Ocean Signal RescueME PLB3 AIS Personal Locator Beacon

Årets utstyrspris til personlig nødpeilesender

DAME-prisen for 2022 er tildelt Ocean Signals nødpeilesender RescueME PLB3.

Publisert Sist oppdatert

Den prestisjetunge prisen deles årlig ut i forbindelse med den gigantiske utstyrsmessen METS i Amsterdam, og juryen noterer seg at PLB3 kombinerer AIS-basert mann-over-bord-varsling med Cospas-Sarsat personlig lokalisering og Galileo Return Link Service, samt både synlige lyssignaler og infrarøde markeringer.

Ved alle MOB-situasjoner er rask redningsinnsats nøkkelen for et godt utfall, og kombinasjonen av flere langtrekkende posisjoneringssystemer pluss gode signaler for nærområdesøk gir bedre sjanser for overlevelse.

Juryen satte også pris på at den personlige nødpeilesenderen kommer med en god bruksanvisning og at funksjonsdyktigheten testes via av en mobiltelefon med NFC (Near Field Communication).

– Bruken av ulike livreddende teknologier i en så liten enhet, samt svært gjennomtenkt detaljutforming gjorde at Ocean Signal RescueME PLB3 AIS Personal Locator Beacon sto frem. Dette er en verdig vinner av DAME Award 2022, skriver juryen.