BLIR HOVEDTEMA I 2023: Resultatene fra båtlivsundersøkelsen vil bli presentert på Fritidsbåtkonferansen neste år. (FOTO: AMUND RICH. LØKEN).

Vil vite mer om oss i fritidsbåt

Hvordan bruker vi fritidsbåtene våre i Norge og hvilke holdninger har vi til fart, promille og bruk av redningsplagg? Nå starter kartleggingen i ny, stor båtlivsundersøkelse.

Det er KNBF, Kongelig Norsk Båtforbund, som har tatt initiativ til den omfattende undersøkelsen og prosjektet er et samarbeid mellom det offentlige, båtbransjen og endel sentrale organisasjoner. Folk fra Sjøfartsdirektoratet og Kystverket er sentrale i prosjektgruppen.

Tredje gang

Både i 2011 og 2017 ble det gjennomført tilsvarende undersøkelser. Funnene fra disse har vært nyttige for det offentlige, redningstjenesten, organisasjonene og ikke minst næringslivet. Undersøkelsene kartla både bruk, deltakelse, kostnader og verdiskapning knyttet til fritidsbåt. I tillegg fikk undersøkelsene frem holdninger til lover, regler, miljø og sjøsikkerhet.

Har vi endret oss?

Interessen for sjø og båtliv er økende i Norge. Trolig er det nå over 900.000 fritidsbåter i landet. Noe av hensikten med undersøkelsen er å se eventuelle endringer i bruken av fritidsbåtene. I tillegg til sikkerhet, vil spørsmål knyttet til miljø være sentrale i den nye undersøkelsen. Resultatene skal presenteres på Sjøfartsdirektoratets «Fritidsbåtkonferanse 2023».

Viktig verktøy

-Vi ser frem til oppdatert kunnskap rundt fritidsbåtbruken i Norge, sjøsikkerhet og våre tjenester. Dette vil gjøre det enklere å utforme gode tiltak som reduserer ulykker og uønskede hendelser til sjøs, sier Guttorm Tomren i Kystverket.

Som kjent er ny 5 knops forskrift satt ut livet. Båtfolkets erfaring med de nye fartsgrensene kan bli interessant lesning.