Penere båtfyll-tall kan skyldes tilfeldigheter
Penere båtfyll-tall kan skyldes tilfeldigheter

Penere båtfyll-tall kan skyldes tilfeldigheter

Ifølge Redningsselskapet ble 223 båtførere ble anmeldt for kjøring i beruset tilstand i 2009, en nedgang på 35 i forhold til året før. 

Publisert

Førstestatsadvokat Harald Strand i Riksadvokatembetet sier til Redningsselskapets nettside at dette er normale svingninger i statistikken, og neppe skyldes lavere politietaktivitet eller færre berusede båtførere: I tillegg til promillekjøringen ble seks anmeldt for brudd på registreringsforskiftene, 18 fikk refs for svikt i henhold til krav til fritidsbåter og utrustningen av disse, mens sju ble anmeldt for såkalt overlatelsesmedvirkning; at de har overlatt ansvaret for båten til personer som har vært uskikket til å føre farkosten. 

Powered by Labrador CMS