Statsbudsjettet 2024:

SLIK DET ER I DAG: Registrering for fartøy under 15 meter er i dag frivillig.
Registrering for fartøy under 15 meter er ennå frivilig, men et obligatorisk register vil komme.

Ingen spor av obligatorisk båtregister

En av sommerens «snakkiser» var innføringen av obligatorisk småbåtregister etter at flere organisasjoner og etater har ønsket dette. 

Publisert Sist oppdatert

Redningsselskapet frykter store inntektstap om ikke organisasjonen får videreført sitt registerarbeid, men i september konkluderte Sjøfartsdirektoratet både med at et eventuelt småbåtregister bør innføres og at dette bør eies og driftes av det offentlige. 

Den klare innstillingen har likevel ikke utløst poster på forslaget til statsbudsjett for 2024.

Som kjent har Redningsselskapet varslet at organisasjonen ønsker oppdraget med å administrere et obligatorisk båtregister, som en videreføring av det private, frivillige registeret organisasjonen har drevet siden 2005. 

Dette emnet er ikke nevnt i overføringsmerknadene i statsbudsjettposten som omfatter støtte til Redningsselskapet, men regjeringen forslår å bevilge organisasjonen 140,1 mill. kroner i 2024. Det er nesten ti millioner kroner mer enn det som ble foreslått i 2023.