Statsbudsjettet 2019

Stad-tunnelen får ikke penger til neste år

I fjor og i forfjor jublet skipstunnel-entusiastene. I år er stemningen langt mer dempet. 

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen setter ikke av noen midler til prosjekteringen av skipstunnelen ved Stad i sitt forslag til statsbudsjett. I vedleggdokumentene sier regjeringen at den vil komme tilbake til videre behandling av skipstunnelen på Stad på «egnet måte».

Bakgrunnen er en kvalitetssikringsrapport som konkluderte med at kostnadene har økt og nytteverdien er redusert i forhold til tidligere analyser. Dermed stenger Samferdselsdepartementet pengekranen, i alle fall for neste års budsjett. 

I rapporten ble forventet nytte av Stad skipstunnel redusert med over én milliard kroner i forhold til tallene som fremkom i regjeringens konseptvalg fra 2015.

I Nasjonal transportplan er den ambisiøse prosjektet inne med byggestart i 2021 og Kystverket ønsket 30 millioner kroner i 2019-budsjettet for å videreføre forberedelsene. Når disse pengene bortfaller kan det bli vanskelig å holde tidsplanen, men lokale skipstunnelforkjemperne frykter at de manglende bevilgningene snarere signaliserer at regjeringen ikke ønsker å bygge tunnelen.

Illustrasjonsbildet: Kystverket/Snøhetta