Personvern

Våre brukeres tillit er viktig for oss, og Norsk Maritimt Forlag AS (NMF) er derfor opptatt av å ivareta ditt personvern. Fra mai 2018 forholder vi oss til EU-direktivet GDPR som retningslinje for å ivareta dette.

Hva er personlig informasjon?

Personlige informasjon er data som kan brukes til å identifisere eller kontakte en spesifikk person. Vi ber om slik informasjon ved ulike anledninger, for å kunne gi deg de tjenestene vi tilbyr. Du er ikke forpliktet til å gi oss denne informasjonen, men den vil være en forutsetning for en rekke av våre tjenester. For de ulike tjenestene vil vi kun etterspørre avgrenset og relevant informasjon i forhold til den tjenesten som skal ytes - om du f.eks. tegner deg på vårt nyhetsbrev vil vi be om epostadresse, om du vil abonnere på et blad vil vi også trenge navn og adresse.

Ikke-personlig informasjon

Ikke-personlig informasjon er data som alene ikke kan benyttes til å identifisere en spesifikk person. Vi kan dele slike data, f.eks. besøksstatistikk, med tredjeparter, eksempelvis annonsekunder. Dersom denne type informasjon knyttes sammen med personlige opplysninger vil det samlede resultatet være som personlig informasjon å betrakte og behandles deretter. Personlige data som anonymiseres i aggregert form, eksempelvis antall abonnenter per postnummer ved levering av blad, vil være som ikke-personlig informasjon å regne.

Anonymiserte brukerdata kan bli samlet inn av tredjeparter via cookies. Se egen side for dette. (Cookies og tracking)

Brukervalg

Du velger selv hvilke funksjoner du tillater oss å bruke via samtykkeskjemaet som vises første gang du besøker nettsiden. I utgangspunktet er kun nødvendige data valgt, men du kan slå på en rekke valg som kan bidra til å bedre din totalopplevelse hos oss med tanke på annonser og annen personalisering. For å nullstille, slett alle informasjonskapsler for batmagasinet.no i din nettleser.

Hvordan benytter vi dine data?

Din personinformasjon vil kun bli benyttet av NMF for å gi deg de tjenestene du har ønsket eller bestilt fra oss. NMF er ansvarlig for behandling og oppbevaring av opplysningene i samsvar med norsk personvernlovgivning og vil ikke dele disse med uvedkommende tredjepart, med mindre det er avtalt spesielt tilfeller som konkurranser o.l..

I slike tilfeller vil vi kunne sende deg oppfølgingsmail på vegne av annonsør, og du står da fritt til å ta kontakt med annonsør.

Informasjonen du gir oss gjør det mulig for oss å holde deg oppdatert på vårt tjenestetilbud og levere de ønskede/bestilte tjenester.

Tredjepartsystemer

Våre ulike tjenester driftes av relevante tredjeparter og underleverandører:

 • Abonnementstjenestene leveres av MediaConnect (fra juni 2023).
 • Tredjeparts innloggingstjeneste leveres av aID.
 • Distribusjon av bladene leveres av Helt Hjem AS og Posten Norge AS.
 • Pakking og adressering av blader leveres av Aksell (før Lundeby Mailing AS).
 • Nettbrettløsning for digitalt magasin leveres av Pressmatrix GmbH.
 • Bildesalg håndteres via Photoshelter.
 • Salg av digitale abonnement og enkeltutgaver utover våre direkteabonnenter håndteres av Apple Inc. og Google Play Store.
 • Annonsesystemet er levert av Adnuntius.
 • Innlogging på våre nettsider autentiseres via MediaConnect (fra juni 2023).
 • Nyhetsbrev og andre mailutsendelser håndteres av Mailchimp.

Se egen side for cookies og tracking for detaljert informasjon om hvordan de ulike behandler data.

Persondata for abonnenter

NMF bruker tjenester fra MediaConnect til å administrere tilgang til våre digitale abonnementstjenester. Når du blir abonnent eller registrerer en brukerkonto hos NMF, inngår du en brukeravtale som blant annet beskriver og regulerer NMF og MV sin bruk av opplysninger som samles inn. Vårt behov for personopplysninger begrenser seg til den informasjon som behøves for å kunne kommunisere via brev, telefon, SMS eller e-post - i praksis utsendelse av magasiner, faktura, betalingspåminnelser, service- og driftsinformasjon. Disse opplysningene om deg vil du finne igjen på "Min side".

Transaksjonsdata

MediaConnect lagrer løpende transaksjonsdata knyttet til ditt abonnement - betaling og saldojustering ved levering av blad eller tilgang til nett. Disse opplysningene finner du på "Min side".

Logging av aktivitet

All tilkobling og forsøk på tilkobling til nettverket og datasystemer registreres. Videre registreres alle oppkoblinger mot websider, servere osv. Alminnelige sikkerhetslogger er aktivert. Dette inkluderer også transaksjonslogger, der dette er aktuelt.

Aktivitetslogger er kun tilgjengelige for administratorer, og benyttes kun for administrasjon av systemene. Aktivitetslogger benyttes ikke til generell overvåking.

For brukere av Min side logges dialog mellom medlemssystemet levert av MediaConnect. Dette gjøres for å kunne overvåke feilsituasjoner og utføre feilsøking på vegne av kundeservice. Loggen bevarer kun siste 30 dagers aktivitet, altså det som blir ansett som relevant i feilsøkingsøyemed.

Systemet logger følgende aktivitet som Min side-bruker hos oss:

 • Brukeropprettelse
 • Innloggingsforsøk
 • Tegning av abonnement
 • Påmelding/avmelding til nyhetsbrev

Nettsidene benytter HTTPS og all trafikk på nettsidene er kryptert.

Spesielt sensitive data

NMF lagrer ikke ditt kredittkort. Ved automatisk fornyelse av abonnement betalt med kort skjer dette via informasjon gitt og lagret hos PayEx som sikker betalingsoperatør.

Retten til innsyn i lagrede opplysninger

Om du ønsker uttrekk av data vi har lagret om deg kan du kontakte kundeservice.

Retten til å bli glemt

Dersom du som kunde ønsker å blir fjernet fra våre systemer tar du kontakt med kundeservice.

Kontaktpunkter

GDPR-ansvarlig hos Norsk Maritimt Forlag AS er Ole Henrik Nissen-Lie. Forlaget har også inngått en avtale med Fagpressen om personvernombud. Denne rollen innehas nå av Kjartan Tyvand.