Viknes tar ansvar

Viknes tar nå på seg ansvar i saken mot Vidar Jensen, og betaler et større pengebeløp som kompensasjon for at en av deres forhandlere ikke varslet om utbedrede skader på nybåt.

Publisert Sist oppdatert

Vi  Båtliv har skrevet både på nett og i bladet om Vidar Jensen som i fjor vår kjøpte ny Viknes 1030 Sun Bridge. Det han ikke fikk vite var at båten hadde store strukturelle skader etter en velt på tur ut av messehallen på Lillestrøm. Etter en tilfeldighet fikk han altså vite om skadene både på flybridge og skrog. Jensen startet så et detektivarbeide for å finne ut hva som hadde skjedd med båten. Når han konfronterte forhandleren i Holmestrand om hva han hadde oppdaget, ble dette forsøkt bagatellisert. Han ble så videre oppfordret til å holde dette skjult for eventuelle nye eiere av båten.

Etter mye tautrekking er nå partene blitt enige om at Viknes tar på seg ansvaret på vegne av sin forhandler Båtsenteret i Holmestrand. Juridisk var båten eid av Båtsenteret når den ble solgt videre til Jensen. Først ønsket Jensen kjøpet hevet, men har i etterkant skjønt at den jobben som er gjort med båten ved Sandvik Båtbyggeri er så bra at han kunne akseptere en erstatning. Det viktige for Jensen ble at erstatningen skulle komme som en kompensasjon for at han hadde ”blitt lurt”, og ikke som en direkte kompensasjon for selve skaden på båten. Der har han nå fått gode forsikringer om at båten skal være ”bedre enn ny”, og at garantiene gjelder fullt ut.

-Jeg har fått et dokument fra Viknes Båt og Service A/S som bekrefter at båtens tidligere skader er 100% fullt utbedret og at garantien gjelder fult ut. Herunder at eventuelle skader som mot formodning likevel skulle føres tilbake til transportuhellet dekkes under nevnte garanti. I og med at jeg fortsatt vurderer å selge båten, er det viktig for meg at potensielle kjøpere skal være helt trygge på dette, sier Jensen.

Tror du denne saken hadde løst seg uten oppmerksomhet?

-Nei det tror jeg ikke. Årsaken til det er at Sivertsen i Viknes var klar på at han ville kjørt saken i rettsapparatet om ikke Båtliv hadde skrevet om dette. Det betyr jo at de som ikke har ressurser, eller som er mer tilbakeholden, måtte kjørt en tilsvarende sak gjennom rettsapparatet til en betydelig kostnad. Det ville nok mange ha kviet seg for å tørre, sier Jensen.

Jensen har fortsatt ikke fått den beklagelsen han egentlig ønsket i saken.

 

-Etter mitt syn er det så opplaget at Båtsenteret har gjort urett mot meg som kunde, og at det aldri skulle vært nødvendig at Advokater og Båtliv måtte involvere seg i saken for at den skulle bli tatt på alvor. Denne saken kunne vært løst med en kaffekopp mellom meg og Båtsenteret, hvis jeg hadde blitt tatt på alvor fra dag en.  

Vidar jensen har nå lagt ut båten for salg på FINN, og der ligger også en fullstendig forklaring på hva som har skjedd med båten.

-Det er viktig for meg at alle skal være klar over historikken på båten. Da står både jeg og eventuelt ny kjøper sterkere i forhold til garantisaker vedrørende denne båten i fremtiden, sier jensen.

Sivertsen i Viknes ønsket ikke å uttale seg mer om denne saken eller resultatet av forliket når vi henvendte oss til han for kommentar.