Statsbudsjettet 2019

U-864-tildekkingen videreføres

I statsbudsjettet for 2019 settes det av 30 millioner kroner til videreføring av arbeidet med tildekking av den forliste kvikksølv-ubåten ved Fedje i Hordaland.

Publisert Sist oppdatert

Den tyske ubåten U-864 ble senket 9. februar 1945 og hadde da trolig 65 tonn flytende kvikksølv ombord, lagret i nesten to tusen stålflasker.

Siden vraket ble funnet i 2003 ha det vært en intens debatt om hvordan havområdene best kan sikres mot forurensing fra det giftige kvikksølvet som ennå ligger på sjøbunnen like utenfor Hellisøy fyr. 

Særlig har protestene mot tildekking har vært meget store. Mange ønsker istedet at vraket med den enorme kvikksølvlasten skal heves for å være sikker på at kvikksølvet aldri kommer på avveie.

Regjeringen har konkludert med at tildekking er den beste sikringsmetoden, da med henvisning til uttalelser fra en rekke fagmiljøer. Etter planen skal arbeidet være sluttført i 2020.

- Det har vore ein lang og vanskeleg avgjerdsprosess for å endeleg avgjera handteringa av U-864, og eg meiner ein no må gjera eit val. Det er brei fagleg tilslutnad til at tiltaket med minst risiko for miljøet er tildekking, difor vel regjeringa det, sier samferdselsminister Jon Georg Dale (FrP), i en pressemelding som ble sendt ut forbindelse med fremleggingen av statsbudsjettet.

Powered by Labrador CMS