Fra 1. mai: Slik mister du retten til å føre båt

Allerede fra lørdag kan du ved grove overtredelser miste retten til å føre fritidsbåt. Her er lovbruddene som setter deg på land.

Publisert

Selv om du er født før 1. januar 1980 og ikke er pliktig til å ta båtførerprøven, kan du likevel miste retten til å føre båt. Og mister du retten må du belage deg på å ta båtførerprøven i ettertid, før du får lov til å sette deg til rors i en fritidsbåt igjen.

I den nye lovteksten som er skrevet i anledning av krav til båtførerbevis, kan du ved flere lovbrudd miste retten til å føre fritidsbåt.

Uaktsom kjøring

Navigerer du grovt uaktsomt med betydelig skade på person eller omgivelse kan du miste retten til å føre båt. Arbeidsgruppen som har skrevet lovforslaget har presisert at det skal være høy terskel for å fastsette tap av førerett om det ikke har oppstått noen skader.

Hjelpeplikt

Ved dom kan du tape retten til å føre fritidsbåt om du ikke overholder hjelpeplikten hvor båter kolliderer med hverandre. Tilsvarende lovtekst finnes i veitrafikkloven.

Pass på hvem du låner båten til

På samme måte som i veitrafikken er det lagt opp i den nye lovteksten med såkalt overlatesmedvikring. Båteieren må dermed forsikre seg om at den som låner båten oppfyller vilkårene. Lånes båten bort til noen som er ruspåvirket kan det i verste fall gi tap av førerett. Du risikerer da samme tapstid som føreren. Låner du bort båten til en som ikke har de nødvendige kvalifikasjonene til å føre båten kan du tape retten til å kjøre båt i ett år.

Langvarig bakrus

Du behøver nødvendigvis ikke føre båt for å miste tapsretten. Hvis di ikke anses som skikket til å føre fritidsbåt kan politimesteren tilbakekalle retten for en ubestemt tid, av hensyn til sjøsikkerheten. Dette er også en tilsvarende bestemmelse om i veitrafikkloven. I fjor mistet en 19-åring fra Egersund førerkortet for bil, etter høy musikk og festing, med gjentatte besøk av politiet. I samme politidistrikt er det blitt gjort oppmerksom på at du kan miste førerkortet om du havner i fyllearresten tre ganger på ett år.

Promillekjøring

Promillegrensen er fortsatt 0,8 til sjøs for fritidsbåt. Du vil miste tap av førerett fra 0,8 promille, og fra 2,0 skal det ses på som skjerpet omstendighet.

Gir bøter

Overtredelse av hastighetsbestemmelsene gir ikke tap av førerett for fritidsbåt, men vil være et av flere momenter som blir tatt med i betraktningen i aktsomhetsvurderingen. Brudd på sikkerhetsregelverket, som for eksempel manglende flyteutstur gir fortsatt forenklet forelegg.

I Båtliv nummer fire som nylig er kommet ut, kan du lese mer om lovene rundt den nye båtførerprøven.

Powered by Labrador CMS