Nå går skadetallene ned
Nå går skadetallene ned

Nå går skadetallene ned

Ferske forsikringstall viser en fin utvikling i antallet båtskader. Sesongen 2009 kan bli en av de gunstigste på mange år når det gjelder utbetalinger etter båtuhell.

Publisert

Hadde påhengmotorbandene holdt seg unna norske båthavner ville tallene vært enda penere, men pressetalsmann Roald Stigum Olsen ved TrygVesta Forsikring (bildet) er likevel fornøyd med hovedtrenden:

- Enhver skade på sjøen kan få dramatiske konsekvenser og også i år har vi eksempler på dette. Men for landet og bransjen under ett har vi sett en markert skadenedgang, sier han i en pressemelding.

Kaskoskadene dominerer

De siste årenes økning i antallet seilbåtskader har for eksempel stoppet helt opp. TrygVesta har istedet registrert en klar nedgang for denne båttypen:

- Når det gjelder brann- og tyveriskader på seilbåter er disse helt marginale, de overveiende skadene for seilbåter er kaskoskader på eget fartøy, foreller Stigum Olsen.

Også motorbåter med innenbordsmotor har også hatt en tilsvarende skadeutvikling så langt i sesongen, og også for denne båttypen dominerer kaskoskader.

- I tillegg er det gledelig at kostnadene for gjennomsnittsskaden nå går ned, sier Stigum Olsen.

Skyldese nedgangen finanskrisen og det dårlige været i Sør-Norge i sommer? Det er det for tidlig å fastslå, men Stigum Olsen tviler på at dette er årsaken til skadeutviklingen. Han har heller ikke observert at finanskrisen har ført til redusert båtbruk:

- TrygVesta Forsikring har tvert imot registrert en fin vekst for fritidsbåtforsikring.

Motortyveriene trekker ned

Men - så var det påhengsmotorene og de mange tyveriene. TrygVesta har sett en økning av denne type skader så langt i løpet av sesongen.

- Vi oppfordrer derfor båteiere til å være særlig oppmerksom og å anskaffe egnet tyverisikringsutstyr og gjenfinningssystemer. Om båten ikke ligger i overvåket hjemmehavn anbefaler vi også at båteiere går sammen og prøver å etablere vaktordninger eller lignende, sier Stigum Olsen.

Tyverier av påhengsmotorer følger gjerne aksjonsområdene til organiserte bander:

- I år synes det som om det særlig er i områdene nord og sør for Bergen som har blitt hardt rammet. Når politiet får fakket bandene merkes dette lett på skadestatistikkene.

Mye uvettig kjøring

Alt er likevel ikke rosenrødt når det gjelder nordmenns oppførsel på sjøen. Roald Stigum Olsen er selv båtmann og bruker sin Saga flittig, og har gjort visse observasjoner som bekymrer ham, både som forsikringsmann og som båtentusiast.

- Jeg har også i år feriert i båt langs kysten. En tydelig observasjon er en klar økning i direkte hensynsløs båtkjøring, ofte gjelder dette større båter av nyere modell - med voksne menn ved roret. Dette er båtførere som åpenbart burde vite bedre. En annen observasjon er at førere av små, hurtiggående båter tydeligvis ikke vil skjønne at for eksempel fartsreduksjoner i trange farvann eller nær fortøyde båter, også gjelder disse båttypene. Vi ber politi og sjøfartsmyndigheter om ha økt oppmerksomhet mot dette, oppfordrer Roald Stigum Olsen.

Powered by Labrador CMS