Røkkesvindler dømt på nytt

En 45 år gammel bærumsmann, som ble kjent som bakmannen i sertifikatsaken mot Røkke, ble i februar i år dømt for svindel. Denne gang i en forsikringssak med to dyre båtdrev mens han drev som båtmegler.

Publisert

Den dømte båtmegleren jobber i dag som selger  hos en større norsk båtprodusent. Saken han nå er dømt for skjedde tilbake i desember 2003. Den gang drev han med båtopplag for privatpersoner ved siden av jobben som båtmegler. Han hadde flere kundebåter lagret inne i en hall på et større industriområde på Bjerkås i Asker. Natten til 5. Desember 2003 skjedde det et innbrudd i hallen hvor båtmeglerens kunders båter stod. Saken gjelder både tyveri og forsøk på forsikringssvindel med to dyre båtdrev fra Volvo Penta. Det var en av domfeltes egne kunder som anmeldte han etter at det ble oppdaget at kunden hadde kjøpt tilbake sine egne ”stjålne” drev.

Mye frem og tilbake

Innbruddet ble oppdaget av eieren av hallen hvor dømte leide plasser for sine kunder.

Eieren av hallen skaffet seg en oversikt over hva som var stjålet, men i domspapirene sier han at det var vanskelig å få en fullstendig oversikt før kundene hans hadde vært inne i bildet. I den forbindelse måtte også dømte bekrefte hva som var stjålet fra hans kunders båter. Båtmegleren meldte da tilbake at det var stjålet drev fra fire av hans kunders båter, og i tillegg en kartplotter.

Kunden som senere omtales som fornærmede, mener selv han ikke ble informert om at det var stjålet drev fra båten hans før i midten januar, over en måned etter ”tyveriet”. Da leverte den dømte megleren et brev til sin kunde om forholdet, og med brevet var det hentet inn et anbud fra en Volvo forhandler på to nye drev. Dette skulle kunden bruke overfor sitt forsikringsselskap når det ble snakk om en eventuell erstatningsutbetaling.

Forsikringsselskapet på sin side hentet inn egen pris på de stjålne drevene, og kom ut med en langt lavere sum. Dette ble lagt frem som et tilbud til fornærmede med fradrag av 40% for alder. Fornærmede avslo dette og startet selv jakten på nye drev til sin båt. Da meldte domfelte seg på banen og sa han kunne skaffe dette. Fornærmede ble så tilbudt å kjøpe sine egne drev, uten å vite dette, for 135 000 kroner. Den dømte båtmegleren fortalte den fornærmede/kunden at han hadde en avtale om å kjøpe drev fra testlageret til Volvo i Sverige.

Til forsikringsselskapet opplyste den domfelte at drevene kom fra Dubai, noe det ble stilt spørsmål ved i retten. Da svarte tiltalte at han mente det ikke var bokstavelig, men at han drev en del handel med båtdeler fra Dubai. Forklaringen ble så forandret til at disse to drevene kom fra to personer han ikke kjente, men som han kom i kontakt med på Slemmestad. Det ble også fremlagt en kvittering for retten, men underskriften var umulig å tyde. 

Retten ikke i tvil

Retten mener at det er hevet over enhver rimelig tvil at den dømte har forholdt seg som beskrevet i tiltalen. Han har bekreftet både overfor Vesta og for politiet at det var stjålet to drev med propeller fra kundens båt, til tross for at dette ikke var riktig. Han har tatt i mot kr 135.000 fra fornærmede som betaling for drev som han uriktig lot fornærmede tro var stjålet. Fornærmede har ikke fått beløpet dekket fra forsikringsselskapet og har lidt et tap.

 Retten har lagt særlig vekt på at drevene, som ble opplyst å være stjålet fra fornærmedes båt, viste seg å være de samme som de som senere ble montert på båten. Den skjulte merkingen gir ingen rom for tvil om at det er de samme drevene. Det er ingen bortsett fra den dømte som har kunnet bekrefte at drevene har vært fjernet fra lagerhallen. Fornærmede var selv ikke på befaring i lagerhallen i denne perioden. Eieren av hallen har heller ikke kunnet bekrefte hvor mange eller hvilke båter som var frastjålet drev.

 Det er også lagt vekt på at begge identitetsmerkene på utsiden av drevene var borte, og drevene var omlakkert. Det er i følge vitnene svært liten sannsynlighet for at merkene kan ha blitt borte av seg selv, uten bruk av fysisk makt. Det ble opplyst under hovedforhandlingen at det skal mye til før slike metallplater faller av. Det må normalt brukes hammer og meisel for å få fjernet dem. De skal i utgangspunktet tåle både høytrykkspyling og aldersslitasje, men det hender at de tæres bort. Vitnet, fra forsikringsselskapet, mente at nagler og naglehoder da som oftest sitter igjen. 

Retten fulgte aktors påstand og ila domfelte 75 timer samfunnsstraff . Det ble sett på som skjerpende at han hadde dommer fra før.

Powered by Labrador CMS