Statsbudsjettet 2019

vrak
vrak

20 millioner til båtvrakretur

I forslaget til statsbudsjett for 2019 settes det av et solid beløp til den ennå temmelig ferske returordningen for kasserte fritidsbåter.

Publisert Sist oppdatert

Returordningen trådte i kraft 1. oktober 2017 og skal bidra til færre kasserte båter og mer materialgjenvinning. Kajakker, joller, ribber og andre småbåter uten innenbordsmotor kan leveres inn gratis og innleveringen utløser en «panteutbetaling» på tusen kroner.

Foreløpig er ordningen kraftig begrenset, men regjeringen har likefullt satt av 20 millioner kroner i budsjettet for 2019 til å videreføre arbeidet med å få etablert et miljøvennlig retursystem for utrangerte fritidsbåter.