Statsbudsjettet 2018

Mangler penger til vedlikehold

Kystverket vil fortsatt lenge være på etterskudd med vedlikeholdet av landets navigasjonsinstallasjoner.

Publisert Sist oppdatert

Mye penger skal brukes på kystsektoren og blant hovedpunktene fra postene på budsjettforslaget som omhandler kystsektoren trekker samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen frem at regjeringen bevilger 400 millioner kroner til fyr, sjømerker og andre navigasjonshjelpemidler. 

Dette kommer i tillegg til at 85 millioner kroner skal brukes til et nytt, avansert multifunksjonsfartøy for vedlikeholdsarbeid.

Men kystdirektør Kirsti Slotsvik er likevel bekymret for vedlikeholdet. I følge Kystverkets hjemmesider mener hun at med dagens rammer vil vedlikeholdsetterslepet på navigasjonsinstallasjoner ikke være tatt igjen før i 2023.