene i fire hovedpunkter: Montering, slitasje/holdbar­het, kjøreegenskaper med motor og roegenskaper. Alle båtene har gjennomgått forskriftsmessig vedlikehold.

ZODIAC C 260 XS

DATA:
Lengde:2,60 m
Bredde:1,50 m
Vekt:33 kg
Antall personer:4
Max. påhenger:4 hk
Materiale:Sveiset PVC i pongtonger, lakkert kryssfiner i dørk og hekkplate
Pris:Kr.8580,-
Produsentland: Frankrike
Importør:Aqua-Teknikk A/S, Postboks 236, 1411 Kolbotn. Tlf: 80 91 81.

Monteringen

går greit. Man følger bruksanvisningen og bruker i underkant av en halv time den første gangen. Når man kjenner gangen i det, kan man halvere monteringstiden. Dørkplatene er nummerert. Det er viktig at monteringen skjer i riktig rekkefølge, ellers vil man havne i et uføre. Man må passe på å pumpe tilstrekkelig luft i kamrene. Gjerne et par tre pump ekstra når man synes det er nok luft. Dette gjelder alle gummibåter.

Slitasje/holdbarhet

har vi ingenting å utsette på for pongtongenes del. Dørkplaten har flasset noe lakk og årene som er i tre, er begynt å bli stygge. Ventilene har holdt utmerket uten at vi har behøvd å etterfylle luft i nevneverdig grad i løpet av sesongen. Sikkerhetstråden for årene er for dårlig. Den ene har falt av i løpet av sesongen, og det er festet som har sviktet.

Kjøreegenskapene med motor

er bra. Båten er litt tung å få opp i plan med en voksen person ombord og en fire-hester på hekken. Men så snart båten planer, er den forholdsvis retningsstabil. Når du legger båten inn i en sving, har den en tendens til å grave seg litt ned og miste hastighet litt mer enn ønskelig. I motsjø går det forholdsvis mykt. Vi sier forholdsvis, fordi en gummibåt i 15 knops fart ikke er særlig behagelig når krusningen på vannflaten går over til å bli bølger. I sakte fart er båten overraskende retningsstabil. Motorfestet er i bra kvalitet, og det er hull i hekkplaten for sikring av motoren.

Roegenskapene

er generelt elendige for gummibåter av denne typen. Noen rotur i ordets rette forstand anbefales ikke, men fremkommeligheten er grei når det er under 50 meter til land.
Zodiac har utstyrt båten med årer i tre og med konvensjonelle åreblader. Årene er festet med gjennomgående bolter og en bolt til å træ ned i gummiholderen på pongtongene. Årene sitter sikkert her, men de er alt for korte, og vinkelen på årebladene er alldeles gal. Man må presse årene ned i vannet for at de ikke skal sprette ut. Årene festes langs pongtongene med en strikk akterut. Når strikken er ny, er den vanskelig å hekte på for barn. Etter en tids bruk går det bedre, men plastkroken blir slitt og retter seg litt ut.
Vi viser ellers til test av samme båt i vårt desembernummer i fjor.

MAXXON MS-8

DATA:
Lengde:2,75 m
Bredde:1,50m
Vekt:49 kg.
Antall personer:4
Maks. påhenger:10 hk.
Materiale:Limt PVC. Dørker og hekkplate i klarlakkert kryssfiner.
Pris:Kr.6500,-
Produsentland:Korea
Importør:Safemarin, Høllen Vest, 4640 Søgne. Tlf: 042-50855.

Monteringen

går greit. Dørkplatene er nummerert. Monteringsanvisningen gir fin rettledning. Det kan være litt plundrete å få på sideavstiverne, men legger man en åre under båten i lengderetningen og på samme side som sideavstiveren som skal monteres, går det mye greiere. Sideav­stiveren er i tre. Holderne til avstiverne er i sink. Husk å pumpe opp tilstrekkelig.

Slitasje/holdbarhet

er litt for dårlig. Metallholderne til sideavstiverne og motorfestet på hekkplaten har korrodert i løpet av sesongen, og nærmest virket som sinkanoder.
Limsøl under produksjonen avsløres etter et års bruk. Rundt sømmene er det gule limstriper. PVC'en har sluppet på siden av den ene pongtongen over et område på størrelse med en femkrone. Årsaken er ikke klarlagt. PVC tåler ikke løsningsmidler og i noen tilfeller diesel. Det kan være søl fra et slikt middel som er årsaken.
Ventilene er for dårlige. Pakninger måtte skiftes på de fleste etter kort tids bruk. Derfor har ikke pongton­gene eller den oppblåsbare kjølen holdt på luften. Sikringstråden til årene er slitt av. Bolten som går gjennom åren og ned i gummiholderen, har løsnet. Låseknappen midt på åren er ikke av aluminium og har rustet. Lakken på dørken har holdt seg forholdsvis bra, men en ekstra forsterkning nederst på hekkplaten har begynt å suge vann. Festet for den ene D-ringen i baugen som slepetauet er festet i har begynt å gi etter.

Kjøreegenskapene

er ganske like dem man finner på Zodiacs båt. På Maxxon-båten er det imidlertid påført to sprutaavisere øverst i overgangen mellom hekkplate og pongtong. Dette er gjort fordi denne båten skvetter ganske mye vann under kjøring slik at man ville blitt fort våt uten avviserne.
Det tar litt tid å få båten i plan med en 4 hk. på hekken og en voksen person ombord, men så snart man er kommet i plan, er båten ganske god å kjøre. Vi forsøkte også med en 6 hk. siden båten påstås å tåle en 10 hk. Kjøringen ble ganske frisk, men vi hadde ingen problemer. V i måtte imidlertid trimme motoren så langt inn som vi klarte for at den ikke skulle begynne å hugge på full fart.

Roegenskapene

er for denne, som for de andre gummibåtene, ikke mye å skryte av. Imidlertid er årepatenten mye bedre enn for Zodiacs vedkommende. Aluminiums­årer med brede plastblader gir godt grep i vannet. Vinkelen på årebladene er ikke så aller verst, men kunne vært bedre. Årene er for korte. Festeanordningen er nesten fullgod. En gummisneppert på pongtongen holder årene fast når de ikke er i bruk. Vi kunne ønske oss en strikk over i tillegg fordi årene har en tendens til å bli slått ut av festet når man sleper i litt grov sjø.
Importøren opplyser at båten er kommet i ny versjon i år med nye ventiler, ny langsgående sprutavviser, aluminium­savstiver til dørken, bedre lenseventil, bærehåndtak foran, bedre materialer i dørken.

ACHILLES LS 4

DATA:
Lengde:2,60 m
Bredde:1,42 m
Vekt:31 kg
Antall personer:4
Maks påhenger:6 hk
Materiale:Neopren/hypalon, dørkplater og hekkplate i kryssfiner.
Pris:Kr.7.900,-
Produsentland:Japan
Importør:Forenede Importører, Thv. Meyers gate 85, 0550 Oslo 5. Tlf: 02-38 49 55.

Montering

går greit. Oversiktlig monteringsanvisning følger med. Som for de andre gummibåtene bruker man en del lengre tid på monteringen første gang. Neopren/­hypalon-materialet er imidlertid litt stivere enn PVC'en, slik at det anbefales å blåse opp båten med skikkelig trykk og uten dørkplater og la den stå en 10 minutters tid før man slipper ut luften igjen. Da går monteringen adskillig lettere. Ved annen gangs montering brukte vi et kvarter fra båten lå i bærebag'en til vi hev den på vannet.

Slitasje/holdbarhet

har vi ikke notert noen minussider på. Tvert i mot har båten holdt på både farge, fasong, lakk og luft. Det eneste problemet vi har hatt er selvlenseren som ikke har vært helt tett. Neopren/hypalon er da også et materiale som skal ha lengre holdbarhet enn PVC. Ulempene med stoffet er at det koster en del mer, og det kan ikke sveises slik PVC'en kan. Dermed må båten limes sammen for hånd, noe som gjør produksjonen dyrere. I tillegg er det litt mer tungvint å lappe.

Kjøreegenskaper

viser seg å være meget gode. Båten er litt smalere enn de andre gummibåtene. Det gjør at man får mindre plass ombord, men øker kjøreegenskapene. Båten kom meget raskt opp i plan med en 4 hk. og en voksen person ombord. Den var meget behagelig i svingene, sprutet lite og falt ikke gjennom. Manøvreringsegenskapene ved lav hastighet var også meget gode.

Roegenskaper

er som for de andre båtene dårlige. Imidlertid er denne båten noe mer retningsstabil. Årebladene er i plast, men kunne med fordel vært noe større for bedre grep i vannet. Vinkelen på årene er ikke så verst, men kunne vært bedre. Årene er for korte. Samme type åreholder som i Maxxon-båten. Også her ønsker vi en strikk til å hekte over årene for å holde dem fast under sleping.

ACHILLES GT-310

DATA:
Lengde:3,10 m
Bredde:1,50 m
Vekt:54 kg
Antall personer:4
Maks påhenger:12 hk.
Materiale:Neopren/hypalon i pongtonger, aluminium i dørk, hekkplate i kryssfiner, innbakt glassfiberarmert polyester.
Pris:Kr. 15.300,-
Produsentland:Japan
Importør:Forenede Importører, Thv. Meyers gate 85, 0550 Oslo 5. Tlf: 02-38 49 55.

Monteringen

er litt slitsom, men blir enklere med litt trening. Det er litt trangt for dørkplatene, men det gjør at båten blir stivere når den er ferdig montert og blåst opp.

Slitasje/holdbarhet

er det intet å utsette på etter en sesong. Båten har ikke synlige skader, og aluminiumsdørken er tilnærmet vedlikeholdsfri. Pongtongene i neopren/hypalon har holdt såvel fasong som farge. Ventilene har vært helt tette slik at etterfylling av luft ikke har vært nødvendig. Det eneste problemet som har oppstått er selvlenseren som har vært vanskelig å holde tett.

Kjøreegenskapene

er meget bra. Båten har vært utstyrt med en 6 hk. påhenger, nok til å bringe båten i plan med to voksne ombord. Som alle gummibåter blir det en del sprut når båten ikke er i plan og sjøene topper seg, men problemet har faktisk vært mindre på denne båten enn flere andre vi har prøvet. Båten går raskt i plan og er behagelig i svinger.

Roegeneskapene

er som for de øvrige båter ikke helt tilfredsstillende. Årene er for korte, og vinkelen på årebladene kunne vært bedre. Manøvreringen går noenlunde tilfredsstillende på grunn av forholdet mellom lengde og bredde samt den oppblåsbare kjølen. Gummiholderen for årene kunne også for denne båtens vedkommende vært utstyrt med en strikk for å hindre at årene blir slått ut av feste ved sleping.